Osobní rozvoj – Vesmír (řád, chaos, zhroucení i důležitost kvalitních informací).


Milí přátelé, o Vánocích jsem sledovala v televizi na Prima ZOOM dva pěkné pořady (příběh energie a příběh informací), které byly tak hluboké a pravdivé, že z nich dělám pro vás nyní podstatný výtažek, který vyjádřím svými slovy.
 

V těchto pořadech bylo jasně řečeno, že:

1. Celý vesmír se řítí směrem k chaosu i rozkladu a platí to i pro životy lidí, protože i my jsme součástí vesmíru.

2. Ve vesmíru se také nachází obrovské množství informací, které lidé dokáží zachytit jen zčásti, a jen skutečně hluboce a samostatně přemýšliví lidé dokáží v těchto informacích číst. Tyto informace je navíc třeba nějak vyjádřit. Je třeba dát jim hmatatelnou podobu (formou knih, počítačů, formou malování, matematickými výpočty i jinými způsoby).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyní tyto dva body rozvedu a opět vše vyjádřím svými slovy, aniž bych jakkoli pozměnila podstatu informací, které byly v těchto pořadech řečeny.

U bodu jedna jsem psala, že celý vesmír se řítí směrem k chaosu, rozkladu i zániku. Pokud ale máme dostatek kvalitních informací, dokážeme z tohoto chaosu tvořit nový řád, který nás začne opět někam posouvat.

Chceme-li se skutečně někam posouvat, nemůžeme slepě přijímat vše co nám okolní svět nabízí. Je třeba ze všeho, co se nám nabízí, vytáhnout pouze to podstatné a vše ostatní musíme umět odvrhnout.

To samé se děje i v astrologii u šestého domu. Tento dům po nás chce, abychom se naučili informace kvalitně třídit a uměli jsme je zařazovat do správných kategorií, a vše co za důležité nepovažujeme musíme umět odvrhnout a nevšímat si toho. Více se o tom dočtete v knize Jak postupovat při studiu astrologie i v jiných mých knihách.

 

S tím, co jsme ze všeho toho množství informací vybrali jako podstatné, musíme pak dál pracovat. Musíme o tom dál vlastní myslí přemýšlet, musíme nad tím hluboce bádat a tvořit z toho nové závěry, které budou vykazovat skutečně nějakou hodnotu pro lidi i tento svět.

I téma chaosu i zániku se dá astrologicky vyjádřit. V astrologii o něm vypovídá planeta Pluto a osmý dům. I v tomto domě dochází k chaosu, hroucení i zániku (v podobě psychologické i v podobě fyzické smrti), a děje se to jen za jediným účelem: Život po nás chce, abychom vše staré a nefungující odvrhli a uchopili jsme situace, život i naše postoje k tomu všemu lepším způsobem. Tím přejdeme z neuspořádaného stavu, o němž jsem psala, v novou realitu, která bude našemu současnému vývoji lépe odpovídat. Proto se životy mnoha lidí hroutí, protože to, jak žijí, již neodpovídá tomu, jak by měli žít, aby žili skutečně v souladu s vývojem přírody i vesmíru. Bohužel mnozí lidé vůbec nevědí, jak své životy lépe nastavit. Proto se jejich životy hroutí opakovaně a nenacházejí žádný trvalejší klid.


V pořadu o informacích bylo také řečeno, že množství informací vůbec nesouvisí s jejich významem. To znamená, že můžete sbírat mnoho informací, většina z nich ale nemusí být vůbec důležitá, a proto vám nebudou ani v životě žádným přínosem.

Dále bylo v tom samém pořadu řečeno, že složité zákonitosti vesmíru se dají vyjádřit těmi nejprostšími způsoby. Jen lidé nedokáží tuto jednoduchost odhalit. Viz příklad tkalcovského stroje i jiných vynálezů, které byly v pořadu zmíněny.

V mých knihách, které píšu též co nejjednodušším způsobem, vedu čtenáře také k tomu, aby nefungující věci měnili, aby chaos svých životů včas podchytili lepším způsobem a vytvořili tak nový základ, který bude jejich životům větším přínosem než to, v čem dosud žili.

Mé knihy naleznete pod odkazem knihy.

V knize O svém životě si rozhodujeme sami se dočtete o vyšších duchovních zákonech i o tom, jak zásadně ovlivňují náš každodenní život. 

Jak svůj život lépe nastavit se dočtete ve všech mých knihách. Každá kniha je zaměřená na jinou oblast života a my bychom se měli snažit podchytit hlavně ty oblasti, které k životu nezbytně potřebujeme. 

 

SHRNUTÍ

Vše se posouvá od řádu k chaosu i zániku a my to můžeme kvalitními informacemi i postoji včas pochytit, aby se život vyvíjel lepším způsobem ve všech oblastech života. Pak nebude docházet k žádným zánikům, ale jen k proměně v lepší úroveň. Takto můžeme budovat svou povahu, své vztahy, své zdraví i veškerý život na této planetě.

V mnoha pořadech, které můžete na tato témata sledovat také zjistíte, kolika osobnostem lidé jejich myšlenky zavrhovali i napadali, aby je nakonec po jejich smrti uznali jako skutečně pravdivé a platné. Mnohé osobnosti dokonce ukončili kvůli tomuto odmítání svůj život, nebo se svého výzkumu vzdali. I já si občas připadám v této společnosti stejně jako badatelé minulosti. Jen se stále nevzdávám a pevně doufám že si lidé jednou uvědomí, že to, co jim již přes dvacet let sděluji, je čistá pravda, která dokáže jejich životy skutečně vyřešit.

 


zpět na články

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.


Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz