Hledejte vždy hlubší souvislosti


Dokud se nenaučíte hledat hlubší souvislosti a dokud se nenaučíte jim dobře rozumět, budete vždy posuzovat vše, co se uvnitř vás nebo kolem vás děje jen svými vnějšími (nižšími) vjemy, které vám nikdy neumožní vidět celou pravdu o čemkoli. Jenže to, co se vám momentálně jen nějak jeví, nemusí vyjadřovat pravdu, protože vaše nižší mysl ani emoce nedokáží vidět víc. Proto hledejte vždy skutečnou pravdu. 

Tu můžete nalézt jen když se začnete obracet k technikám, které vás těmto vhledům naučí, a ty naleznete jen v oblasti duchovního rozvoje. Mezi takové techniky patří astrologie, numerologie, psychoanalýza, chápání vyšších duchovních zákonů, regresní terapie, meditace, práce s čakrami a aurou, kineziologie, některé druhy jógy... Díky těmto metodám začnete mít hlubší vhledy do čehokoli a začnete vše co se děje vnímat v úplně jiných souvislostech, a pak to budete i úplně jinak hodnotit a reagovat na to.

Když budete těmto metodám dobře rozumět, nebudete již nikdy propadat žádným strachům ani jiným zoufalým emocím. Nebudete také již ničemu, co má přijít, odporovat, a budete vše i lépe přijímat, protože životu i sobě konečně porozumíte. A to vnese do vašeho života veliký klid.

S metodami, které jsem označila tučně, pracuji já sama již 30 let, a učím i druhé lidi tomu, aby těmto metodám též dobře rozuměli. Nestačí znát ale jen teorii jakékoli metody. Pokud věcem skutečně porozumíte, je naprosto nezbytné v souladu s nimi také konat, a to neustále. Nestačí znát také jen jednu metodu, protože pouze jedna metoda vás nenaučí vše, co vědět potřebujete. Vše je mezi sebou totiž různě provázané.


Uvedu jeden příklad:

Žena si stěžuje na to, že jí partner doma s ničím nepomáhá. Když budete situaci posuzovat jen na základě této informace, můžete jí poradit, ať se takového partnera zbaví. To ale může být také špatná rada. Proto je třeba zajímat se vždy o hlubší souvislosti, abyste pravdu skutečně nalezli. Abyste ji nalezli, budete se muset hodně ptát. Na toto téma jsem napsala knihu "Jak správně analyzovat", protože lidé analyzovat správně neumějí (sebe ani druhé).

  • Analýzou můžete přijít na to, že muž ženě nepomáhá možná proto, protože je sám tak sedřený, že nemá již další čas na to, aby pomáhal ženě ještě v domácnosti.
  • Nebo můžete přijít na to, že jí nepomáhá proto, protože žena se doma neustále jen válí a čeká jen až partner přijde domů, aby dělal to, co měla dělat ona.
  • Nebo můžete přijít na to, že jí nepomáhá proto, protože vše, co udělá, žena jen kritizuje, stále na všem něco vidí, nic nepochválí, nic neocení...
  • Nebo má pravdu žena, že ona se stále jen snaží, muž jí ale s ničím nepomáhá. Přitom sám nemá na práci nic jiného. 

Vidíte, jak je důležité po pravdě pátrat? Teprve až situaci rozeberete do hloubky, můžete dělat závěry o tom, kde je příčina problému i jak ji řešit.


Další způsob, jak můžete některé situace řešit:

Paní Iveta se mě ptala: Teď mě hodně bolí krční páteř. Jak zjistím, kde jsem udělala chybu, co bylo špatně? Jak to napravit?

Nyní vám ukážu návod, jak postupuji v těchto případech sama u sebe. V návodu používám opět techniku analýzy.
Myslete také na to, že vyhodnocovat je třeba vždy své fyzické postoje, své myšlení, psychiku i stavy duše.


Nejprve si položím tyto otázky:   
Budu se držet jen tématu bolest krční páteře.

Jak zacházím se svým fyzickým tělem? Hýbu se nějak pravidelně? Cvičím? Sedím dobře u počítače? Nemám třeba špatnou matraci v posteli? A položit si musím i mnoho jiných otázek na které je třeba si poctivě odpovědět. Na každou z nich.


Poté se zamýšlím nad svými emocemi. A opět si kladu jasné otázky k tématu, které chci vyřešit. Například: Jak projevuji své emoce? Nedusím v sobě nějaké napětí? Mluvím včas o tom, co mě trápí? Netrápím se nějak kvůli své profesi? Necítím v oblasti práce nějaké nejistoty nebo pocity nedostatečnosti? Věřím si v oblasti práce? Naplňuje mě má práce? Mám pocit, že je má práce dostatečně oceněná? Atd. Otázek si musíte položit mnoho a opět si musíte na všechny pravdivě odpovědět. Uvědomte si, že pátá čakra zezadu souvisí s profesí. Paní Ivetu bolí krční páteř a ta souvisí s pátou čakrou.
 

Poté se zamýšlím vždy nad tím, jak o své profesi uvažuji. Neshazuji nějak sama sebe v tomto směru? Nestěžuji si nějak na to, že mi život nepřeje? Jdu si za tím, co chci dělat? Pokud ne, čeho se bojím? Mám v oblasti práce opravdu dobré znalosti? Neovládá mě pýcha? Atd. Opět je třeba si na všechny otázky pravdivě odpovědět.


Nakonec prověřuji svou víru. Věřím tomu, že mi vyšší síly sešlou to, po čem toužím a že mě v tom bezmezně podpoří, když půjdu správnou cestou a nebudu dělat nic, co by bylo v rozporu s vyššími duchovními zákony? Věřím tomu stoprocentně? Nebo mám strach a nevěřím vyšší pomoci? Anebo věřím jen napůl?

Takto postupuji u každého problému, který kdy mám. Vždy vyhodnocuji všechny tyto oblasti. Je ale třeba umět se správně ptát, protože otázek musí být položeno mnoho. Navíc si vždy musíte klást otázky k tématu, které řešíte, a na každou otázku je třeba si správně odpovídat.

Až člověk odpovědi najde, měl by to, co ho brzdilo, začít co nejdříve napravovat. Pamatujte, že příčiny leží vždy jen v našich vlastních postojích. Proto je třeba hledat odpovědi jen ve vlastním nitru a ne někde jinde.

 

Poprosila jsem také paní Ivetu, zda by mohla reagovat na to, co jsem napsala.

Paní Iveta mi odpověděla: Nemám co dodat. Vloni mě propustili z práce a poslední dobou neustále řeším co dál. Poté mi paní Iveta zavolala a řekla mi další podrobnosti toho co se dělo a co nyní řeší.


Kniha "Jak správně analyzovat" a kniha "Poznejte dobře sami sebe" patří k sobě, a pokud chcete pravdu skutečně zjistit, je třeba číst obě tyto knihy hned po sobě.

Budete-li mít o tyto knihy zájem, ráda Vám je pošlu. 

 

Přeji Vám na Vaší cestě životem hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz