Hovory s Bohem

Zajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Hovory s Bohem."

S Bohem můžeme hovořit všichni bez výjimky, a on naslouchá každému. Někteří lidé se k němu ale neobracejí, protože v něho nevěří, a tím brzdí svůj duchovní růst.

Někteří lidé se k němu obracejí, žádají ale jen samé nesmysly z pohledu duchovního rozvoje. Nebo jsou jejich slova plná obviňování i výčitek. Vyčítají mu, co všechno dopouští, a vůbec si neuvědomují, jak moc sami sobě škodí, protože vše, co se jim děje, si způsobili svými postoji sami a nic z toho jim nezpůsobil On. A nezpůsobil ani to, co se děje tomuto světu. Všechna trápení, všechna příkoří i všechny nemoci si způsobujeme svými postoji sami (nesprávnými způsoby uvažování, nezvládnutými emocemi – strachy, zlobou, závistí, nepřejícností a tisíci dalšími, které nejmenuji, nepoctivostí v čemkoli, povrchností, požitkářstvím, arogancí, namyšleností, bezohledností, kdy myslíme jen na sebe, a ne na druhé ani na celek, jehož jsme součástí, a mnoha dalšími postoji, které jsou nesprávné a my jim stále podléháme a nemáme chuť se jich zbavit. Přitom Boží náruč je otevřená pro každého, i pro lidi, kteří jeho pomoc stále odmítají.

Někteří lidé v Boha věří, snaží se na sobě pracovat a mění své postoje (někomu to jde lépe a někomu hůře, ale snaží se), někteří jsou ale netrpěliví a chtěli by výsledky hned. Ono to ale nejde, protože Vyšší moc si musí nejprve prověřit, jak dalece jsme ve svém odhodlání jít duchovní cestou opravdoví, zda to není jen nějaká póza na oko pro vnější svět, zda jsme ve své víře pevní a zda se nenecháme zviklat protichůdnými názory druhých, zda na zvolené cestě vydržíme…, a toto prověřování může trvat mnoho let. A právě na tom se zasekne též hodně lidí, protože čekat dlouhé roky nechtějí a chtěli by na sobě pocítit výsledky Božího působení co nejdříve.

Další skupina jsou lidé, kteří v Boha hluboce věří a řídí se dennodenně jeho zásadami, a ať se dějí v jejich životě jakákoli protivenství, nikdy Jeho vůli nezpochybňují a vše pokorně snášejí, aniž by na něj byť jen jednou zanevřeli. Ani tito lidé zatím přítomnost Boha v sobě necítí i přesto, že se poctivě snaží. Buď dělají stále nějaké chyby, které tomuto spojení brání, nebo nenašli odvahu k plnému odevzdání svého života do Jeho rukou a stále si kladou nějaké podmínky, jak by co chtěli mít nastavené nebo jak by co mělo být, a to jim ve spojení v Ním brání.

Kdy Bůh prostoupí naším životem, o tom rozhoduje pouze on sám. My na sobě můžeme jen poctivě pracovat a můžeme v rámci svých možností pomáhat i druhým, můžeme ho prosit o spojení…, ale to, kdy ke splynutí Jeho s námi dojde si nikdy vynutit nemůžeme. Až k tomu ale dojde, naprosto jasně to na sobě poznáme, protože proměna bude tak radikální, že si to v tuto chvíli nedokážeme ani představit. Od té doby budeme žít mnohem kvalitněji a z našeho života zmizí i nemoci i jakékoli trápení. A dokonce i energie budeme mít nevyčerpatelné množství, protože nás bude touto energií zásobovat Vyšší svět. Bude to ale také život, kdy budeme žít již plně podle Vůle Boží, a ne podle své vůle, a právě tohoto kroku se mnozí lidé, kteří jdou po duchovní cestě a jdou po ní poctivě, bojí. Proto se také dosud plně Vyššímu vedení neodevzdali a kvůli tomu se pachtí stále v tomto světě plném problémů a jsou stále nešťastní, i když se snaží.

Další stupně v tomto článku nezmiňuji, protože ty jsou nám všem tak vzdálené, že je zbytečné o nich nyní psát. Proto zmiňuji jen ty úrovně, jichž můžete dosáhnout i v jednom jediném životě, například v tomto zrození.

Nyní se můžete na základě těchto příkladů sami zamyslet nad tím, v jaké fázi duchovního procesu se nacházíte vy sami a tomu pak můžete přizpůsobit své postoje, pokud se budete chtít posouvat někam výš.

Důležité je myslet také na to, že jedna věc je, když hovoříte vy směrem k Bohu. Jistě ale chcete i vy slyšet odpovědi od něj. Chcete-li informace z vyšších světů slyšet, budete se muset naučit uchylovat pravidelně do samoty a být stranou hluku tohoto světa. A tomu se můžete naučit. U mne je to potřeba přirozená, která mi byla dána již v době mého narození. Někdo se ale musí tomuto postoji naučit a může mu nějakou dobu trvat, než se naučí skutečně vypnout a nevnímat vnější svět ani hluky vlastního nitra.

Při duchovním rozvoji si dejte pozor také na toto: Pokud hledáte duchovní pomoc nebo duchovní vedení u někoho zde na Zemi a nespoléháte jen na své vnitřní vedení, neměli byste ji nikdy hledat u nikoho, kdo je níž než vy nebo na stejné úrovni jako vy, protože takoví lidé vám nepomohou posunout se někam výš. Vždy vám pomohou pouze lidé, kteří jsou duchovní vyspělostí dál než vy, a to v jejich přítomnosti vždy poznáte, protože na vás jejich energie tak silně zapůsobí, že vás v něčem zásadně promění, buď okamžitě nebo postupně. A je jedno zda na vás dotyčný působí svými slovy nebo psaným slovem, hudbou, obrazy, energií vysílanou rukama, pohledem nebo jinými způsoby.


Pokud berete svůj osobní i duchovní rozvoj vážně, nabízím vám ke studiu knihy, které vám hodně pomohou. Tyto nikde jinde neseženete.

Přeji Vám na Vaší duchovní cestě hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz