Čemu nás učí vzdělávací systém, a jaká z toho vede cesta ven.


Všichni se vzděláváme na základních, středních i vysokých školách, kde se učíme dovednostem potřebným pro budoucí povolání. Vzdělávací systém ale nějak zapomněl na to, aby nás od mládí vzdělával také v tom, abychom kvalitně žili a se životem si správně poradili. 

 

Chceme-li kvalitně žít, budeme se muset naučit zvládat dobře následující body:

1. Měli bychom se učit rozumět dobře vyšším duchovním zákonům, protože jim je i náš svět podřízený, a až jim porozumíme, měli bychom v souladu s nimi neustále žít. Až tyto zákony pochopíme, pochopíme i to, jak řešit různé životní situace, které nás během života potkávají.

2. Měli bychom pečlivě zkoumat vlastní povahu i vlastní postoje v oblasti myšlení, komunikace, emocí i konkrétních činů, a se všemi těmito body bychom měli velmi dobře pracovat. Klady bychom měli rozvíjet, a slabiny i bloky bychom měli systematicky ze své povahy odstraňovat.

3. Měli bychom si včas ujasnit, co sami za sebe chceme ve všech oblastech života, a až to odhalíme a nebudeme o tom ani v nejmenším pochybovat, měli bychom najít odvahu na to, abychom začali v souladu s tím pomalu žít.

4. V oblastech, jimž se rozhodneme věnovat, bychom se měli neustále dál vzdělávat a zdokonalovat. A nemám tím na mysli jen profesní oblast.

Nic jiného dělat nemusíme. Pokud tyto body zvládneme, budeme mít úspěch zaručený. Nevěříte-li mi, klidně mi napište a já vás přesvědčím o tom, že vaše argumenty půjdou zahrnout vždy do těchto čtyř oblastí.


A právě na tyto oblasti se zaměřuji v mé poradně i v mých knihách. Mé knihy jsou prakticky psané a životem i různými problémy vás skvěle povedou, abyste se ze všeho, co vás brzdí i trápí skutečně trvale dostali.

 

www.knihy-holoubkova.cz

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz