Astrologie – Jaký je Beran?

V článku naleznete podrobné informace o znamení Berana.
Astrologie – Jaký je Beran?

Dozvíte se, jak beran přemýšlí, jak se prosazuje, jak přistupuje ke vztahům, k práci, k penězům, k sexu, k výchově dětí, k duchovnímu rozvoji i mnoha jiným směrům. Naleznete zde také informace o tom, jaké povolání se k beranovi hodí, jaké zdravotní potíže ho mohou trápit atd.

Následující text je z knihy Astrologická znamení, kterou seženete pouze na mém webu. V ní naleznete stejným způsobem rozepsaná všechna znamení od berana až po ryby.

Ke konci článku pod výčtem osobností narozených ve znamení Berana naleznete důležité upozornění. Čtěte proto článek až do konce, chcete-li tomuto tématu správně porozumět.

Berani jsou narozeni v období: 21.(22.) 3. – 19.(20.) 4.
Vládnoucí planeta: Mars
Živel: ohnivý
Povaha: cholerická

————————————————————————————————————————-

Beran – Jednání a temperament

Klady
Beran je silně nezávislý. Miluje volnost, nezávislost i svobodu, bývá ctižádostivý, cílevědomý a disciplinovaný a nechybí mu ani zdravé sebevědomí. Jakmile si vytkne nějaký cíl, jde si za ním odhodlaně přes různé životní překážky až do konce a nikdy se nevzdává. Je zaměřený na tvůrčí a budovatelskou činnost, je podnikavý, potřebuje stále něco dělat a povalování nebo nečinnost jsou postoje, jimž se snaží za každou cenu vyhýbat. Je spíše individualista, spoléhá sám na sebe, má rád vše pod vlastní kontrolou a raději pracuje sám než ve skupině. Má velmi dobré vůdčí schopnosti, dokáže druhé lidi řídit i vést, dovede ostatní podněcovat k činům a snaží se společnost někam posouvat. Umí si zjednat přirozený respekt, nad lidmi se nepovyšuje a jedná s nimi jako rovný s rovným. Dovede si poradit s nečekanými situacemi, které nastávají, a ty dokáže rychle řešit. Má také velkou schopnost nadšení, které dokáže přenášet i na druhé. Mezi jeho klady patří i spolehlivost a dochvilnost. Když se s Beranem domluvíte na nějaké schůzce, bude na místě vždy dříve, aby náhodou nepřišel pozdě. K jeho kladům patří i silná vůle díky níž překonává v životě mnohé překážky. Vadí mu naopak pasivní role, kdy nemůže o věcech rozhodovat nebo do nich mluvit, nemá rád omezování ani pocit, že něco musí, nevyhovuje mu, má-li nad sebou kontrolu, ani když ho někdo řídí, nerad se podřizuje a nemá rád příkazy. Je zaměřený víc na přítomnost a budoucnost a minulostí se příliš nezatěžuje.

Slabiny
Jeden extrém (potlačení): trpí pocity méněcennosti, pochybuje o sobě a nevěří si, což může být důsledek tvrdé výchovy v době dětství. Díky své silné vůli ale může potíže se sebevědomím včas překonat. Potýká se také občas s duševními útlumy, když nemá žádný cíl nebo když neví co dál. Nečinnost totiž Berany ubíjí.
Druhý extrém (kompenzace): neumí spolupracovat, přizpůsobit se ani dělat kompromisy, bývá unáhlený a zbrklý a občas i prudký, a má sklon s druhými soupeřit. Bývá také málo vytrvalý a trpělivý, nedovede čekat a chce všechno hned, a tím si způsobuje též problémy. Dokáže být také neústupný a přísný, bývá i autoritativní a dovede být i dominantní a tvrdý.

Beran – Emocionální založení

Klady
V oblasti emocí se Beran snadno nadchne a dovede se zapálit pro cokoli, co ho zajímá (bez ohledu na hmotné zájmy). V citech bývá otevřený, upřímný, spontánní a bezelstný a neskrývá se za žádné pózy ani falešné projevy chování. Má rád emocionální svobodu, kterou poskytuje i druhým, a vadí mu citové omezování. Pokud se naštve nebo rozzlobí, reaguje prudce, brzy se ale zklidní a jedná dál, jako by se nic nestalo, takže nebývá dlouho naštvaný. V těžkých životních situacích bývá emocionálně velmi silný a dokáže hodně vydržet.

Slabiny
Jakmile v něm kdokoli jeho nadšení nebo city ubíjí, citově se vůči němu uzavře a svůj cit začne vkládat do jiných oblastí, v nichž začne hledat naplnění. Občas v sobě potlačuje vztek a agresi, uvnitř se však tyto emoce hromadí a pak je výbuch o to větší. Je také velmi citlivý na ústrky ze strany druhých a má sklon se urážet. Při druhém extrému bývá neklidný, nervózní a podrážděný, ale také netrpělivý, propadá snadno hněvu (snadno vybouchne) a má potíže se sebeovládáním. Dovede být i chladný, tvrdý a necitlivý a nedokáže se vcítit do druhých. Emocionálně se též nerad přizpůsobuje.

Beran – Myšlení, komunikace, přístup k učení

Klady
Beran rychle myslí i chápe. Je bystrý, pohotový a rozhodný, má dobrý úsudek, snadno se učí a jeho myšlení je logické, praktické a jasné. Má výborné organizační schopnosti, dovede skvěle plánovat, bývá vynalézavý a nápaditý a má velmi dobré technické myšlení. V myšlení je optimista a snaží se vidět vše pozitivně. Má také svou hlavu a chce si na vše v životě přijít sám. Proto nedává příliš na rady druhých lidí. S lidmi rád komunikuje a dovede přesvědčivě hovořit. V diskusích bývá otevřený, upřímný a přímý a nebojí se vyslovit svůj názor. Se zápalem také hájí své ideály, názory i pravdy a své názory dokáže prosadit. Umí také motivovat, povzbudit i dobře poradit a dokáže druhé lidi dovést k tomu, aby si věřili a podle svých přesvědčení i jednali. Nemá rád intriky, faleš ani tajnosti a vůči takovému jednání bývá nekompromisní. Pokud své jednání přežene, dokáže se omluvit.

Slabiny
V myšlení bývá netrpělivý, nesoustředěný a zbrklý, nezabývá se podrobnostmi ani detaily, situace neposuzuje objektivně a činí unáhlené nebo radikální závěry. Někdy bývá i fanatický. Jeho intelekt nebývá též nijak výrazný (nemá dostatečný přehled, dělá pravopisné chyby a hůře se i učí). Bývá také naivně důvěřivý, čehož někteří lidé snadno zneužívají. V komunikaci neumí naslouchat a skáče lidem do řeči, jedná v afektu, má sklony k přehánění a bývá hádavý. Bývá také netaktní a málo diplomatický, nebere si žádné servítky a říká na rovinu, co si myslí. Své názory prosazuje za každou cenu, což slabší povahy neustojí a raději ustoupí. Očekává také, že se vše bude řešit co nejdříve a vadí mu, když druzí odkládají rozhodnutí příliš dlouhou dobu, ať se rozhodnutí týkají čehokoli. Když je naštvaný, občas použije i hrubé a nevybíravé výrazy, vynáší nepromyšlené soudy a svými slovy dokáže druhé lidi snadno zranit. Lidi, kteří nemají přirozenou autoritu, příliš nerespektuje. Dovede být také vychloubačný a namyšlený, bývá málo sebekritický a těžce nese kritiku ze strany druhých.

Beran – Láska a hlubší partnerské vztahy

Klady
V lásce se Beran rychle nadchne i zamilovává. Při seznamování je odvážný a raději dobývá, než by se nechal dobývat. Nemá rád, pokud se mu někdo podbízí nebo za ním běhá, a při seznamování musí o druhého také sám stát. Obdivuje silné, schopné a nezávislé osoby, nikoli slabé povahy, které se ze všeho hned hroutí a nedokáží si se životem poradit. Ve vztahu potřebuje hodně volnosti i svobody, kterou poskytuje i svému partnerovi. Vadí mu intriky, flirt, nepoctivost i tajnosti, a jakmile by něco takového zjistil, je schopen vztah s druhým okamžitě ukončit. Toto se týká všech mezilidských vztahů. Z citových krizí a rozchodů se rychle vzpamatovává.

Slabiny
Do vztahů se vrhá po hlavě a stejně ukvapeně vstupuje do manželství. Má sklon se rychle nadchnout, při výběru partnera staví více na vnějších hodnotách než na vnitřních kvalitách a v počátečních fázích vztahu bývá přehnaně optimistický. Jeho nadšení ale rychle opadá, když zjistí, že volba, kterou učinil, byla nesprávná. Jestliže o někoho nejeví zájem nebo ho v průběhu vztahu ztratí, jeho vřelost zmizí a začne projevovat naprostý chlad, nevšímavost i lhostejnost. Jediný způsob, jak ho zaujmout, je začít úplně od začátku nebo jinak, a ani to není zárukou úspěchu. Bývá také více zaměřený sám na sebe a prioritní jsou pro něho jeho vlastní zájmy a potřeby. Potřeby partnera ho příliš nezajímají. Také stále něco žádá, sám však nic nenabízí. Dovede být i bezohledný a sobecký, citově nestálý, nevěrný a přelétavý a svoboda je mu přednější než vztah. Setká-li se s opakovaným zklamáním v oblasti partnerských vztahů nebo s opakovaným zraňováním svých citů, může na vztahy i rezignovat a svůj zájem přesměrovat do jiných oblastí, v nichž se začne plně angažovat.

Beran – Hospodaření s majetkem a penězi

Klady
Beran dokáže peníze vydělat, nijak na nich ale nelpí ani je nehromadí a dovede je i utratit. Je rád finančně nezávislý a finanční závislost na druhých mu velmi vadí. Nemá také rád, když mu někdo mluví do toho, jak má s penězi hospodařit. Svou rodinu umí dobře materiálně zabezpečit a dokáže se o ni postarat. Je i štědrý a pohostinný a snadno si tím získává přízeň okolí.

Slabiny
Bývá rozhazovačný a impulsivně utrácí. Občas se také pro něco nadchne a unáhleně to koupí, brzy ale zjistí, že to vůbec nepotřebuje a jen zbytečně vyhodil peníze.

Beran – Vztah ke kráse, estetice a umění

Beran má rád funkčnost jak v oblékání, tak v zařízení domácnosti a nevyhovuje mu kýčovitost ani přeplácanost. Nosí spíše sportovní oblečení a po společenských nebo večerních oblecích příliš netouží. Z barev má rád sytě červenou a má rád i barvy přírody (zelenou, hnědou…).

Beran – Akčnost, pracovitost, schopnost prosazení, umění zvládat agresi

(Tento bod vypovídá o fyzických projevech chování. Proto výkonnost souvisí s fyzickou výkonností a zdatností, nikoli s intelektuálními výkony, schopnost prosazení znamená konání formou činů, nikoli pouhé mluvení, a agrese se týká fyzické agrese, nikoli agrese slovní. Na to pamatujte u všech znamení, u nichž to již nebudu znovu vypisovat).

Klady
Beran je znamení činu. Je energický, aktivní a podnikavý, je velmi pracovitý a výkonný a práce mu jde rychle od ruky. Z toho důvodu nerad pracuje s pomalými, nerozhodnými nebo línými lidmi, protože má pocit, že ho zdržují. Je samostatný a ukázněný, má smysl pro povinnost, pořádek, kázeň i řád a je i dochvilný a přesný. Je obdařen velkou fyzickou i psychickou silou a ve svém snažení je úporný. Je také prakticky založený a manuálně zručný. Proto neustále něco buduje nebo tvoří, a má velký talent i na techniku. Poznámka k dochvilnosti: Když se s ním domluvíte na určitou hodinu, bude tam vždy dříve. Při řešení problémů je odvážný, nebojí se konfliktů ani překážek, umí být rázný i bojovný a dokáže se prosadit. Rád řeší věci přímo, práci ani problémy neodkládá ani nehledá různé úniky nebo okliky, jak nepříjemné situace obejít. Při problémech se nevzdává, nehroutí ani nerezignuje, ale hledá vždy řešení a problémy skutečně řeší. Nerad také prohrává nebo dává najevo svou slabost. V případě nebezpečí neváhá riskovat vlastní život. Z životních ran i krizí se rychle vzpamatovává a neutápí se v depresích ani v jiných ničivých stavech, jimž občas podléhají některá znamení.

Slabiny
Jedná ukvapeně, zbrkle nebo v afektu, jde hlavou proti zdi a nezdravě riskuje, a kvůli těmto postojům bývá velmi náchylný k nehodám. Bývá také málo trpělivý a vytrvalý a chce všechno hned. Bývá i přehnaně ctižádostivý a nadměrně činorodý a často se přetěžuje. Při nemožnosti prosazení podléhá frustraci, která se může hromadit a následně se projevit ve formě výbuchu zloby nebo vzteku i v podobě nemoci. Potýká se také občas s nedostatkem energie (vitality), což bývá většinou následek přetěžování, k němuž má velké sklony. Agresi nemá rovněž pod kontrolou a ve vyhrocených situacích bývá útočný a prudký. V horších případech je schopen druhé i napadnout a může sklouznout i k fyzickému násilí. Pokud sám sebe vůbec neovládá, může být i krutý a může mít i zločinecké sklony.

Beran a sexuální založení

Klady
Beran je silně sexuálně založený, silně vzrušivý, smyslný i vášnivý a při sexu se často hlasitě projevuje. Dovede být citlivý i romantický a při milování má rád tlumená světla, příjemnou hudbu, příjemné vůně i příjemnou atmosféru. V tomto směru k sobě potřebuje partnera podobného založení. Člověk, který v něm nedokáže vzbudit vášeň nebo je v intimních projevech neohrabaný, ho nijak nezaujme.

Slabiny
Nemá-li o sex zájem, je to způsobené přetěžováním nebo stresy, ale také tím, že ho partner nepřitahuje nebo sexuálně neuspokojuje. Při druhém extrému bývá živočišný a pudový, do milování nedává cit ani nebere ohledy na spokojenost partnera. Občas si také dokazuje svou sexuální schopnost a má sklon k sexuálním dobrodružstvím.

Beran – Vztah k duchovnu i k vyššímu vzdělání

Klady
Beran netíhne ke svazujícím formám náboženství ani k různým duchovním spolkům nebo sektám. Má svou vlastní víru, jíž se pevně drží a podle níž žije. Je optimista, který věří, že zítra bude zase lépe a že vše se dá vždy nějak řešit. Vždy také nadšeně bojuje za své ideály i za to, čemu věří, a než by se vzdal svých přesvědčení, rozejde se raději s lidmi, s nimiž si nemá co říct, nebo s lidmi, jejichž názory se zásadně rozcházejí s jeho názory. Má také dobré vize a ty ho pohánějí v životě kupředu. Mezi lidmi nečiní rozdíly a nemá rád povýšenost. Jakmile se někdo povýšeně chová vůči němu samotnému nebo vůči druhým, okamžitě reaguje a dává jasně najevo, kam až může daný člověk zajít. Bývá čestný, bezelstný a poctivý, dodržuje zákony a má smysl pro spravedlnost. Dostane-li se k duchovnu, bývá dobrým vůdcem, který umí lidi vést i směrovat a tím si získává úctu i důvěru. Umí si ale také zjednat respekt, když je to třeba, a lidé ho skutečně respektují.

Slabiny
Mívá sklony k idealismu a přehnanému nadšení, ale také k riskování a fanatismu, a vlivem těchto postojů v životě nejednou narazí. Chybí mu také skromnost a pokora a občas má tendence k sebepřeceňování.

Beran – Zodpovědnost, trpělivost, důslednost

Beran je velmi disciplinovaný, spolehlivý i zodpovědný. Proto jsou z těchto lidí dobří vůdci, vojáci, sportovci, trenéři i záchranáři. Chybí mu ale občas trpělivost a vlivem toho chce všechno hned. Proto se musí během života trpělivosti naučit.

Beran – Schopnost činit zásadní životní změny

Beranovi nedělá problém činit zásadní změny, pokud vyhodnotí, že jsou pro jeho další vývoj nezbytné. Rozhodně se nedrží zaběhnutých zvyků ani způsobů chování, které jsou již přežité.

Beran – Společenské založení

Klady
Beran je silný individualista, který si vystačí sám a který jen těžko podřídí svůj život někomu jinému za cenu ztráty vlastní svobody. Dovede být společenský a přátelský a lidí se nestraní. Je ale také schopen žít dlouhá období života sám a nijak mu to nevadí. Rád také pomůže, jeho pomoc ale nesmí být považována za samozřejmost. Jakmile vycítí, že ho někdo jen využívá, rychle se ohradí, nebo s danou osobou vztah ukončí. V mezilidských vztazích i v lásce se řídí heslem: „Žij a nech žít druhé.“

Slabiny
Bývá silně individualistický a neumí příliš spolupracovat. Ve skupině se cítí dobře, jen když ji může sám vést nebo řídit nebo když se v ní může svobodně projevovat. Nemá-li tuto možnost, raději ze skupiny odejde.

Beran – Zájmy, záliby

Beran stále něco buduje nebo tvoří. Proto ho přitahují takové aktivity, kde může tuto svou potřebu využít. Rád sportuje (má rád fotbal, hokej, motorky, auta, letadla, střelbu, bojová umění i jiné sporty, včetně sportů adrenalinových), je soutěživý, rád jezdí rychle autem a má rád i jiné rychlé stroje. Zajímá se také o techniku. Miluje i přírodu, kam rád chodí, má rád léto a teplo a rád pobývá u vody.

Beran – Vztah k dětem a jejich výchově

Klady
Beran své děti miluje, ale nerozmazluje a snaží se z nich vychovat schopné a samostatné osoby, které si dovedou se životem poradit. Dokáže také motivovat i povzbudit a chce, aby si jeho děti věřily. Vyžaduje také poslušnost, disciplínu a plnění povinností a dětem příliš nepoleví. Sám jim jde ale příkladem v tom, že své povinnosti též zodpovědně plní.

Slabiny
Při výchově bývá podrážděný, výbušný a necitlivý, a místo aby děti v klidu vedl nebo je vyslechl, je s nimi hned hotový a příliš se s nimi nemazlí. Při učení s nimi nemá rovněž trpělivost, a jakmile děti látku nechápou, rozčiluje se nebo odchází. Bývá také přísný, autoritativní, neústupný a tvrdý, na děti klade velké nároky a neváhá použít i fyzické tresty ve snaze přinutit je k poslušnosti.

Beran – Povolání

Beran pracuje rád samostatně, spoléhá vždy sám na sebe a nejraději si o všem rozhoduje sám. Je energický, činorodý, pracovitý a rozhodný, ale také ctižádostivý a podnikavý a umí se prosadit. Má také velmi dobré organizační, řídící i vůdčí schopnosti. Vedoucí funkce ho nelákají ani se za nimi nehoní. Když ale nějakou funkci má, je schopným nadřízeným. Se spolupracovníky i s podřízenými vychází přátelsky a nad nikoho se nepovyšuje, dovede si však zjednat respekt a pořádek. Kariéru se snaží budovat poctivě a nečeká, že mu úspěch spadne sám do klína.

Oblasti působení

Zdravotnictví (lékaři – zubaři, chirurgové…, záchranáři…)
Sport (automobiloví i jiní závodníci, hokejisté, fotbalisté, letci, parašutisté, střelci, gymnasté, atleti, lidé zabývající se bojovými sporty, šermíři, kaskadéři, trenéři…)
Doprava (řidiči aut, autobusů, piloti, strojvedoucí na železnici…)
Uniformy (lidé pracující v armádě nebo u policie, celníci, lesníci, myslivci, lovci, hasiči…)
Podnikání (obchodníci – se zbraněmi, železářským zbožím, technikou, auty…, podnikatelé ve stavebnictví nebo v oblasti techniky, pracovníci v oblasti bezpečnostních služeb, práce u ochranky…) Průmysl (pracovníci ve strojírenství, v elektrotechnickém průmyslu, ve zbrojním průmyslu…) Řemeslná činnost (automechanici, technici, elektrikáři, kováři, řezníci, kuchaři…)
Průkopníci (v různých oblastech života)

Beran – Zdraví

Oblasti těla pod vládou Berana (nebo Marsu, který znamení Berana vládne): hlava, obličej, obličejové svaly, oči, čelo, čelní dutiny, spánky, lebka, mozek, hlavové nervy, krev, červené krvinky, cévy, pohybové a opěrné ústrojí (svaly, šlachy, chrupavky), termoregulace, pohlavní funkce.

Nemoci: bolesti hlavy, migrény, oční choroby (slabý zrak, oční zákaly aj.), nespavost, horečky, zimnice, závratě, vřídky na hlavě, vypadávání vlasů, lišeje, vyrážky, různé infekce a záněty (záněty čelních dutin aj.). Také polypy, krvácení, zhroucení kvůli přetěžování, vysoký krevní tlak, mdloby, nemoci mozku (epilepsie, mozková mrtvice…), svalové poruchy. Beran zažívá také různé úrazy v oblasti hlavy. Dále otoky, boule, modřiny, pohmožděniny, řezné i jiné rány, pády, nehody, zlomeniny, popálení, opařeniny atd. Mnozí Berani mívají jizvy na hlavě nebo v obličeji vlivem různých úrazů, pádů nebo zranění. Zdraví mívá Beran poměrně dobré. Pokud onemocní, v posteli dlouho nevydrží a brzy jde zase něco dělat, protože mu nevyhovuje nečinnost. Měl by si chránit zrak, dbát na životosprávu, vyhýbat se alkoholu a příliš kořeněným pokrmům.

Beran – Vzhled

Beran má mrštnou, pohyblivou, sportovní postavu, silnější kostru, svalnaté tělo a široká ramena. Jeho pohyby jsou rychlé a často vypadá, že někam spěchá. Typický je pro něho rázný krok a pevný stisk ruky. Mívá pronikavé, často tmavé oči, výrazné rysy v obličeji, prokrvenější pokožku a mateřské znaménko nebo jizvu na čele nebo v obličeji. Jeho úsměv je bezelstný a hledí vždy přímo do očí. Jeho postoj odráží sebedůvěru i silné ego. Ve výrazu obličeje působí někdy přísným dojmem.

Osobnosti narozené ve znamení Berana

Sledujte, co píši o vzhledu těchto znamení, a pak porovnejte rysy těla i obličeje u osobností, které nyní uvedu. U mužů uvidíte často mužné rysy…

Jan Amos Komenský – * 28. 3. 1592 poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel.

Samuel Hahnemann – * 10. 4. 1755 německý lékař a homeopat – zakladatel homeopatie.

Prof. MUDr. Josef Thomayer – * 23. 3. 1853 český lékař, který se velkou měrou zasloužil o zlepšení podmínek na českých klinikách. Zakladatel českého lékařského názvosloví.

Tomáš Baťa st. – * 3. 4. 1876 zakladatel obuvnické firmy Baťa, která je dnes známá po celém světě.

Zdeněk Svěrák – * 28. 3. 1936 populární český dramatik, scenárista, textař i herec. Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars v Beranu.

Jean-Paul Belmondo – * 9. 4. 1933 francouzský divadelní i filmový herec, který se nenechal zastupovat kaskadéry. Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars v Panně na začátku znamení.

Russell Crowe – * 7. 4. 1964 australský herec a hudebník. Známý z filmu Gladiátor a mnoha jiných. Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars v Beranu.

Toširó Mifune – * 1. 4. 1920 japonský herec Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars ve Štíru.

Jackie Chan – * 7. 4. 1954 čínský herec, režisér, producent, kaskadér, mistr bojového umění… Známý z filmu Karate Kid a mnoha jiných. Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars ve Střelci, Pluto ve Lvu.

Steven Seagal – * 10. 4. 1952 americký herec, režisér, scenárista, producent, mistr bojových umění… Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars ve Štíru, Pluto ve Lvu.

Claudia Cardinale – * 15. 4. 1938 italská filmová a divadelní herečka známá například z filmu Tenkrát na Západě a mnoha jiných. Info pro astrology: Slunce v Beranu, Mars v Býku.

Julius Eduard Mařák – * 29. 3. 1832 český malíř, grafik a kreslíř druhé poloviny 19. století.

Jan Kaplický – * 18. 4. 1937 český architekt žijící od své emigrace v roce 1968 ve Velké Británii.

Michal Dočolomanský – * 25. 3. 1942 slovenský herec.

 

Důležitá upozornění

U jednotlivých znamení popisuji povahové sklony pro ně typické.

Typický Beran je přímý a otevřený, problémy řeší rozhodně a rázně a překážkám se vždy odvážně a hrdě postaví. Je velmi pracovitý, je dochvilný, je akční, umí lidi vést i motivovat… Dovede být ale také prudký a útočný, sleduje především vlastní zájmy a neobětuje se nikdy natolik, aby se vzdal vlastních priorit.

Typický Kozoroh má rád jistoty a nemá rád přílišné změny, drží se tradic i zvyků, je praktický, stojí nohama na zemi, je spolehlivý i pracovitý atd. Dovede být ale také velmi pesimistický a vše vidí negativně, čímž druhé odrazuje i sráží, dovede být chladný, přísný atd.

Typická Ryba neklade nikdy samu sebe na první místo, jako to činí Beran, a není ani tak rozhodná a průbojná jako on. Často se podřizuje i obětuje, je duchovně i umělecky vnímavá atd. Také ale nezdravě ustupuje a problémy řeší úniky (alkoholem, antidepresivy, podvody, nevěrami, rezignací i sebevražednými sklony), její myšlení bývá zmatené i ovlivnitelné atd.

Už chápete, co znamená, že pro každé znamení je typické něco jiného? Nemáte-li dobře rozvinutou rozlišovací schopnost a nebudete-li o jednotlivých znameních do hloubky přemýšlet, může se vám zpočátku zdát, že mezi znameními výrazné rozdíly nevidíte. Ony tam ale jsou a veliké. Porovnejte si například Berana a Ryby nebo Kozoroha a Ryby a hned zjistíte, jak velký rozdíl mezi nimi je v jednání, myšlení, v emocionálních projevech i v dalších oblastech.

Mějte neustále na paměti, že to, co o každém znamení čtete, nemusí vůbec vypovídat o vás, přestože jste se v daném znamení narodili !!! Abyste odhalili pravdu o sobě nebo o komkoli jiném, musíte vyhodnotit všech deset planet v horoskopu narození dané osoby, a nejen Slunce, protože jednotlivé planety máme všichni v různých znameních. Navíc jednotlivé planety jsou mezi sebou různě provázané, buď dobře nebo negativně, což upřesňuje klady i slabiny člověka. Teprve když toto vše i další věci v horoskopu pečlivě vyhodnotíte, můžete o člověku sdělovat jaký doopravdy je. Jen z vyhodnocení samotného slunečního znamení to nikdy nezjistíte.

Pokud byste stáli o podrobný rozbor své povahy (i svého života), ráda vám kdykoli pomohu v mé poradně. Navštívit mě můžete osobně, a pracuji i online přes skype i jinými způsoby. Přeji vám hodně štěstí. Miroslava Holoubková Jsem spisovatelka, vydavatelka, astroložka a poradkyně v oblasti osobního a duchovního rozvoje. Je mi 59 let a 26 let pomáhám i druhým lidem s jejich životy.

Chcete se objednat?

Více se dočtete v knize

Zobrazit mé knihy