stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Duchovní rozvoj – Přijímejte s pokorou vše, co vám život sesílá.

Duchovní rozvoj – Přijímejte s pokorou vše, co vám život sesílá.Jakmile začnete nadávat na to, co vám život dennodenně sesílá, váš duchovní růst se okamžitě zbrzdí, protože neumíte přijímat to, co potřebujete ke svému duchovnímu rozvoji. celý článek


Osobní rozvoj – Zrcadlení v lidském jednání – Co to znamená?

Osobní rozvoj – Zrcadlení v lidském jednání – Co to znamená?Když něco děláme (nebo také neděláme) a plně si své jednání neuvědomujeme, musíme potkávat druhé lidi kteří se nějak chovají, a tím jak se chovají nám nastavují zrcadlo, které nám má přinést nějaké uvědomění. Ani druzí si nemusí vůbec uvědomovat, že jsou nám nějakým zrcadlem, nebo my jim. Důležité je, abychom se naučili tyto signály v jednání s lidmi vnímat a správně jsme je vyhodnocovali, protože vše co se nám děje se děje jen proto, abychom na tom něco pochopili. Uvedu příklad: celý článek


Učte se ocenit zdravě sami sebe, a začněte s tím včas.

Učte se ocenit zdravě sami sebe, a začněte s tím včas.Chcete-li se dopracovat k nějakým výsledkům, začněte poctivě zkoumat svou povahu, abyste si uvědomili své klady i kvality v oblasti myšlení, komunikace, emocí i v oblasti konkrétních činů. To ale nestačí. celý článek


Co je na duchovní cestě důležité

Co je na duchovní cestě důležité1. Chce-li se kdokoli duchovně rozvíjet, je naprosto nezbytné poctivé jednání a poctivá práce na vlastní povaze a na vlastních postojích za všech okolností. To jsou dva body, které není možné jakkoli přehlížet ani obcházet. celý článek


Kde se toulají vaše myšlenky, když si je vědomě (silou vůle) nehlídáte?

Kde se toulají vaše myšlenky, když si je vědomě (silou vůle) nehlídáte?Pohybují se v minulosti? Pohybují se v přítomnosti? Pohybují se v budoucnosti? celý článek


Chcete žít v pravdě, nebo ve lžích?

Chcete žít v pravdě, nebo ve lžích?Chcete-li žít v pravdě, budu vám na různých konkrétních situacích ze života v různých příspěvcích ukazovat, co pravda je a co ne. Poprosím vás ale, abyste mé články četli opravdu pečlivě a ne je jen letmo prolétli. Povrchním čtením byste jen ztráceli čas, a pokud byste články pozorně nečetli, pak vás chci slušně poprosit, abyste je ani nekomentovali. celý článek


Umírání

UmíráníNaší paní sousedce bylo v roce 2018 devadesát let, bydlela sama v domě, který měla, a byla do poslední chvíle soběstačná. V roce 2018 k ní jezdili již její blízcí a pomáhali jí, a pomáhala jim i organizace Cesty domů. Tato paní chodila ještě před týdnem po zahradě, a já jsem se s ní zdravila. Rodina ji ale nakonec umístila do LDN, která nemá vůbec dobrou pověst, a do druhého dne tato paní zemřela.   celý článek


Osobní rozvoj – Hledáte pro sebe správné povolání?

Osobní rozvoj – Hledáte pro sebe správné povolání?Pokud ano, nejprve si ujasněte co přesně by vás bavilo dělat, a dokud toto nebudete vědět, nezabývejte se ničím jiným.   celý článek


Osobní rozvoj – Volba povolání

Osobní rozvoj – Volba povoláníPokud si hledáte práci, hledejte si vždy takovou práci, která vás bude hluboce naplňovat. Nedodržíte-li tuto zásadu, budete v práci nespokojení a můžete v ní jen přežívat kvůli výplatě nebo kvůli pracovním jistotám. Přitom žádný pracovní poměr žádnou jistotou není. Mohli by o tom vyprávět mnozí lidé, kteří si to mysleli, nakonec ale výpověď z různých důvodů stejně dostali. celý článek


Život se ubírá směrem, jaký jsme mu nastavili my sami.

Život se ubírá směrem, jaký jsme mu nastavili my sami.Život ve Vesmíru i život zde na Zemi je řízen vyššími duchovními zákony, jimž jsme všichni bez výjimky podřízeni.Proto bychom měli těmto zákonům dobře rozumět a řídit se jimi. celý článek


Je lepší zaměřit se v oblasti povolání na jeden směr, nebo je lepší věnovat se více oblastem?

Je lepší zaměřit se v oblasti povolání na jeden směr, nebo je lepší věnovat se více oblastem?Před časem jsem viděla video, kde jedna mladá spisovatelka hovořila o lidech, kteří jsou zaměření profesně na jeden nebo dva směry a těchto směrů se celý život drží. Hovořila i o lidech, kteří různé směry během života mění, když je tyto směry přestanou bavit. celý článek


Vesmír (Bůh) se o naše potřeby nepostará, a není to ani jeho povinností.

Vesmír (Bůh) se o naše potřeby nepostará, a není to ani jeho povinností.Na cestě životem nespoléhejte nikdy na to, že Vesmír nebo Bůh za vás vše zařídí, nebo že se postará o všechny vaše potřeby a vy nebudete muset dělat nic. Takto totiž někteří lidé uvažují. celý článek


Duchovní služby a platby za ně

Duchovní služby a platby za něBěhem života se setkáte na toto téma s mnoha názory, které se budou často zásadně rozcházet.  Proto vám nyní předložím svůj názor, protože jsem tento problém řešila během své dvacetileté praxe několikrát i já, kdy mi různí lidé říkali nebo psali, že za duchovní pomoc by neměl člověk nic platit. celý článek


Z jakého filmu jsou tyto věty?

Z jakého filmu jsou tyto věty?Uhodnete to? "Spravedlnost mi zjedná Bůh“. „Nevadí, že nevěříte v Boha. Důležité je, že on věří neustále ve vás“. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz