Duchovní rozvoj a sebeovládání

Milí přátelé, kdo chce duchovně růst, musí se naučit zachovávat za všech okolností naprostý duševní klid, a ten nikdy neztratit. To znamená, že se musí naučit dokonale ovládnout své myšlení, své emoce i činy ve všech životních situacích.
Duchovní rozvoj a sebeovládání

Nestačí si o sebeovládání jen číst. Při pouhé četbě se nám zdá vše snadné.

Schopnost sebeovládání je třeba neustále dennodenně trénovat, analyzovat neustále sebe i to, co nás z vnitřního klidu dostává, hledat opatření co dělat, aby se to nedělo, kontrolovat neustále své vnitřní i vnější projevy atd.

Kdysi jsem v jednom nepovedeném rozhovoru s někým na youtube řekla, že jsem velmi disciplinovaný člověk, což je pravda, a spustilo to vlnu urážek i výsměchu. Některé ženy mi psaly, že jsem jak chlap, protože přirozeností ženy je mít emoce atd. Tito lidé si vůbec neuvědomovali, že všichni v sobě máme jak mužskou, tak ženskou složku, a že všichni jsme především duchem, jehož úkolem je rozvíjet se ke stále větší moudrosti i dokonalosti jednání, a schopnost sebeovládání je jedním z úkolů, který musíme u sebe naprosto všichni zvládnout, chceme-li duchovně růst.

Zkuste proto tuto schopnost trénovat.

Sebeovládání je velmi důležité i v komunikaci

Uvedu jeden příklad:

V tomto roce jsem pracovala s jedním mladým mužem, který měl problém s výbušností vůči své partnerce. Bohužel tyto reakce podporovalo i postavení planet v jeho horoskopu, kdy mu letos působila planeta Pluto špatné postavení na Merkura, planetu komunikace. Toto postavení způsobuje, že člověk má v dané době sklony k útočnosti, k prudkým nekontrolovaným reakcím, používá hrubá slova, jedná dominantně atd.

Poradila jsem tomuto muži, aby ve chvíli, kdy partnerka něco řekne nebo udělá hned nereagoval a začal říkat neustále v duchu sám sobě: „Zachovej klid a hned nereaguj.“ A na tuto větu musel neustále myslet. Sama nemám ráda při stresu nějaké počítání do deseti, hluboké dýchání atd., což jsou metody, které psychologové často používají. Proto jsem i u sebe používala vždy tuto větu, a používám ji dodnes, když potřebuji zachovat v nějaké napjaté situaci klid.

Tento příkaz způsobí, že v dané chvíli nevybuchnete, a tím, že hned nevybuchnete, získáte určitý krátký prostor pro to, abyste mohli vymyslet moudřejší reakci než tu, kterou byste jinak použili.

Kdyby reagoval tento muž tak, jak byl zvyklý, nebyla by mezi reakcí partnerky a jeho reakcí žádná pauza, protože by reagoval instinktivně hned, a tím pádem by neměl čas na promyšlení vhodnější reakce. Takto jedná mnoho lidí. A to by způsobovalo další a další opakované negativní reakce partnerky.

Poradila jsem mu také nové věty, které má v situacích, které se děly, vůči partnerce používat, protože nevěděl, jakými lepšími větami má svůj slovník nahradit a slova, která mi předvedl jako ukázku, byla kýčovitá a neupřímná.

Tento muž na mé rady dal a vše důsledně dodržoval, a když jsme se viděli v dalších sezeních, měnil se mi před očima tak rychle, jako snad nikdo, s kým jsem během posledních let pracovala. Viděli jsme se vícekrát, protože na sobě chtěl pracovat, aby o partnerku nepřišel, a dělal to i kvůli sobě, protože již nechtěl žít tak, jak žil.

Vidíte i zde, jak může člověk mnoha problémům díky dobrému sebeovládání a moudřejším reakcím předejít, a další problémy si nepřidělávat. V textu jsem nesdělila vše, co jsme řešili.

 

Úkol pro vás

 • Sledujte nějaký čas, zda nepodléháte snadno zamilování se do někoho.
 • Sledujte, zda dokážete odolávat sexuálním svodům.
 • Sledujte, zda dokážete odolávat lichotkám a pěkným řečem kohokoli.
 • Sledujte, zda dokážete odolávat alkoholu i drogám.
 • Sledujte, zda se nenecháte vyprovokovat k útokům, k vybuchování a urážení někoho.
 • Sledujte, zda máte trpělivost s výchovou svých dětí.
 • Sledujte, zda máte trpělivost s tím, když učíte někoho něco (například řídit vůz).
 • Sledujte, zda se umíte ovládat, když sedíte vedle řidiče, který jede pomalu, a ještě se kochá přírodou kolem.
 • Sledujte, zda nepodléháte snadno nakupování zbytečností.
 • Sledujte, zda se dokážete donutit od určité odpolední hodiny již nejíst.
 • Sledujte, zda se dokážete donutit k pohybu, i když se vám hýbat nechce.
 • Sledujte, zda dokážete vydržet u studia knih a studovat knihy pečlivě od začátku do konce.
 • Sledujte, zda se dokážete při nějaké deskové hře ovládat a nereagovat ukvapeně (skvělé jsou na toto šachy, piškvorky atd.).

Na těchto a mnoha dalších situacích můžete sebeovládání trénovat.

Tento test, i mnohé další úkoly, najdete v mých knihách, které seženete pouze na mém webu. Úkoly mám často přiřazené k tématům, o nichž píšu. Práci s oblastí myšlení najdete v knize Poznejte dobře sami sebe.

Pěkný den všem.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy