Košík

Miroslava Holoubková – spisovatelka, poradkyně, lektorka

Vítám vás na mé stránce zaměřené na pomoc lidem s osobním i duchovním rozvojem.

Pomáhám lidem s tím, aby rozuměli dobře životu i sami sobě, aby dokázali správně řešit situace i problémy s nimiž se v životě setkávají, a učím je stavět život na kvalitních, pevných a poctivých základech. Jedině tak můžeme růst a zbavit se většiny životních potíží. Já jsem takto začala budovat svůj život bez jakékoli pomoci i bez jakéhokoli vedení před 29. lety a nelituji jediného dne, který jsem na této cestě strávila. A protože vím co vás z vašich problémů vyvede a co naopak ne, chci na této cestě rozvoje pomoci i vám.

Pomoc poskytuji formou knih, které za tímto účelem píšu, i formou poradenské činnosti. Občas také přednáším.
Výše zmíněnými oblastmi se zabývám 29 let. Poradenské i přednáškové činnosti i psaní knih se věnuji 22 let. 

 

Martin Luther King kdysi řekl:
„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“ 

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.  

 

MÉ KNIHY

Napsala jsem 8 knih a jsem autorkou i vydavatelkou nabízených knih.
Od jara 2019 jsem také výhradním prodejcem mých knih a pokud mé knihy ještě někdo prodává, jsou to poslední zbytky, které má.

Co mohu o mých knihách napsat. Mé knihy propojují duchovní poznání s praktickým životem a budou přínosem každému, kdo chce se svými postoji i se svým životem skutečně něco dělat, protože dokud nezměníme sebe, nezmění se v našem vlastním životě ani ve světě lepším směrem nic. 

Budete-li číst mé knihy pečlivě, začnete rychle chápat, jak jsou naše vlastní postoje s okolním děním silně propojené, začnete rozumět tomu, jak je třeba životní situace řešit, abyste je řešili skutečně správně, a dozvíte se i mnoho jiných důležitých informací, které se vám budou hodit po celý váš život. Skrze mé knihy můžete vést (učit) i své děti nebo děti na školách, aby jednou žili kvalitnější život než jste žili možná vy.

Nejsem zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů i jiných únikových variant. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět.  

Ráda bych také dodala, že celých 29 let pracuji poctivě i sama na sobě, protože pokud chci někoho učit, motivovat i vést, musím jít druhým lidem vždy příkladem a musím život sama kvalitně zvládat. To je má životní zásada.

 

Zaměření knih

  • V knize "O svém životě si rozhodujeme sami" vysvětluji vyšší duchovní zákony i to, co budete muset udělat, chcete-li svůj život uchopit pevně do svých vlastních rukou.

  • Kniha "Poznejte dobře sami sebe" je zaměřená na kvalitní poznání vlastní povahy a na práci s ní.

  • Kniha "Kvalitní partnerské vztahy" je zaměřená na budování partnerských vztahů, kde se zabývám i tématem komunikace ve vztazích.

  • Kniha "Cesta duchovního rozvoje" vám též ukáže, jak se k životu i k duchovnímu rozvoji stavět, abyste uchopili vše skutečně správně a neulítli jste jen do nějakého duchovního fanatismu. 
  • astrologické knihy vás naučí rozumět dobře životu, sobě i druhým lidem přes astrologii, protože astrologie by k ničemu jinému ani sloužit neměla.

 

Všechny mé knihy seženete nadále už jen na tomto webu pod odkazem: knihy.

Po 22 letech jsem je přestala dávat distributorům i knihkupcům, a pokud je ještě někdo prodává, jsou to poslední zbytky, které má. Mé poslední vydané knihy distribuce ani knihkupectví vůbec nemají, protože jsem jim je do prodeje již nedala.
 

Zaměření mých knih: osobní rozvoj, duchovní rozvoj, partnerské vztahy, rodinné vztahy, sebepoznání, astrologie. 

 

Jaké metody při své práci používám

  • psychoanalýzu
  • meditace
  • regresní terapii
  • astrologii

U všech metod používám i práci s intuicí.

 

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz