stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

V každé oblasti života fungují jasně daná pravidla.

V každé oblasti života fungují jasně daná pravidla.Platí to v oblasti vztahů, výchovy dětí, v oblasti stravování, v oblasti léčení, v oblasti peněz, v oblasti komunikace, v oblasti osobního i duchovního rozvoje, v oblasti zemědělství, chovatelství, v oblasti chemie, v oblasti techniky i v jiných směrech. Kdo nepochopí, že bez pravidel nemůže fungovat žádná oblast života, bude si dělat, co chce, a pak musí počítat jen s negativními následky, které budou trvat tak dlouho, dokud dotyčný nezmění své postoje v dané oblasti správným směrem. celý článek


Tvořte si jasné a pevné záměry a konejte v souladu s nimi.

Tvořte si jasné a pevné záměry a konejte v souladu s nimi.Chcete-li něco v oblasti bydlení, vztahů, práce, dětí, zdraví nebo kdekoli jinde, musíte si nejprve vytvořit sami jasné záměry, kde nebudete ani v nejmenším pochybovat o tom co chcete, ani o tom, jak chcete mít vše nastavené, a v souladu s těmito záměry byste pak měli neustále jednat bez jakýchkoli kompromisů.   celý článek


Které postoje při řešení problémů nikoho nikam neposunou.

Které postoje při řešení problémů nikoho nikam neposunou. Nalhávání si, že žádný problém nemám, když ho viditelně mám. Obviňování druhých ze svých potíží. Neochota o problémech v klidu a rozumně komunikovat. celý článek


Žijeme skutečně poctivě?

Žijeme skutečně poctivě?Kdo žije poctivý život, neuvádí nikdy klamavé informace: ani sám o sobě ani o svých výrobcích ani o svých službách ani o svém životě ani o svých příjmech ani o svých volebních programech neschovává se nikdy za žádné masky jedná poctivě vůči všem lidem atd.   celý článek


Ctěte svou rodnou zemi i svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazy.

Ctěte svou rodnou zemi i svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazy.V tomto článku zmíním něco, co mě dlouhodobě trápí, a tím je otázka našeho rodného jazyka. Já osobně velmi tíhnu k rodné zemi i k rodnému jazyku, a proto mi velmi vadí, když lidé vsouvají do svého slovního projevu neustále slova jiných národů, přitom to není vůbec třeba, protože čeština je nádherná i slovně velmi bohatá. Proto bychom se neměli za svůj rodný jazyk nikdy nikde stydět. celý článek


Buddha a poznání

Buddha a poznáníNěkteří lidé zastávají názor, že není třeba zabývat se minulostí, když se člověk duchovně rozvíjí. A co si myslíte, že dělal Gautama Siddhártha pod stromem poznání, než se stal Buddhou?   celý článek


Myšlenky, slova, emoce, činy

Myšlenky, slova, emoce, činyPodívejte se na výše uvedený vzoreček. Z těchto čtyř bodů se skládá lidská povaha. Když máte nějaké problémy, nebo když sledujete nějaké cíle, kde většinou končíte? Přemýšlejte o tom poctivě a poctivě si i odpovězte. Končíte u myšlení a dál nikdy nedojdete?  celý článek


Cesta k sobě

Cesta k soběByl jednou jeden muž středního věku. Domníval se, že nastal čas, aby zvážil, čeho dosáhl a zhodnotil směr, kterým se bude dále ubírat. Opustil tedy své přátele, svou rodinu a většinu svého pozemského majetku, a rozhodl se odejít do lesa, kde by mohl nerušeně přemýšlet. celý článek


Řešíte stále nějaké problémy, které neberou konce? Pokud ano, zamyslete se hluboce nad následujícím vzorcem:

Řešíte stále nějaké problémy, které neberou konce? Pokud ano, zamyslete se hluboce nad následujícím vzorcem:MYŠLENKY     –        SLOVA      –       EMOCE      –       ČINY celý článek


Proč vším neustále nesmyslně plýtváme? Proč se přesouvá náš zájem od hloubky k povrchnosti?

Proč vším neustále nesmyslně plýtváme? Proč se přesouvá náš zájem od hloubky k povrchnosti?Plýtvání je jedna ze známek neznalosti zdravé míry, a když se kolem sebe podíváte, zjistíte, že plýtváme naprosto vším a všude. Potraviny: Domácnosti i obchody nakupují obrovské množství potravin, které nevyužijí, a neustále se tyto potraviny vyhazují. Výrobci také chrlí na všechny strany obrovské množství toho, co vyrobí, nemohou to ale nikdy plně prodat, protože je všeho nadbytek. Navíc svět mezi sebou nespolupracuje. Svět mezi sebou neustále jen soupeří a předhání se v tom, čí výrobky se budou kupovat. celý článek


Často hledáme nebo očekáváme u druhých to, co sami v sobě nemáme.

Často hledáme nebo očekáváme u druhých to, co sami v sobě nemáme.Přitahují nás partneři samostatní a rozhodní, přitom sami samostatní ani rozhodní nejsme.Přitahují nás partneři citliví, vnímaví a emocionálně založení, přitom sami se citlivě chovat neumíme.Přitahují nás partneři rozvážní, přitom sami rozvážně nejednáme.Přitahují nás partneři stálí, přitom sami nejsme věrnosti ve vztahu schopni.Přitahují nás partneři šetrní a schopní peníze vydělat, přitom sami rozházíme každou korunu, která se nám dostane do ruky. celý článek


Jak dlouho může ještě planeta Země vydržet nápor, který musí kvůli nám zakoušet?

Jak dlouho může ještě planeta Země vydržet nápor, který musí kvůli nám zakoušet?My lidé žijící na planetě Zemi bereme pobyt zde jako naprosto samozřejmý, aniž bychom se o tuto planetu také nějak uvědoměle starali. Jenže ono není možné donekonečna jen brát, a tuto planetu pouze drancovat a nic pro ni nedělat. Pokud to tak bude pokračovat, zničíme jednou nejen sami sebe, ale i tuto planetu. celý článek


Nenasazujte si před druhými lidmi různé masky.

Nenasazujte si před druhými lidmi různé masky.Neschovávejte se za různé masky. Masky nikdy nevyjadřují vaši pravou osobnost, a až lidé vaše masky prohlédnou, bude pro ně vaše jednání vždy jen zklamáním. celý článek


Kdyby Bůh pustil každému člověku v určitém věku film jeho života, možná bychom se probouzeli mnohem rychleji.

Kdyby Bůh pustil každému člověku v určitém věku film jeho života, možná bychom se probouzeli mnohem rychleji.Sama ctím hluboce vyšší duchovní zákony a v rámci svých schopností se snažím v souladu s nimi žít. Občas si ale říkám, že kdyby Bůh dělal s každým dospělým člověkem to, že by ho posadil v určitém věku samotného do nějaké místnosti, a jen jemu samotnému by pustil film, kde by bylo jasně vidět, jak se bude jeho současný život i život v dalších zrozeních dál odvíjet na základě jeho současného jednání se všemi důsledky, možná bychom se probouzeli z nevědomosti ve které žijeme mnohem rychleji, celý článek


Nedaří se vám dostat se do kontaktu se svým nitrem?

Nedaří se vám dostat se do kontaktu se svým nitrem?Vyzkoušejte a pravidelně trénujte tento postup: Představte si, že sedíte na lavičce v parku, máte zavřené oči a kolem vás chodí lidé a různě na vás mluví. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz