Články


stránka | 1 | 2 | 3 |

Články osobní rozvoj – úvod

Pod tímto odkazem naleznete krátké příspěvky z různých oblastí života. Chcete-li sebe i život pochopit hlouběji, k tomu je třeba studovat knihy zaměřené na seberozvoj, díky nimž můžete pochopit mnohé souvislosti. Mé knihy seženete pouze na mém webu knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy a nikde jinde, protože od roku 2019 je distributorům ani knihkupcům již nedávám. Osobním i duchovním rozvojem se zabývám třicet let a dvacet tři let vedu touto cestou i druhé lidi.  celý článek


Duchovní zákony

Duchovní zákonyZajímá vás vážně vlastní seberozvoj? Začnete-li se o život více zajímat, zjistíte, že veškerý život je řízen určitými zákonitostmi, které je třeba dobře znát a řídit se jimi. Duchovní zákony nám určují hranice, přes které nemůžeme jít. Řídí se jimi celý vesmír, a proto bychom se jimi měli řídit i my, chceme-li žít v souladu s celkem. Pochopíme-li, že vyšší zákony jsou tu proto, aby bylo zaručeno správné fungování vesmíru jako celku, a začneme se jimi vždy a za všech okolností řídit, pak si můžeme dělat, co chceme a nemusíme se bát, že budeme mít problémy. Proto jsme dostali do vínku svobodnou vůli. Budeme-li ale svým chováním přirozený chod vesmíru neustále narušovat, půjdeme z jednoho problému do druhého a každý svůj prohřešek budeme muset dříve či později napravit. celý článek


Krize středního věku

Krize středního věkuZajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Krize středního věku." Krize středního věku potkají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout.U naší generace přicházejí okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvají téměř do 44 let.Nyní k tomuto tématu něco napíšu, abyste mu lépe porozuměli. Proč krize středního věku přicházejí? celý článek


Hovory s Bohem

Hovory s BohemZajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Hovory s Bohem." S Bohem můžeme hovořit všichni bez výjimky, a on naslouchá každému. Někteří lidé se k němu ale neobracejí, protože v něho nevěří, a tím brzdí svůj duchovní růst. Někteří lidé se k němu obracejí, žádají ale jen samé nesmysly z pohledu duchovního rozvoje. Nebo jsou jejich slova plná obviňování i výčitek. celý článek


Poznejte dobře sami sebe

Poznejte dobře sami sebeZajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Poznejte dobře sami sebe." Sebepoznání by mělo být jedním z prioritních zájmů každého z nás, protože dobrým sebepoznáním dáte do pořádku celý svůj život, budete-li s tím, co se o sobě dozvíte, dál správně pracovat. Někteří lidé se o dobré sebepoznání ale vůbec nezajímají, a donutí je k tomu až životní problémy, které mají kvůli některým svým postojům. Někteří lidé obcházejí různé poradce i věštce, aby jim oni řekli něco o nich samotných. A bohužel ani škola a ani rodina mladé lidi k dobrému sebepoznání nevede. Kdyby je k tomu učitelé i rodiče vedli, tak by děti již na základní škole jasně věděly co v životě chtějí v oblasti povolání, vztahů, koníčků i v jiných oblastech života, znaly by dobře své klady i slabiny a věděly by co s nimi mohou dělat, znaly by skutečné hodnoty a mnohé další. To se však neděje ani ve školách ani v rodinách.   celý článek


Síla slova

Síla slovaBůh nám dal do rukou silnou zbraň, a tou je síla slova. Slovy můžeme budovat i ničit. Jak ale poznáme, která slova pozvedají a která ničí? celý článek


Regresní terapie

Regresní terapieCo znamená slovo regrese Regrese znamená návrat zpět (k včerejšímu dni, k minulému měsíci, rok nazpět, deset let nazpět, do dětství, do prenatálu nebo kamkoli jinam až do minulých životů). celý článek


Jak meditovat

Jak meditovatZajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Jak meditovat." Na internetu naleznete mnoho návodů, jak meditaci provádět. Já v tomto článku zmíním, jak medituji já, a pokud vám tento text nějak pomůže, budu jedině ráda. celý článek


Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.

Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.Toto je i mou prioritou v přístupu k životu a je to podle mě jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem. celý článek


Organizace času

Organizace časuMáte svůj čas i život pod vlastní vědomou kontrolou? Pokud si myslíte, že ano, zkuste si udělat následující test. Sedněte si, vezměte si sešit nebo plánovací kalendář a rozplánujte si svůj čas na období jednoho týdne tak, abyste měli čas pravidelně na tyto činnosti: celý článek


Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.

Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.Lidem, kteří se vzdělávali sami se říká autodidakti (samouci). Jsou to lidé, kteří v nějaké oblasti dosáhli vysoké úrovně vědění, aniž by prošli odborným školním vzděláváním. Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře, technice i v jiných směrech. celý článek


O svém životě si rozhodujeme sami

O svém životě si rozhodujeme samiZajímá vás vážně osobní rozvoj? Kniha O svém životě si rozhodujeme sami je jednou z knih, která vás po této cestě zodpovědně povede. V následujících odstavcích toto téma trochu rozvedu. Lidé se často domnívají, že se svým životem nemohou nic dělat, protože jejich život ovlivňují buď rodiče nebo partneři, možná nějaké duchovní nebo společenské vlivy nebo zaměstnavatelé, někdo si myslí, že musí splácet nějakou karmu, která mu neumožňuje žít lépe..., a tato mylná přesvědčení způsobují, že lidé na svůj život rezignují a nic s ním vlastní vůlí nedělají. Přitom nejdůležitějším důvodem proč jsme se narodili je vývoj a posun vpřed, a posun vpřed je přímo naší povinností. Proto naprosto každý může začít kdykoli žít jinak, než jak žije, pokud bude vědět jak chce doopravdy sám za sebe žít a půjde si za tím. Bohužel někteří lidé se vůbec nezamýšlejí nad tím, jak chtějí sami za sebe žít, a jen bědují nad svým osudem. celý článek


Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí

Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodíNěkteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není. celý článek


Duchovno – Co si představuji já pod pojmem práce na sobě

Duchovno – Co si představuji já pod pojmem práce na soběPro mě to vždy znamenaly pouze tyto body, a to se dodnes nezměnilo: 1. Poznat dobře, jak funguje život podle vyšších duchovních zákonů, a učit se žít v souladu s nimi ve svém každodenním rozhodování i jednání. celý článek


Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem

Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojemJak osobní rozvoj, tak duchovní rozvoj, vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za své postoje i způsoby jednání, protože jak již víte z mých knih, život si utváříme svými postoji ve všech oblastech života neustále jen sami (v oblasti vztahů, povolání, vzdělání, volného času, výchovy dětí, zdraví, peněz i v jiných směrech). celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 |Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz