Články


stránka | 1 | 2 | 3 | 4 |

Regresní terapie

Regresní terapieRegresní terapie nám pomáhá zbavit se mnoha bloků v oblasti myšlení, psychiky, komunikace i v oblasti fyzické. Různé bloky jsme získali někde v průběhu svého vývoje (od doby prenatálu do současnosti, a některé naše bloky sahají až do minulých životů). Tyto bloky nás brzdí v našem vývoji a zkreslují naše vnímání, na základě něhož pak i nepřiměřeně reagujeme, a ubírají nám i velké množství životní energie. Proto je třeba se jich co nejdříve zbavit. Tyto bloky ale musíme nejprve odhalit, a teprve pak s nimi můžeme začít pracovat.   celý článek


Duchovní zákony

Duchovní zákonyZačnete-li se o život více zajímat, zjistíte, že veškerý život je řízen vyššími duchovními zákony, které je třeba dobře znát a řídit se jimi. Duchovní zákony nám určují hranice, přes které nemůžeme jít. Řídí se jimi celý vesmír, a proto bychom se jimi měli řídit i my, chceme-li žít v souladu s celkem.  celý článek


Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem

Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojemJak osobní rozvoj, tak duchovní rozvoj, vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za své postoje i způsoby jednání, protože jak již víte z mých knih, život si utváříme svými postoji ve všech oblastech života neustále jen sami (v oblasti vztahů, povolání, vzdělání, volného času, výchovy dětí, zdraví, peněz i v jiných směrech). celý článek


Psychoanalýza

PsychoanalýzaPsychoanalýza patří mezi různé schopnosti naší mysli a může se jí naučit snadno každý. Pomůže vám vyznat se dobře ve vlastní povaze, ve vašich vztazích, pomůže vám se životním nasměrováním ve všech oblastech života, pomůže vám vyznat se v oblasti peněz, ve vlastních nemocech i v jiných směrech. Na základě zjištěných informací se pak stanovují nejvhodnější kroky (opatření), která bude muset člověk učinit, protože pouhé získání správných informací nestačí k tomu, aby se různé situace skutečně vyřešily a člověk se ze svých potíží skutečně dostal. celý článek


Prodám tyto knihy o osobním rozvoji

Prodám tyto knihy o osobním rozvojiDohoda s nemocí (první díl), Dohoda s nemocí (druhý díl), Duše v horoskopu, Minulými životy k uzdravení a další knihy. celý článek


Regresní terapie – příběh z praxe

Regresní terapie – příběh z praxeV tomto příspěvku vám odhalím jednu z mnoha situací, kterou jsem zpracovávala při vlastních regresích. Regresi jsem si dělala sama. Regresní terapii se můžete naučit i vy, budete-li mít chuť čistit si vlastní bloky sami. Na konci článku naleznete více informací, jak se můžete této metodě naučit.    celý článek


Přítomnost

PřítomnostChcete-li se skutečně někam posouvat, držte se jen přítomnosti a tvořte v ní neustále to nejlepší co dokážete formou myšlenek, emocí i činů, protože přítomnost je vše, co existuje, a je to také to jediné, co můžete ovlivňovat. Budete-li stále jen čekat na nějakou lepší budoucnost v čemkoli (ve vztazích, v práci, v oblasti zdraví, bydlení nebo kdekoli jinde), pak se ještě hodně načekáte, a kdoví jestli se té lepší budoucnosti pouhým čekáním někdy dočkáte. Proto je celý článek


Práce s emocemi

Práce s emocemiV tomto článku zmíním téma práce s emocemi. Emocionální stav u sebe i u druhých lidí poznáte snadno podle druhu emocí, které člověka ovládají. Emocemi reagujeme na situace, které se nám v životě dějí, a pokud s nimi zacházíme správně, nemáme v životě problémy. Proto je třeba naučit se s vlastními emocemi pracovat, aby nás nevytrhávaly z našeho středu, kde je klid. Nezvládnuté emoce nám přinášejí neštěstí a další problémy, a často zakrývají i pravdu. Všimnout si můžete i toho, že pokles psychické energie vede vždy i k poklesu fyzického stavu, který se může projevit dříve nebo později i zdravotními problémy. Jistě jste to mnohokrát pocítili i sami na sobě. celý článek


Práce s emocemi (2. část)

Práce s emocemi (2. část)Základem každé negativní emoce je, abyste se jí plně odevzdali, protože jedině tak se může spustit proces sebeléčení. Budete-li emoce popírat nebo potlačovat, budete ztraceni a nikdy nic nevyřešíte. Naopak své uzdravení (psychické i fyzické) jen oddálíte. Odevzdat se emocím ale neznamená, že je budete nekontrolovaně ventilovat na vnější svět nebo jim nekontrolovaně podléhat. To je též nesprávný přístup. celý článek


Moudrost dávných věků

Moudrost dávných věků Nenechte se unášet společenským děním. Jinak budete vtaženi do konfliktů a pohlceni chaosem.  Příklad je mocnějším podnětem než nátlak. Stačí, aby se vládci přidržovali nejvyšších pravd, a národy je budou následovat samy od sebe. celý článek


Z budoucnosti nemusíte mít strach

Z budoucnosti nemusíte mít strach„Z budoucnosti ani ze života nemusíte mít strach. Když pochopíte, jak život funguje, a uvedete své jednání do souladu s vyššími zákony života, pak se vás nedotkne vůbec nic." Velké množství lidí si myslí, že nad životem nemají žádnou moc. celý článek


Organizace času

Organizace časuŘídíte si svůj čas kvalitně sami? Nebo s vaším časem manipulují druzí a vy jejich představám jen nekontrolovaně podléháte (partnerům, dětem, rodičům, přátelům, zaměstnavatelům, klientům, úředníkům...)? Zkuste si na tyto otázky poctivě odpovědět. Pamatujte také na to, že okolí za špatnou organizaci vašeho času nemůže. Můžete si za ni vždy jen sami. Špatná organizace času přivádí člověka i do neustálého stresu, a to k životní radosti rozhodně nevede. Proto s vámi toto téma trochu rozeberu.  celý článek


Osobní rozvoj – Řešení krize ve společnosti i ve světě

Osobní rozvoj – Řešení krize ve společnosti i ve světěŘešením krize ve společnosti není, podporovat neustále lidi trpící chudobou, dluhy, agresí, násilím i podvody druhých, lidi sužované válkou nebo nemocemi atd. Toto vše je jen dočasným řešením, které nikdy nevyřeší skutečné příčiny krize u jednotlivců, ve společnosti ani ve světě. Mnohem lepším řešením by bylo: celý článek


Osobní rozvoj – Život může být opravdu jednoduchý

Osobní rozvoj – Život může být opravdu jednoduchýJen je třeba některým zákonitostem dobře rozumět.  Všichni jsme součástí celku, do něhož patří hmotný i duchovní svět. Kdo odděluje jedno od druhého, nechápe vůbec nic. Chceme-li se jako jednotlivci i jako celek skutečně někam posouvat, budeme se muset naučit všechna rozhodnutí, která děláme, činit s ohledem na tento celek. Kdo vidí jen své vlastní zájmy, nemůže nijak duchovně růst, a bude i brzdou rozvoje společnosti lepším směrem. Věty typu: "Já se starám hlavně o sebe a co se děje kolem mě, mne nezajímá", jsou toho jasným důkazem.   celý článek


Jak meditovat

Jak meditovatV tomto článku se zaměřím na téma jak meditovat. Na internetu naleznete mnoho návodů, jak meditaci provádět. Nyní vás seznámím s tím, jak medituji já již 25 let. Pokud vám tento text nějak pomůže, budu jedině ráda. K čemu meditace slouží. Meditace slouží k hlubokému zklidnění a ponoření do sebe, abychom dokázali vnímat dobře sami sebe i pochody ve svém nitru. Pomáhá nám také nalaďovat se na vyšší duchovní energie, z nichž můžeme čerpat spoustu informací pro svůj rozvoj i pro rozvoj druhých, pokud někomu pomáháme. Přináší nám také inspiraci pro tvorbu, pokud se nějaké tvorbě věnujeme. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 |Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz