Košík

Knihy – Poradna

Tyto stránky jsou zaměřené na poctivý osobní i duchovní rozvoj, jehož cílem je skutečné a ne jen domnělé zlepšení vlastního života. 

Je mi 53 let, níže uvedenými oblastmi se zabývám 27 let a 20 let jsou tyto směry mým hlavním profesním zaměřením.


Martin Luther King kdysi řekl: „Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci. 

 

Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.

Všichni se vzděláváme na základních, středních i vysokých školách, kde se učíme dovednostem potřebným pro budoucí povolání. Vzdělávací systém ale nějak zapomněl na to, aby nás od mládí vzdělával také v tom, abychom kvalitně žili a se životem i se sebou jsme si správně poradili. Proto se musíme těmto bodům učit v dospělosti pracně sami. 

 

Chceme-li kvalitně žít, stačí když zvládneme dobře následující body.

1. Měli bychom rozumět dobře vyšším duchovním zákonům, protože jim je i náš svět podřízený, a až jim dobře porozumíme, měli bychom v souladu s nimi neustále žít. Až tyto zákony pochopíme, pochopíme i to, jak řešit různé životní situace, které nás během života potkávají.

2. Měli bychom pečlivě zkoumat vlastní povahu i postoje v oblasti myšlení, komunikace, emocí i konkrétních činů, a se všemi těmito body bychom měli velmi dobře pracovat. Klady rozvíjet a slabiny i bloky systematicky odstraňovat.

3. Měli bychom si včas ujasnit, co sami za sebe chceme ve všech životních oblastech, a až to odhalíme a nebudeme o tom ani v nejmenším pochybovat, měli bychom najít odvahu na to, abychom začali v souladu s tím pomalu žít.

4. V oblastech, jimž se rozhodneme věnovat, bychom se měli neustále dál vzdělávat a zdokonalovat, a nemám tím na mysli jen profesní oblast.


Pokud tyto body zvládneme, pak již nic jiného dělat nemusíme a budeme mít úspěch zaručený. Nevěříte-li mi, klidně mi napište a já vás přesvědčím o tom, že vaše argumenty půjdou zahrnout vždy do těchto čtyř oblastí.


A právě na tyto oblasti se zaměřuji ve své poradně i ve svých knihách.

 

 

Mé knihy

Zaměření: duchovní literatura, osobní rozvoj, partnerské vztahy, rodinné vztahy, sebepoznání, astrologie.

Napsala jsem 7 knih a jsem autorkou i vydavatelkou nabízených knih. Na dalších knihách pracuji.

Všechny mé knihy jsou prakticky psané a jsou podložené dlouholetými životními zkušenostmi a dlouholetou praxí.

 

Mé knihy čtenářům doporučuji z těchto důvodu:

1. Vedou čtenáře k tomu, aby si všímali toho co je skutečně pravda, a nežili donekonečna v iluzích o sobě, o druhých lidech ani o světě.

2. Nepíšu v nich žádné nesmysly, ale pouze informace, které člověka v životě skutečně někam posunou.

3. Naleznete v nich také mnoho návodů jak jednat, chcete-li se skutečně někam posouvat.

4. Naleznete v nich ucelené informace o oblastech o nichž píši, což vás přinese mnohem větší poznání než jen útržkovité informace posbírané na internetu nebo jinde. Navíc z útržkovitých informací nemůžete nikdy pochopit provázanost všeho, co na vás v tomto světě působí.

5. Mé knihy vás také naučí, jak si můžete určovat cestu životem sami.

6. Po informacích můžete kdykoli okamžitě sáhnout, když budete potřebovat nějakou pomoc nebo radu. Proto doporučuji mít některé mé knihy často při ruce.

7. Knihy nepomohou pouze vám, ale pomohou mnohokrát i členům vaší rodiny.

8. Mé knihy vám ušetří i velké množství peněz, které byste vydávali za různé konzultace, kde nakonec stejně zjistíte, že svůj život vyřešíte jedině tím, když ho uchopíte správným způsobem pouze vy sami. A k tomu, jak vlastní život správně uchopit i jak se k životu správně stavět, vedou všechny mé knihy.
 

U každé knihy naleznete po rozkliknutí kromě anotace i názory čtenářů na knihu i na můj obchod.
To vám možná pomůže v rozhodování více, než kdybych psala o knihách něco já sama.

 

Vazba mých knih

Všechny mé knihy jsou vázané pevnou šitou vazbou, protože chci, aby vám dlouho vydržely a po chvíli používání se nerozpadaly. Tato vazba je v tiskárnách nejdražší, a tím se mi navyšují i náklady na vydání knih. Nechci se ale nikdy snížit k tomu, abych dělala něco na úkor kvality. Proto věřím, že i vy při čtení mých knih tuto mou snahu oceníte. Sama mám doma spoustu zajímavých knih ke kterým se ráda vracím. Z některých jsou ale takové saláty, z nichž všechny listy vypadávají právě proto, že knihy byly dělané lepenou vazbou a ne vazbou šitou. A to mně osobně velmi vadí, protože si musím neustále hlídat, aby se mi nějaká stránka neztratila, aby se mi stránky nepomíchaly, v knihovně si nemohu tyto knihy kvůli volným listům postavit...
 

 

Má poradna

S čím vám ráda pomohu ve své poradně

s osobním rozvojem – s duchovním rozvojem – se sebepoznáním – s rozvojem vaší povahy i se životními postoji – s partnerskými, rodinnými a mezilidskými vztahy – s výchovou a vedením dětí – s oblastí povolání i mnoha jinými směry.


V mé poradně vedu každého k tomu, aby svůj život řešil komplexněji a ne aby řešil jen momentální problémy, které ho zrovna trápí.

  • Svým klientům pomáhám s tím, aby se sami v sobě dobře vyznali a uměli se svou povahou i postoji správně pracovat.
  • Vedu je také k tomu, aby si uvědomili, co v životě doopravdy chtějí v různých životních oblastech.
  • Pomáhám jim odhalit skutečné příčiny jejich problémů, a vedu je k tomu, aby své problémy správně řešili.
  • Atd.


Pracuji s myšlením, psychikou i s konkrétními postoji, ale také s oblastí podvědomí, protože naše podvědomí dokáže napáchat v našem životě mnoho škod, když si s ním neumíme správně poradit. 

Léčbou fyzických potíží se nezabývám. Zaměřuji se hlavně na to, aby se lidé naučili v různých životních situacích správně jednat, protože tím mnoha zdravotním potížím předejdou.

Nejsem zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí a nikdy se schvalovat nebudu. Jejich užívání také nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud bude věřit tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu i jiných únikových variant.

O mé poradně se dočtete více pod odkazem poradna. 

 

 
tel.: 724 112 434 @: mholoubkova@seznam.cz