stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Duchovní rozvoj – Jak dosáhnete toho, aby čistá duchovní energie proudila lépe vaším tělem.

Duchovní rozvoj – Jak dosáhnete toho, aby čistá duchovní energie proudila lépe vaším tělem.Tato energie vámi začne proudit teprve tehdy, až budete natolik čistí (charakterově i tělesně čistí), aby do vás mohla tato energie vstoupit. celý článek


Osobní rozvoj – Organizace vlastního života i času.

Osobní rozvoj – Organizace vlastního života i času.Máte svůj čas, svůj život i sami sebe pod vlastní dobrou (vědomou) kontrolou? Pokud si myslíte, že ano, udělejte si tento malý test. celý článek


Duchovní rozvoj – Co je naším nejdůležitějším úkolem zde na Zemi.

Duchovní rozvoj – Co je naším nejdůležitějším úkolem zde na Zemi.Naším nejdůležitějším úkolem je rozvoj sama sebe a služba tomuto světu!!! Můžeme mít mnohé vize i ambice. Naše vize by ale měly mít vždy hlubší smysl a měly by být užitečné druhým lidem i tomuto světu. Bude-li naším prioritním motivem hromadění peněz nebo hromadění majetku, sláva nebo honba za prestiží, dokonale vypracované tělo nebo cokoli podobného, nikdy smysluplný život žít nebudeme. celý článek


Osobní rozvoj – Přílišná odpovědnost nám může někdy víc škodit než důvěra v intuici.

Osobní rozvoj – Přílišná odpovědnost nám může někdy víc škodit než důvěra v intuici.Mnohokrát jsem se o tom v životě přesvědčila na vlastní kůži v různých oblastech života. Protože jsem byla vychovávána k velké odpovědnosti, převládala u mne dlouho právě odpovědnost, která mi bohužel často škodila víc, než kdybych poslouchala své vnitřní vedení. celý článek


Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí

Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodíNěkteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není. celý článek


Duchovní rozvoj – Druhy lásky

Duchovní rozvoj – Druhy láskyPostoje lidí v oblasti lásky bychom mohli rozdělit do tří kategorií:1. živočišná, pudová láska-zvířecí láska2. lidská láska3. božská láskaA jaký je mezi těmito druhy lásky rozdíl? celý článek


Osobní rozvoj – Hodnocení druhých lidí i hodnocení sebe

Osobní rozvoj – Hodnocení druhých lidí i hodnocení sebeNikdy nehodnoťte žádného člověka pouze podle jeho vnějších postojů. Vždy se zaměřujte především na jeho vnitřní motivy, které ho vedou k tomu, co dělá. Pak budete dělat o komkoli mnohem kvalitnější závěry. A stejně byste měli hodnotit vždy i vlastní motivy. celý článek


Osobní rozvoj – Lidé si mnoho informací, které v životě získávají, mylně vykládají.

Osobní rozvoj – Lidé si mnoho informací, které v životě získávají, mylně vykládají.Například věty: Žijte přítomností a nezabývejte se budoucností ani minulostí. Kdo nechápe hlubší souvislosti těchto textů, může si vyložit tyto věty takto: celý článek


Osobní rozvoj – Co dokáží udělat s naším životem různé bloky.

Osobní rozvoj – Co dokáží udělat s naším životem různé bloky.V tomto článku rozeberu bloky v oblasti myšlení. Blokem v oblasti myšlení je vždy nějaký nesprávný názor nebo tvrzení na cokoli. Nesprávně můžeme pohlížet na sebe, na vztahy, na úspěch, na peníze, na druhé lidi, na výchovu dětí, na život nebo na cokoli jiného.   celý článek


Neberte způsoby uvažování u sebe ani u druhých lidí na lehkou váhu. Může to mít katastrofické následky.

Neberte způsoby uvažování u sebe ani u druhých lidí na lehkou váhu. Může to mít katastrofické následky.Zdánlivě nevinná věta: "Nikdo o mě nestojí". Muž s tímto uvažováním celý život všem pomáhal, hodně se v životě snažil, aby uspěl, byl morálně velmi vyspělý… Otec na něj ale od dětství kašlal a měl na něj jen připomínky a vysoké nároky. Sestra, kterou otec celý život protěžoval, bratrem pohrdala. V práci i ve vztazích ho každý jen využíval… celý článek


Osobní rozvoj – Rozvoj uvědomování

Osobní rozvoj – Rozvoj uvědomováníJasně si uvědomovat vlastní život i jednání je jedním z našich úkolů zde na Zemi. Proto vás naučím velmi jednoduchému a účinnému způsobu, jak můžete dostat vlastní myšlenky, mluvu, emoce i činy pod vědomou kontrolu. Je důležité začít právě tímto testem, protože dokud si dobře neuvědomíte vlastní jednání, nebudete schopni ve svém životě nic měnit. I já jsem kdysi tímto úkolem začala. celý článek


Osobní rozvoj – Víte, jak knihy správně studovat?

Osobní rozvoj – Víte, jak knihy správně studovat?Je jedno jestli čtete knihy o výchově dětí, knihy o partnerských vztazích, o životě, o léčení, knihy o astrologii, knihy o pěstování rostlin nebo o čemkoli jiném. Hlavně se snažte číst knihy, které vás někam posunou v chápání života i sebe. celý článek


Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.

Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.Všichni se vzděláváme na základních, středních i vysokých školách, kde se učíme dovednostem potřebným pro budoucí povolání. Vzdělávací systém ale nějak zapomněl na to, aby nás od mládí vzdělával také v tom, abychom kvalitně žili a se životem si správně poradili. celý článek


Duchovní rozvoj – Jak posílit vlastní vůli

Duchovní rozvoj – Jak posílit vlastní vůliChcete si ověřit, jak silnou máte vlastní vůli? Pokud ano, vyzkoušejte postupně některé z těchto situací:Rozhodněte se, že se nebudete pohybovat celý týden na žádné ze sociálních sítí, a to se snažte dodržet.Rozhodněte se, že budete denně hodinu chodit po dobu jednoho měsíce, a to se snažte dodržet.Rozhodněte se, že nezavoláte čtrnáct dnů člověku, ke kterému vás to silně táhne, a to se snažte dodržet.        celý článek


Nastavování zrcadel

Nastavování zrcadelMy všichni často něco děláme, nebo také neděláme, plně si to ale neuvědomujeme. Proto potkáváme druhé lidi, kteří nám nastavují zrcadlo tím, co nám říkají i jak se chovají. Ani oni si nemusí uvědomovat, že nám jsou nějakým zrcadlem, a zrcadlem můžeme být i my jim. Důležité je, abychom se naučili tyto signály v našem chování i v chování druhých vnímat, a naučili se je správně vyhodnocovat. Často se na tom máme my všichni něčemu naučit, máte na tom něco pochopit... Uvedu příklad: celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz