Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.


Toto je i mou prioritou v přístupu k životu. Oblasti, jimiž se zabývám, řeším co nejpoctivěji od samotných základů, protože je to podle mne jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem. Tak jednám při psaní mých knih, při řešení situací v mé poradně i při řešení čehokoli v mém osobním životě. Jiný přístup mě nezajímá. 

Tato zásada kvalitního řešení všeho od samotných základů platí ve všech oblastech života: v oblasti partnerských vztahů, v oblasti práce na sobě, v oblasti povolání, v oblasti výchovy dětí, v oblasti zdraví, v oblasti peněz, v oblasti studií, v oblasti pěstitelství i chovatelství, v oblasti koníčků i v oblasti samotného fungování života jako celku. Když nebudete jakoukoli oblast řešit kvalitně od samotného základu, nikdy nikam nedojdete a daná oblast vám nebude nikdy ani kvalitně fungovat.

 

Uvedu tři příklady pro lepší pochopení:

Budete stavět dům, a při stavbě domu budete klást důraz ale hlavně na to, jaká okna vybrat, jaké dlaždice zvolit, kde udělat obývák i jiné pokoje, nebo na to, aby bylo vidět, že máte hodně peněz. Nebo také to, aby byl dům co nejdříve postavený. Když se ale nebudete zajímat o to, jak stavět dům kvalitně a pečlivě od samotných základů, stavba může mít v konečné fázi mnoho nedostatků, které vás budou štvát tak, a budou vám život komplikovat tak, že tyto problémy zcela přehluší radost z toho, nač jste se při stavbě domu zaměřovali především.


Nějaká firma bude stavět vesmírný raketoplán.
Pokud nebude od začátku pečlivě dbát na vše, co při stavbě dělá a něco opomene, raketoplán buď nevzlétne, nebo vzlétne a bude mít problémy, a mohou v něm zahynout i lidé kteří v něm letí.


Navážete partnerský vztah. Při seznamování ale kladete důraz hlavně na to, aby byl druhý přitažlivý, aby byl zábavný, aby byl úspěšný, bohatý, inteligentní, sexuálně založený, atd., atd. Když pak máte ve vztahu mnohé problémy, divíte se tomu, proč je máte, když přece po lásce i vztahu toužíte. Problémy máte proto, protože jste vztah neuchopili správně již od samotné podstaty. Na začátku vás zajímalo hlavně to, co jsem jmenovala v úvodu příspěvku. Vůbec vás ale nezajímaly takové hodnoty jako to, zda je druhý člověk skutečně vyspělý a na vztah připravený, zda je poctivý vždy a za všech okolností, zda umí kvalitně a vyzrále komunikovat, zda umí kvalitně spolupracovat, zda má uzavřené všechny předchozí vztahy, zda umí problémy řešit a neutíká od nich, zda si umí udržet práci, zda zachází vyspěle s penězi a mnohé jiné body. Nic z toho vás v začátku vůbec nezajímalo, protože kdyby vás to zajímalo a kladli jste na to důraz před vším ostatním, tak byste to ve svém výčtu toho co chcete vždy jmenovali na prvním místě, a neměli byste ani takové problémy, jaké máte. Pracuji s lidmi přes dvacet let a mám to ověřené dennodenní prací s lidmi v osobních konzultacích i mimo ně. Kdykoli lidem položím tuto otázku, vždy mi jmenují na čem stavěli při výběru partnera oni, a když jim připomenu, že zapomněli i na ty další hodnoty, které jsou důležitější, vždy mi odpoví, že to také chtějí. Jenže tím, že to sami od sebe nevyjmenovali při mém dotazu na prvním místě, je to pro mne jasnou známkou, že to i při seznamování naprosto přehlíželi.

A uchopit vztah správně od samotného základu znamená i to, snažit se být i sám již od začátku vztahu kvalitním, vyzrálým a spolehlivým partnerem.


A nyní se zamyslete poctivě nad tím, co dobrého v konečném důsledku tento nedbalý přístup všem skutečně přinesl? Proto je nezbytné zabývat se čímkoli poctivě již od samotných základů, protože jedině to bude zárukou, že skutečně uspějete, pokud nic nepřehlédnete nebo nezanedbáte.


Já sama jsem velmi pečlivý člověk. 
Proto nikdy nic nedělám ani neodevzdávám, dokud nemám jistotu ve svém svědomí, že je to udělané tak, jak to udělané být má, nebo jak nejlépe jsem to uměla. A tak jednám při psaní mých knih, při budování své povahy i svých postojů, při budování partnerského vztahu, při vaření i uklízení v domácnosti, při opravách čehokoli, co se nějak rozbije, při studiu oblastí, jimž se věnuji, při řešení různých životních problémů i v mnoha jiných směrech. A pokud se takto naučíte přistupovat k životu i vy, budete mít v životě minimum problémů.

A protože má pečlivost dříve některým lidem vadila, naučila jsem se obklopovat lidmi, pokud s nimi mám žít i spolupracovat v jakékoli oblasti života, na které je naprosté spolehnutí ve všem, a mají podobné přístupy k životu jako já, a i díky tomuto přístupu jsem zásadní problémy přestala mít. I mně dříve má pečlivost i důslednost život komplikovala, protože jsem doma neustále jen uklízela a vařila, když jsem řešila nějaké problémy, nepovolila jsem dokud to nebylo udělané tak, jak to udělané být má, když pro mě někdo něco dělal, raději jsem si to ještě sama kontrolovala zda to udělal dobře, a mnohokrát jsem zjistila, že to dobře udělané nebylo, a stejně detailisticky jsem přistupovala i k psaní mých knih. Proto jsem se musela naučit znát v těchto směrech zdravou míru a v momentě kdy jsem se jí naučila, problémy jsem přestala mít. 

Pokud čtete mé články pravidelně, víte, že jsem v předchozích letech řešila nějaké zdravotní problémy (problémy s přechodem, problémy s nepovedenými operacemi aj). Tyto problémy jsem zažívat musela, protože mi procházel Saturn tranzitující mým šestým domem, domem zdraví, a navíc mi tvořil negativní aspekty na některé jiné planety, a každý kvalitní astrolog ví, co to znamená i co to má člověka naučit. To zde ale nechci do hloubky rozebírat. Jen krátce napíši, že jsem hodně poupravila svou životosprávu a začala jsem se pravidelně pohybovat na čerstvím vzduchu, což jsem předtím obojí zanedbávala. Celé roky jsem pracovala poctivě na sobě a na svých povahových postojích, tyto dva body jsem ale zanedbávala. Proto jsem je musela napravit.
 

Na závěr tohoto příspěvku si položte i vy otázku, zda řešíte vše ve svém životě skutečně pečlivě od samotných základů (vztahy, povolání, sebe i své postoje, peníze, zdraví, výchovu dětí i jiné směry). Pokud tomu tak je, pak nemůžete mít v životě žádné zásadní problémy v žádné z těchto oblastí.

Pokud vás tento článek alespoň trochu oslovil, mohly by vás oslovit i mé knihy, kde se všemi těmito tématy zabývám do veliké hloubky.


zpět na články

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.


Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz