Astrologie – Jakými změnami procházejí nyní Býci, Lvi, Štíři a Vodnáři

Tato čtyři znamení procházejí nyní zásadními životními proměnami v různých oblastech života. Aby se mohlo určit, kde tyto změny budou nastávat u vás, na to se musí zpracovat vždy osobní horoskop člověka.

Nemusíte být narozeni jen v těchto čtyřech znameních. Slunce můžete mít v době svého narození v jiném znamení. Pokud ale máte v době svého narození v těchto čtyřech znameních nějaké planety (v Býku, Lvu, Štírovi nebo Vodnáři), bude se tento článek týkat i vás.

Na tato čtyři znamení působí postupně od roku 2019 pomalé planety, které způsobují nejen problémy, ale i zásadní životní proměny. Abyste problémy co nejvíce zredukovali, je třeba vědět jaké postoje zaujímat, abyste těmito zkouškami co nejlépe prošli.
 

Nyní na tato znamení působí hlavně Saturn s Uranem.

Pokud se v astrologii příliš nebo vůbec nevyznáte, zkuste se držet těchto hodně zjednodušených zásad.

Saturn vždy po člověku chce, ať mu působí na jakékoli planety, aby jednal zodpovědně a dospěle, ale také trpělivě, rozvážně a důsledně. Při jeho negativních vlivech nepropadejte pesimismu, strachům nebo negativnímu vidění věcí, ani výčitkám nebo pocitům viny. Těchto postojů se snažte vyvarovat.  Buďte také v dané době spíš umírnění a uvidíte, že jeho vliv mnohem lépe zvládnete.

Uran po člověku naopak vyžaduje nějaké zásadní změny. Pokud neznáte astrologii, zkuste v klidu přemýšlet nad tím, jaké oblasti Vašeho života potřebují zásadně změnit. Je třeba změnit nějaké vlastní nesprávné postoje vůči někomu nebo něčemu? Nebo něco v partnerském vztahu? Nebo při výchově dětí? Nebo v práci? Nebo v přístupu ke zdraví? Nebo v přístupu k penězům? Atd. Dobrý astrolog vidí hned, co je třeba měnit. Vy nad tím budete muset přemýšlet tak, jak jsem právě popsala, pokud chcete nalézt odpověď.

Uran změny vždy vyžaduje.

U Uranu si ale dejte pozor na tyto dva nesprávné postoje.

1. Nechce po nás nikdy zbrklé a unáhlené postoje.

2. Nechce po nás ani to, abychom se zásadním změnám vyhýbali, protože je nutné něco změnit.

Proto musíme vždy velmi dobře vyhodnotit co přesně je třeba změnit, abychom vše uchopili správně.

Pluto začne působit na tato znamení až od jara 2024. Proto jeho vliv nebudu nyní rozebírat. Přináší ale také vždy zásadní životní proměny. Jen se tyto změny projevují táhleji a pomaleji než u planety Uran.

 

V jakých oblastech bude ke změnám docházet?

Někdo bude řešit zásadní proměny v oblasti vztahů nebo rodině, někdo s dětmi, někdo v oblasti bydlení, někdo v oblasti povolání, někdo v oblasti peněz, někdo v oblasti zdraví včetně hlubokých proměn v oblasti myšlení nebo psychiky. Někdo se začne duchovně rozvíjet, někdo zažije různá úmrtí atd.

 

A proč se toto vše děje?

Děje se to proto, abychom se duchovně vyvíjeli. Z praxe možná víte, že se sami od sebe jen málokdy měníme lepším směrem. Velké množství lidí se sebou dělá něco až když je zastaví nějaké zásadní životní překážky nebo problémy. Přitom nic z toho by nemuselo přicházet, kdyby se měnili průběžně lepším směrem sami a dobrovolně. Jakmile kdokoli ustrne pouze ve hmotě, duchovní planety jako Uran, Neptun nebo Pluto ho z této strnulosti vždy nějakými zásahy vytrhnou, aby si uvědomil, že život není jen o penězích nebo honbě za kariérou, že život není jen o požitcích a užívání si atd.

 

Důležité upozornění:

Abyste zjistili, co se bude dít vám, musíte znát svůj horoskop narození, včetně hodiny narození, která by měla být hodně přesná, a téma tranzitů. Právě ty určují, co kdy bude ve vašem životě přicházet, a dobrý astrolog vám dokáže i přesně vysvětlit, jak se k tomu všemu máte stavět. Bez toho nemůžete dělat nikdy žádné konkrétní závěry.

Někteří lidé si možná položí otázku, jak jsem si tímto tvrzením jistá. Jsem si jím jistá proto, protože se astrologii věnuji třicet let, kdy navíc dennodenně sleduji u sebe i u druhých lidí, co vlivy různých planet přinášejí. Proto mám své závěry podložené každodenní dlouholetou praxí. Nevěříte-li mi, sledujte sami ve svém okolí, co se bude těmto znamením postupně dít.

Pokud by vás zajímalo, co se bude dít vám, ráda vám pomohu v mé poradně. Poradenské činnosti v oblasti astrologie, psychologie i v jiných směrech se věnuji již 25 let. Je lepší být vždy poučený i připravený než nevědomý nebo zaskočený tím, co přichází. Proto vám nabízím své zkušenosti i pomoc, abyste se nemuseli potýkat sami se situacemi, které budete muset řešit. 

 

Osobnosti, které tímto obdobím procházejí:

Pár dnů poté, co jsem tento příspěvek poprvé zveřejnila zemřel 27. 3. 2021 tragicky pan Petr Kellner, který byl narozený v Býku.

Josef Laufer, narozen 11. 8. 1939 ve Francii (narozen ve znamení Lva). Od roku 2020 leží v kómatu v nemocnici v Motole po operaci srdce, kdy se neprobudil z narkózy.

Politik Jaroslav Kubera, narozen 16. 2. 1947 Louny (narozen ve znamení Vodnáře) zemřel náhle 20. 1. 2020.

Mohla bych zde uvádět i horoskopy mých klientů i přátel. Pokud ale tyto lidi ani jejich život neznáte, nemuseli byste mi věřit, že píši pravdu.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz