Košík

Knihy – Poradna

Tyto stránky jsou zaměřené na poctivý osobní i duchovní rozvoj, jehož cílem je skutečné a ne jen domnělé zlepšení našeho života (života jednotlivců, rodin, vztahů atd.). 

Je mi 53 let, níže uvedenými oblastmi se zabývám 27 let a 20 let jsou tyto směry mým hlavním profesním zaměřením.


Martin Luther King kdysi řekl: „Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“ S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.

 

Mé knihy

Zaměření: duchovní literatura, osobní rozvoj, partnerské vztahy, rodinné vztahy, sebepoznání, astrologie.

Napsala jsem 7 knih a jsem autorkou i vydavatelkou nabízených knih. Na dalších knihách pracuji.

Ve všech mých knihách naleznete informace, které vám pomohou pochopit dobře život i sebe, včetně toho, jak s tím vším můžete pracovat sami, abyste žili skutečně smysluplně a kvalitně.  

  • Mé knihy vám pomohou s dobrým sebepoznáním, což je naprostý základ, který byste měli zvládat, chcete-li se vydat v životě správným směrem v jakékoli oblasti života.

  • Mé knihy vás naučí rozumět dobře vyšším duchovním zákonům, jimž je podřízeno vše živé ve vesmíru, včetně života lidí, a naučí vás jednat tak, abyste v souladu s těmito vyššími duchovními zákony žili.

  • Mé knihy vás naučí řešit vyzrále různé životní situace v různých oblastech života (v oblasti partnerských i rodinných vztahů, v oblasti práce se sebou, v oblasti výchovy dětí i v jiných směrech). 

  • Pomohou vám také s kvalitním nasměrováním v různých oblastech života, atd. 


Všechny mé knihy jsou přehledně i srozumitelně psané a jsou podložené dlouholetými životními zkušenostmi i dlouholetou praxí.

Postupy, které v knihách zmiňuji, jsem dala do pořádku kdysi i já svůj vlastní život.

Tyto knihy zlepší výrazně celý váš život, pokud je budete pečlivě studovat a pokud budete informace z nich uvádět do praktického života.
 

O mých knihách se dočtete více pod odkazem knihy, kde se můžete na každou knihu prokliknout.

U každé knihy naleznete kromě anotace i odkaz názory čtenářů, kde se dočtete hodnocení mého obchodu i mých knih. 
Hodnocení psali čtenáři, kteří psali na heureku, facebook i do mých e-mailů.
To vám možná pomůže při rozhodování více, než kdybych psala o svých knihách něco já sama. 

 

 

Má poradna

S čím vám ráda pomohu ve své poradně

s osobním rozvojem – s duchovním rozvojem – se sebepoznáním – se životním nasměrováním v různých oblastech života – s rozvojem vaší povahy i se životními postoji – s partnerskými, rodinnými a mezilidskými vztahy – s vedením i nasměrováním vašich dětí – s oblastí povolání i mnoha jinými směry.


V mé poradně pomáhám lidem vidět skutečné příčiny jejich potíží, a ukazuji jim jasné návody co mohou dělat jinak, aby se ze svých potíží skutečně dostali.

Léčbou fyzických potíží se nezabývám. U fyzických i zdravotních potíží vyhodnocuji především myšlení, psychiku i konkrétní postoje dané osoby, a z toho vyvozuji závěry, co může být příčinou zdravotních potíží u konkrétního člověka, protože tyto oblasti mají na naše zdraví (nebo naopak nemoci) nesmírný vliv. Když se lidé naučí toto včas vnímat a své postoje i včas změní, předejdou tím mnoha zdravotním potížím.

Nejsem zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí. Jejich užívání také nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu i jiných únikových variant.

 

O mé poradně se dočtete více pod odkazem poradna. 

 

Má videa

Na stránce youtube naleznete dvouhodinové video z mé přednášky (i jiná videa), která si můžete poslechnout.
Mluvený projev vám přiblíží mou osobu zase z jiného úhlu pohledu.
Další videa naleznete na youtube, když zadáte jméno Miroslava Holoubková

Poznejte dobře sami sebe (má dvouhodinová přednáška)
Znamení Raka
 

 

Další informace


Vazba mých knih

Všechny mé knihy jsou vázané pevnou šitou vazbou, protože chci, aby vám dlouho vydržely a po chvíli používání se nerozpadaly.

 

Přímý prodej knihkupectvím

Vážení knihkupci, okolnosti mě donutily udělat zásadní změnu v dodávání mých knih.

Budete-li o mé knihy i nadále stát, nabízím vám přímý prodej s platbou v hotovosti.
Komisní prodej nebude nadále již možný.
Knihy posílám dobírkou. Nebo si je může vyzvednout osobně váš řidič.
Provize si domluvíme po telefonu nebo e-mailu.
Děkuji a věřím, že s vašimi zkušenostmi tento můj krok pochopíte a naše spolupráce bude i nadále kvalitně fungovat.

 

I vy se můžete podílet na propagaci, prodeji i šíření mých knih.

Pokud mé knihy znáte a v životě vám nějak pomohly, můžete mé knihy nabízet mezi svými přáteli.
Budete-li mít o takovou spolupráci zájem, ozvěte se mi a domluvíme si podmínky.

Vy si nebudete muset žádné mé knihy předem kupovat, ani je nebudete muset balit nebo je někam odesílat.
To vše zařídím za vás. 

 
tel.: 724 112 434 @: mholoubkova@seznam.cz