Celostní vzdělávání – Miroslava Holoubková


Co je celostní vzdělávání?

Je to vzdělávání zaměřené na chápání sebe i vesmíru, vzdělávání zaměřené na získávání seriózních informací a na odhalování skutečných pravd a ne polopravd, lží nebo dezinformací atd.

Celostní vzdělávání nahlíží na člověka i na svět jako na jeden celek, kdy porucha v jedné části celku má vliv na všechny ostatní a naopak. Jakmile jedna část celku začne fungovat tak, jak má, má to též obrovský vliv na všechny. Člověk, který nahlíží na svět tímto způsobem, vždy vše, co dělá, porovnává s tím, jaký vliv to bude mít na celek, a není mu nikdy lhostejné, jak jako celek jednou dopadneme. Proto se neustále vzdělává, aby rozuměl dobře sobě, životu i tomu, jak vše funguje, aby mohl nastavit své postoje tak, aby mělo jeho jednání pozitivní vliv na vše živé. 

Kdo chápe, o čem život je, přebírá automaticky odpovědnost za vývoj světa, a dělá vše proto, aby svět fungoval tak, jak má, v souladu s vyššími duchovními zákony. 

 

Celostní přístup můžeme zvolit ve všech oblastech života. Uvedu nějaké příklady:

Celostní vzdělávání i léčení se zabývá myslí, psychikou i konkrétními činy, ale také duší, která ví nejlépe co tělo, duše i tento svět potřebuje. Celostní léčení upřednostňuje přírodní způsoby léčby, které tělo, duši ani svět ve kterém žijeme nepoškozují. Lidé zabývající se celostním léčením věnují pacientům také mnohem víc času než klasičtí lékaři. Se svými klienty rozebírají do hloubky jejich život, postoje i to, co je trápí, a teprve pak doporučují nejlepší způsob léčby. 

Na to, abyste žili zdravě, nepotřebujete ani lékaře ani žádné poradce ani nikoko jiného, kdo bude stále rozhodovat za vás co máte nebo nemáte dělat. Když se naučíte pracovat dobře s vlastní myslí, odpovědi najdete vždy sami. Nebo se naučte meditovat, abyste začali vnímat poselství své duše, která vás vždy dobře povede. A k dispozici máte i spoustu knih i videí. Je třeba pracovat zodpovědně i na vlastní psychice, je třeba dbát na lepší stravování, je třeba se častěji pohybovat, práci je třeba vyvažovat dostatečným odpočinkem, je třeba vyhýbat se všemu, co tělu, duši i světu škodí… A tomu všemu se musíme všichni postupně učit. 

Celostní přístup dbá i na to, jak pečovat o přírodu i jak žít v souladu s ní, protože pokud zničíme přírodu, zničíme jednou i sami sebe.

Celostní přístup lze uplatnit i v oblasti stavebnictví, kde by nám nemělo být jedno z jakých materiálů domy stavíme ani kde je stavíme, a vždy bychom měli brát ohledy na zdraví lidí, na své okolí i na přírodu.

I astrologie se celostními principy zabývá. Zkušený astrolog se řídí vždy rytmy přírody a dovede i poradit, jak nejít proti nim. 

Slovo celostní by se dalo nahradit slovem holistický, a obě tato slova znamenají, že při všem co děláme myslíme na celek (na tělo jako celek, na společnost jako celek, na svět jako celek, na vesmír jako celek). Krásně se to dá vysvětlit právě na oblasti léčení. Když někdo onemocní, nemůžeme jen určit, jakou nemoc dotyčný má a na ní mu dát nějaký lék, aniž bychom udělali hlubší analýzu jeho života. Chceme-li někomu skutečně pomoci, měli bychom zkoumat, jak dotyčný přemýšlí, jak na různé situace emocionálně reaguje, jak komunikuje, jak se stravuje, jak se pohybuje, jaké postoje v různých životních situacích volí, měli bychom zkoumat kde k různým reakcím přišel a zda si uvědomuje, jaký vliv mají na něho samotného, na jeho okolí i na společnost, a pokud ničemu z toho nerozumí, měli bychom mu umět vše srozumitelně vysvětlit a ukázat mu, jak může vše napravit sám.

Má-li se něco zásadně změnit, není možné různé informace jen získávat, protože to na proměnu světa nestačí. Získanými poznatky je třeba žít v každodenní praxi, protože jedině to může svět i nás v něm zachránit.

Pokud byste měli chuť podílet se na tomto rozvoji, abychom spěli k lepším zítřkům pro nás, pro naše děti i pro další generace, které po nás přijdou, nabízím vám ke studiu knihy, které vám pomohou sebe i svět lépe pochopit a ukáží vám, jak jednat, abyste žili v souladu s druhými lidmi, s přírodou i sami se sebou.


Mé knihy seženete pouze na mém webu pod odkazem knihy, protože knihkupcům ani distributorům je od roku 2019 již nedávám. Těmito tématy se zabývám již třicet let.


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz