Psychologická poradna

V mé poradně vám pomohu s mnoha oblastmi vašeho života (se vztahy, s povoláním, s myslí i psychikou, se životním nasměrováním i mnoha jinými směry).

Konzultace vedu tak, abyste měli již po prvním setkání dost kvalitních informací, které budete moci uvádět hned do praxe.

  • Pracuji s lidmi po celé ČR, na Slovensku i v jiných zemích.
  • Pracuji on-line přes video rozhovory, a občas i přes telefon, když starší lidé nemají možnost připojit se online.
Psychologická poradna

Mé zaměření:

ico-1
Sebepoznání a práce s povahou
ico-2
Partnerské vztahy
ico-3
Rodinné vztahy
ico-4
Výchova a vedení dětí
ico-5
Duchovní rozvoj
ico-6
Oblast povolání
ico-7
Oblast zdraví
ico-8
a další

Těmito oblastmi se zabývám jak v psychologické poradně, tak v astrologické poradně.

Nedělám také rozdíl mezi psychologií a psychoterapií, protože cílem každého psychologa i psychoterapeuta by mělo být pomoci člověku odhalit skutečné příčiny jeho potíží, ukázat mu, jak s nimi pracovat a nabádat ho, aby se učil řešit své problémy sám.

Kdo lidi vede k přílišné závislosti na sobě, nebo za ně rozhoduje, nebo jejich problémy uměle utlumuje, nikdy nedocílí toho, že se z jeho klientů stanou dospělí, sebevědomí a zdraví lidé, kteří si dokáží poradit se svým životem sami.

V mé práci nenechávám nikdy nikoho ve stavu, kde by byl odkázán pouze sám na sebe. Každému, kdo o to stojí, radím i ukazuji, jak se svým životem pracovat. Činy ale musí vykonat každý sám.


Manželská poradna

Každý vztah je třeba budovat, protože žádný vztah nebude fungovat dlouhodobě sám od sebe.

Partnerské i manželské problémy řeším v mé poradně neustále. Ráda pomohu kdykoli i vám s čímkoli, co v této oblasti řešíte, ať je vám dvacet nebo šedesát let.

Pokud pracuji s páry, vedu vždy oba partnery k tomu, aby jasně prohlédli, čím oni sami vztah narušují i jak vše napraví, pokud si chtějí vztah udržet.

Pokud zjistím, že nějaký vztah nemá budoucnost, i to otevřeně sděluji, aby si lidé neničili život vedle někoho, s kým by nebyli vůbec šťastní. Nikdy nikomu ale neradím, aby druhého opustil. Jen jasně ukazuji, na čem bude jejich vztah krachovat a co lze změnit a co ne.

Manželská poradna

Péče o zdraví

Péče o zdraví je téma, jímž se zabývám dlouhé roky.

Můj přístup ke zdraví i k léčbě nemocí je ale jiný, než praktikuje klasická medicína.

Zabývám se vlivem psychiky, myšlení i postojů člověka na jeho zdraví, a tímto přístupem řeším i všechny své problémy.

  • Baví mě odhalovat skutečné příčiny potíží.
  • Baví mě vzdělávat lidi v tom, aby pochopili, co jejich potíže způsobilo i jak své problémy mohou odstranit sami.
  • Vedu lidi k jiným pohledům na sebe i život, na zdraví i léčení.
10. shutterstock_60054799

Pokud byste o takové přístupy stáli, ráda vám pomohu a ráda vás budu těmto zákonitostem i učit, chcete-li je pochopit do hloubky.

Tato nabídka platí pro lékaře, psychology, psychoterapeuty, vychovatele, učitele i kohokoli jiného, kdo chce ke zdraví přistupovat způsobem, který skutečně uzdravuje.

Neučím žádné načtené teorie, ale lety ověřené zkušenosti.

Ráda bych zdůraznila, že nikoho neléčím. Učím lidi tomu, aby se dokázali uzdravovat sami, a co je mnohem důležitější, aby se naučili žít tak, aby je žádné nemoci potkávat nemusely, nebo jen co nejméně.

Nejsem také zastánce závislosti na antidepresivech. Nikomu však jejich užívání nerozmlouvám pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

Sama jsem antidepresiva nikdy nebrala, i když jsem se musela v životě poprat s mnoha těžkými situacemi, které mi život seslal.


Astrologická poradna

Astrologické rozbory mi pomáhají v tom, že vidím okamžitě povahu člověka v kladech i slabinách i to, co nyní řeší a bude řešit i v budoucnu, a díky tomu mohu poskytovat rychle kvalitní rady.

Toto vidím i u nově narozených dětí. Díky tomu mohu poskytovat rodičům včas rady, jak dítě v životě vést.

Astrologickými rozbory nikomu neurčuji jeho osud, protože svůj osud si určujeme svými postoji vždy sami. Touto prací jen pomáhám lidem porozumět věcem, do kterých nemají sami hlubší vhled.

Astrologická poradna

Co potřebuji zaslat včas pro výpočet horoskopu:

  • celé jméno osob, které počítám
  • co nejpřesnější hodinu narození u každého, koho počítám
  • místo narození

Pokud hodinu narození neznáte, zjistěte si ji u rodičů nebo v porodnici. Nebo na matrice, pokud ji v porodnici mít nebudou. Pokud ji ani tam nemají, můžete požádat matriku na Krajském úřadu vašeho kraje. Tam můžete požádat o nahlédnutí do listin narozených, kde by měl zápis být.

Chcete se objednat?