Jak na sobě můžete jednoduše pracovat (práce s povahou)

Ať již se zabýváte osobním rozvojem nebo duchovním rozvojem, v obou případech přijdete jednou na to, že nejúčinnější cesta vpřed je přes zkvalitňování vlastní povahy a svých postojů.

Vyšší duchovní svět nám navíc nabízí dvě nejrychlejší cesty, jak můžeme osvícení i duchovní zralosti dosáhnout.

1. Buď u sebe rozvíjejte postupně různé duchovní ctnosti.

2. Nebo pracujte neustále na odstraňování svých nedostatků, bloků i slabin.

Tyto jednoduché postupy můžete začít praktikovat okamžitě. Jsou dobré nejen v začátcích práce na sobě, kdy zatím nemáte dostatek informací o životě ani o tom, jak k němu přistupovat. Používat je můžete i když na sobě budete pracovat již dvacet let. I já na sobě dodnes pracuji tímto způsobem. Časem se samozřejmě naučíte i jiným dovednostem, a ty k tomu budete přidávat.

Zde je postup přes ctnosti.

1. Vyberte si jednu z mnoha ctností, které obdivujete u duchovně vyspělých osobností, a dennodenně usilujte o to, abyste tuto ctnost začali projevovat opravdově i ve svém jednání.

Nic jiného nedělejte. Až tento postoj budete skutečně zvládat ve všech životních situacích i vůči všem lidem a budete v něm skutečně pevní, vyberte si další postoj, který jste vždy obdivovali, a opět si neustále hlídejte, abyste ho dennodenně projevovali ve svém jednání správným způsobem.

Takto postupujte stále dál a dál. Tím bude vaše povaha sílit a měnit se vyspělejším směrem. 

Nyní vám poskytnu seznam některých ctností, které u sebe můžete postupně rozvíjet.

 • Skromnost a nenáročnost ve všem.
 • Nelpění na nikom a na ničem.
 • Schopnost odpouštět srdcem.
 • Laskavost, srdečnost, mírnost a slušnost vůči všem a za všech okolností.
 • Dennodenní nalaďování se na vlastní nitro nejméně hodinu.
 • Pravdivost i poctivost vždy a za všech okolností.
 • Schopnost přijímat s pokorou a bez odporů vše, co do vašeho života přichází (problémy, nemoci, ztráty, samotu, chvíle, kdy máte pocit, že stojíte na místě a nemůžete se hnout dál…). Zde se učíme odevzdávat řízení svého života do rukou Vyšší moci.
 • Vděčnost životu (Bohu) za vše co stvořil i za vše co vám sesílá.
 • Schopnost udržet svou pozornost neustále v přítomnosti bez přebíhání k minulosti i budoucnosti.
 • Klid i vyrovnanost ve všem, co děláte.
 • Trpělivost u všeho, co se vám děje i u všeho, co děláte.
 • Ochota pomáhat lidem i společnosti jako celku v duchovních posunech, ochota pomoci, posloužit…
 • Moudrost.
 • A mnohé jiné ctnosti.

Pamatujte také na to, že jakákoli ctnost se může během chvíle překlopit v negaci, nebudeme-li s ní skutečně správně zacházet. Uvedu dva příklady na trpělivosti a lásce.

Budete-li trpěliví při budování své povahy, při sledování cílů, které jste si předsevzali, při výchově dětí atd., pak je to ctnost. Budete-li ale trpěliví ve chvíli, kdy vás bude partner mlátit, partnerka vám zahýbat, šéf na vás neustále řvát…, pak je to slabost a ne ctnost. Přitom jde o jednu a tu samou vlastnost. Proto záleží vždy i na okolnostech, které se dějí. Ty musíme umět dobře vyhodnotit, máme-li zaujmout skutečně správný postoj ve všem, co se nám děje.

Nebo: můžete jednat laskavě (láskyplně) a v momentě můžete tu samou osobu nenávidět na základě něčeho, co dotyčný řekl nebo udělal. Jistě jste to sami též mnohokrát zažili. Tato změna lásky ve zlobu nebo nenávist může nastat klidně i během pouhých pěti minut. Proto musíme pracovat neustále i na tom, abychom byli v pozitivním postoji skutečně pevně zakotveni a neměnili jsme své reakce neustále na základě rychle se měnících okolností.

 

Následující varianta je zaměřená na práci se slabinami.

2. Vyberte si jednu z mnoha slabin, které se chcete zbavit nebo je nutné se jí zbavit, a hlídejte si jen to, abyste této slabině nikdy nepodléhali. To dělejte tak dlouho, dokud z vašeho jednání tento postoj trvale nezmizí. Až tento bod zvládnete, vyberte si další slabinu, které byste se chtěli zbavit, a tu si hlídejte stejným způsobem tak dlouho, dokud se jí definitivně nezbavíte.

Já jsem své slabiny překonávala jedině tímto způsobem a dělala jsem to vždy dobrovolně.

Pokud si myslíte, že je tato práce jednoduchá, zkuste si například říci, že ode dneška nebudete svého partnera poučovat, vychovávat, napomínat, různé jeho postoje hloupě komentovat... Pak jen sledujte, jak dlouho vám toto předsevzetí vydrží. A podobných sklonů u sebe musíme překonat obrovské množství.

Obě varianty vedou ke stejnému cíli: k duchovnímu růstu, vnitřnímu klidu, zdraví i zeslabení životních problémů. A věřte mi, že k tomu, abyste duchovně rostli, nemusíte chápat žádné duchovní složitosti ani jezdit po celém světě, abyste pravdu nalezli. Ani se nemusíte učit žádným složitým technikám, které by vás to naučili. Důležité ale je, abyste nikdy nelhali sami sobě a vždy si poctivě přiznali, jak na tom se svými postoji k sobě, k lidem i k životu skutečně jste. Stejně důležité je i to, zda myslíte práci na vlastním rozvoji skutečně vážně, což se ukáže okamžitě při vašem každodenním jednání. Není-li váš zájem vážný, brzy odložíte vše stranou nebo již druhý den nebudete vůbec myslet na to, co jste si den předem předsevzali a budete si žít dál svůj život plný povrchností, problémů, stresů, bolestí i nepříjemných zvratů.

Existuje samozřejmě i mnoho jiných cest. Ty jsou ale občas falešné, což laik nepozná, nebo složité na pochopení, a to duchovní růst jen zdržuje. Proto je zde nebudu vůbec zmiňovat. Bohužel lidé dávají často přednost pozlátku i lákavým reklamám před jednoduchými návody, a tím svůj duchovní rozvoj jen sami zpomalují.

Jak se svou povahou i s různými postoji pracovat popisuji ve všech knihách, které jsem napsala, v nichž klady i slabiny vždy jasně pojmenovávám u všech oblastí povahy. Budete-li o mé knihy stát, ráda vám je pošlu.

 

Pěkný den všem.
Miroslava Holoubková


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz