Košík
Kniha: Planety ve znameních

Planety ve znameních

Cena:300 Kč
Koupit tuto knihu Ks

Planety ve znameních

Důležitá kniha při studiu astrologie.


V knize se dočtete, jak se projevují jednotlivé planety ve dvanácti astrologických znameních, protože teprve to povahu člověka víc upřesňuje.
Proto při výkladu astrologie nelze stavět jen na postavení Slunce. Kdo to dělá, zaujímá k výkladu naprosto nesprávný přístup!!!

Sluneční znamení popisovaná v různých časopisech, na internetu nebo v knihách by vás pravdivě vystihovala pouze tehdy, pokud byste měli všechny planety v době narození ve stejném znamení, v jakém máte Slunce. Takový člověk na světě ale neexistuje !!! Proto je třeba věnovat tématu Planety ve znameních přednostní pozornost.

Chcete-li být dobrými astrology, měli byste těmto zásadám dobře rozumět. 

Pamatujte: Při rozboru povahy jakéhokoli člověka nelze spoléhat jen na postavení Slunce v nějakém znamení, protože to je naprosto nesprávný přístup. 


Další astrologické knihy, které jsem napsala:

Jak postupovat při studiu astrologie
Planety ve znameních

Všechny tyto knihy vedou zájemce o astrologii systematicky k tomu, aby astrologii dobře chápali a naučili se horoskopy kvalitně vykládat.


Všechny mé knihy naleznete pod odkazem knihy.
 

 

 

Jazyk:
český
Autor:
Miroslava Holoubková
Nakladatelství:
Knihy-Holoubková
Žánr:
astrologie
astrologické knihy
osobní rozvoj

Rok vydání:
2007
Vydání:
první
ISBN:
978-80-254-0034-0
EAN:
9788025400340

Vazba:
vazba V8 (šitá)
Počet stran:
215
Výška knihy:
20,5 cm
Šířka knihy:
13 cm


Tuto knihu naleznete v kategoriích: knihy o astrologii, astrologické knihy, knihy osobní rozvoj, duchovní knihy, esoterické knihy, naučné knihy, knihy o sebepoznání. 

 

V následující části vám poskytnu krátké ukázky z knihy, abyste věděli, jak se jednotlivé planety v jednotlivých znameních projevují.

U každé planety ve znamení popisuji jak pozitivní, tak negativní způsoby projevu. Ptáte se proč? Je to prosté. Každá planeta, stejně jako každý člověk, má pozitivní i negativní vlastnosti. Je to známo po celé věky a platí to i dnes. Budete-li jednat nevyzrále, snadno sklouznete k negativním projevům chování. Avšak setrvávat u takového chování rozhodně moudré není. Naopak, je třeba se ho jednou provždy zbavit. A jak toho docílíte? Měli byste si své negativní sklony včas uvědomit, přiznat si je a vědomě se snažit jim nepodléhat. 


MERKUR VE ZNAMENÍCH

Merkur v horoskopu vypovídá o našem intelektu. Vyčteme z něho, jakým způsobem myslíme a chápeme a jak přistupujeme k učení, ukazuje umíme-li třídit, kombinovat, posuzovat a jasně rozlišovat, ale také dovedeme-li se na intelektuální úrovni správně rozhodovat. Signalizuje rovněž, jaká je naše schopnost plánování.

Merkur je také planetou komunikace. Vypovídá o tom, jak komunikujeme, umíme-li se jasně a srozumitelně vyjadřovat, dovedeme-li pohotově reagovat, jsme-li otevření atd.
 

Merkur v Býku

Klady
Člověk narozený s Merkurem v Býku má velmi praktické myšlení a je to realista stojící nohama pevně na zemi. Jeho myšlení je pomalé, rozvážné, opatrné, pečlivé, systematické, vytrvalé a důkladné, umí se skvěle koncentrovat a soustředit. Názory si tvoří pomalu, učí se pomalu a rozhoduje se též pomalu. Na přemýšlení potřebuje klid a vadí mu, když ho někdo ze soustředění vytrhává. Má rád vše předem naplánované a nečekané situace ho vyvádějí z rovnováhy. Umí skvěle organizovat i plánovat. Jeho názory jsou rozumné, má zdravý selský rozum, své názory příliš nemění a jeho rozhodnutí jsou pevná a stálá. Jeho myšlení se točí okolo praktických záležitostí každodenního života (uklízení, vaření, výchova dětí, zařizování, vyřizování, organizování, plánování atd.), má talent na obchod, finance a někdy i management. Pokroku dosahuje spíše postupně.

Rád s lidmi komunikuje a jeho projev (slovní i písemný) je praktický a věcný. Vyhovuje mu spíš klidnější komunikace, bez stresu. Jeho řeč je klidná a jeho hlas příjemný.


Slabiny
Jeho myšlení bývá těžkopádné, neohrabané a nepružné, chápe pomalu a věci mu docházejí pozdě. Je příliš opatrný, nedůvěřivý, konzervativní a nerozhodný. Lpí na svých názorech, odmítá vše nové a pohybuje se ve vyježděných kolejích. V myšlení i učení má občas sklony k lenosti. Bývá také paličatý, tvrdohlavý a neústupný a při naštvání nemluví. Má také sklony k pesimismu a vidí vše černě.

 

Merkur v Raku

Klady
Člověk narozený s Merkurem v Raku má výbornou představivost, bohatou fantazii, dobrý instinkt a velmi dobrou paměť. Jeho myšlení je spíš intuitivní než logické. Umí se vcítit do druhých, dokáže vycítit jejich přání i myšlenky a vytušit souvislosti. Při rozhodování je zdrženlivý a opatrný a vždy pečlivě zvažuje své akce. Rozhoduje se víc podle citů a nálad než podle rozumu a dovede se názorově přizpůsobit.

Má talent na poezii, vyprávění pohádek, zajímá se o historii, sestavuje rodokmeny, vyzná se ve výkladu karet apod. Vědecké nebo objektivní myšlení nemá.

Rád s lidmi komunikuje a jeho projev (slovní i písemný) je citlivý, příjemný a jemný. S lidmi komunikuje především na pocitové úrovni a jeho komunikace je silně závislá na jeho emocionálním rozpoložení.

Slabiny
Jeho myšlení je silně ovlivněné city i podvědomím, situace neposuzuje logicky a objektivně, ale na základě vystupňovaných emocí. Má příliš bujnou fantazii, podléhá iluzím i sentimentalitě, vzdaluje se logice i objektivitě, idealizuje si a staví si vzdušné zámky. Myšlenkami se často vrací do minulosti, což u něho vyvolává nepříjemné neurotické stavy. Také utíká do světa snění. Schopnost plánování u něho může být též slabá. Mívá rovněž potíže s pamětí.

Jeho názory bývají proměnlivé (zvlášť je-li rozum s city v rozporu), situace zveličuje a svévolně nakládá se slovy. Nechá se také snadno ovlivnit emocemi i slovy druhých. Nemá rád prudké rozhovory a kritiku a vadí mu výtky na svou osobu. Při hádkách vytahuje minulost nebo zaujímá obranný postoj. Neumí přiznat svůj podíl viny, a když se něčím proviní, projevuje jakousi falešnou ctnost a uraženou hrdost, takže můžete mít pocit, jako byste ublížili vy jemu. Má sklony k tajnůstkaření a nerad mluví o svém soukromí.

 

Merkur ve Vahách

Klady
Člověk narozený s Merkurem ve Vahách má dobrý intelekt. Je bystrý, intuitivní a vnímavý, má logické myšlení a při posuzování ho zajímají fakta. Je rozvážný, a dokud neposoudí situaci ze všech stran a nevezme v úvahu všechny alternativy, nečiní žádná rozhodnutí. Jeho úsudek je uvážlivý, jasný a nezaujatý. Dovede skvěle plánovat.

Rád s lidmi komunikuje a dovede se skvěle vyjadřovat slovem i písemnou formou. Jeho slovní projev je jemný, klidný, vyrovnaný a kultivovaný. Je otevřený, bývá dobrý diplomat i stratég a umí vhodně argumentovat. Dokáže naslouchat, dobře poradit, smiřovat i urovnávat spory, ale také udržet svěřené tajemství. Bývá též dobrým řečníkem.

Má talent na obchod, poradenství, práva, psychologii i diplomacii. Má dobrou představivost a jeho myšlení je tvůrčí. Má talent na umění (zpěv, herectví, literární činnost, různé tvůrčí směry apod.).


Slabiny
Bývá velmi nerozhodný a váhavý a analýza není jeho silnou stránkou. Když už náhodou analyzuje, situace tak dlouho rozebírá ze všech možných úhlů pohledu, až se do nich zamotá, a nakonec stejně žádné rozhodnutí neučiní, anebo reaguje pozdě. Neumí se také soustředit a hůře se i učí. Bývá také názorově ovlivnitelný, nezdravě se přizpůsobuje požadavkům druhých a bojí se projevit (v zájmu udržení klidu nebo ze strachu, že by ho lidé, na nichž mu záleží, nepřijali).

Od komunikace utíká a lhostejně přistupuje k řešení důležitých problémů. Má rovněž sklon si protiřečit. Dovede být neupřímný (protože upřednostňuje takt a diplomacii před pravdou), občas oponuje, má sklony k sarkasmu a občas omlouvá a ospravedlňuje vlastní chyby.

 

MARS VE ZNAMENÍCH

Mars v horoskopu vypovídá o tom, jak jsme pracovití, odvážní, rozhodní, bojovní, fyzicky zdatní, ale také sexuálně založení.
Mars není planeta mluvení, nýbrž činů a konání. Mnozí lidé si často myslí, že konají, přitom pouze mluví, žádné skutky za nimi ale nejsou vidět.

Nyní uvedu krátké příklady, abyste viděli, jak se projevy Marsu v různých znameních liší. 

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Beranu, jsou lidé velmi pracovití a rozhodní, před problémy nikdy neutíkají a vždy se jim odvážně postaví i je rozhodně řeší, jsou to lidé velmi disciplinovaní a dochvilní, ale také silně sexuálně založení a v sexu vášniví atd. Při negativních projevech mohou být agresivní i útoční, jejich sexualita může být víc živočišná než citová, často se pracovně přetěžují atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Býku, jsou lidé, kteří se nikdy neprosazují násilím, při práci jsou trpěliví atd. Při negativních projevech mohou být pohodlní i líní (při práci i v oblasti sexu), problémy příliš neřeší, protože mají rádi klid atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Blížencích, jsou lidé velmi aktivní a stále něco podnikají. Rozhodně to nejsou domácí povaleči. Mají hodně aktivit i zájmů, jsou schopni přecházet rychle od jedné činnosti ke druhé atd. Rychle se také přizpůsobují nastalým podmínkám a nedělají z ničeho problém, jako některá jiná znamení, která hůře přijímají změny. Při negativních projevech mnoho věcí rozdělají, ne vše ale dokončí, nebo to odbydou, bývají nestálí atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Raku, jsou lidé pracovití, často ale jednají zpátečnicky, zásadní problémy neřeší a utíkají před nimi, více mluví, než konají atd. A právě tímto postojem si způsobují velké problémy.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Kozorohu jednají klidně, neprosazují se násilím, jsou pracovití a výkonní atd. Jsou i sexuálně založení, nepropadají ale nikdy živočišnému sexu a sex si dokáží i odříci, je-li to třeba. Při negativních projevech se stávají otroky povinností a zodpovědnosti.

 

Vidíte ty rozdíly?

I vy máte jednotlivé planety ve svém horoskopu narození v různých znameních, a ne pouze ve znamení, ve kterém máte Slunce. Proto byste se měli kombinacemi těchto vztahů hlouběji zabývat, chcete-li výklad sami sobě nebo někomu jiném správně vyložit. A právě kombinacemi těchto vztahů se zabývá tato kniha.

 

 

Hodnocení čtenářů přes obchod Heureka

Hodnocení mého obchodu naleznete zdehodnocení mého obchodu.

Uvítám, když na Heurece napíšete i vy své hodnocení, zda vám kniha nějak pomohla. Děkuji.
Hodnocení knihy můžete přidávat pod odkazem: přidat recenzi.

 

 

 

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz