Jak postupovat při studiu astrologie – Miroslava Holoubková


Při studiu astrologie je nezbytné postupovat v určitém pořadí, nechcete-li se do výuky zamotat. 
Postupovat byste měli vždy od jednoduchých informací k informacím složitějším, protože i ve škole se takto učíte. Nikdy se neučíte nejprve látku devátého ročníku a teprve pak látku první třídy. Vždy je tomu naopak. A stejně byste měli postupovat i při studiu astrologie. V astrologických knihách se ale nikde nedočtete, v jakém pořadí máte při studiu astrologie postupovat. A tak zájemci o astrologii skáčou chaoticky z jednoho tématu na druhé, až se do všeho nakonec zamotají a jsou ze všeho zmatení.


Některé astrologické knihy jsou psané také tak, že je do nich vsunuto mnoho informací najednou, různá témata ale nejsou dostatečně rozebrána. Proto studentům často nezbývá nic jiného než hledat zbylé informace jinde (na internetu, v jiných knihách, na kurzech i z jiných zdrojů). Kdyby byla jednotlivá témata rozebrána pečlivě, zcela určitě by se nevešla do jedné knihy, ale muselo by být takových knih napsáno mnohem více.

Mně osobně knihy, kde je vše jen okrajově naznačené, nikdy nevyhovovaly. Proto jsem se rozhodla dát tomuto studiu nějaký řád a hned na začátku knihy jasně popíšu, jak byste měli při studiu astrologie postupovat. Jednotlivá témata se pokusím vysvětlovat tak, abyste informace nemuseli hledat v dalších zdrojích. Zda se mi to podaří, nebo ne, to zhodnotíte už vy sami.
 

Chcete-li být dobrými astrology, snažte se pořadí důležitosti výuky dodržet a jednotlivé učební úseky se snažte opravdu dobře ovládat. Dokud nějaké téma nebudete dobře ovládat, neučte se ničemu jinému, protože vás to bude jen zatěžovat, a navíc byste tomu do hloubky stejně nerozuměli. Stavte vždy na kvalitních základech a k nim přidávejte další stupínky výuky (další stupínky poznání).

 

Pořadí důležitosti výuky

Následující části věnujte velkou pozornost.

1. Měli byste dobře rozumět tomu, k čemu astrologie slouží a co všechno se z ní můžete dozvědět.

2. Dále je důležité, abyste se v horoskopu dobře orientovali a věděli jste, co jednotlivé body v něm znamenají i jak se značí.

3. Je naprosto nezbytné, abyste dobře rozuměli těmto oblastem: 

Slunečním znamením (jejich kladům i slabinám). Tato znamení se také nazývají astrologická znamení, zvířetníková znamení nebo znamení zvěrokruhu.

Ascendentním znamením (jejich kladům i slabinám).

Planetám (jejich kladům i slabinám).

Astrologickým domům (jejich kladům i slabinám).


Oblastem pod bodem číslo tři byste měli rozumět tak důkladně, že když se vás někdo o půlnoci zeptá, jaké vlastnosti mají jednotlivá sluneční znamení, ale také, jak se značí nebo jak se projevují jednotlivá znamení v kladech i slabinách, měli byste vyjmenovat vše bez sebemenšího zaváhání a měli byste se vyjadřovat srozumitelně svými slovy. Naučené fráze, které jen mechanicky opakujete, nevypovídají o tom, že látce skutečně dobře rozumíte. To samé se týká ascendentních znamení. U planet také platí, že když se vás někdo zeptá, jak se projevují jednotlivé planety v kladech i záporech, ale také o čem jednotlivé planety vypovídají, měli byste též správně odpovědět bez sebemenšího zaváhání. A to samé byste měli zvládat i u astrologických domů. 

Je jedno, kterou oblastí pod bodem 3 začnete, protože je budete muset zvládat nakonec velmi dobře všechny. Jsou to totiž důležité stavební základy, od nichž se bude odvíjet vše ostatní. Měli byste umět popsat bezchybně a bez sebemenšího zaváhání jakékoli sluneční i ascendentní znamení, jakoukoli planetu i jakýkoli dům. Proto věnujte bodu tři při studiu hodně poctivého času. 

Jednotlivé oblasti pod bodem tři se učte odděleně a nikdy je nemíchejte při výuce dohromady. Propojovat je mezi sebou budete později, až se jim naučíte samostatně rozumět.

Vše o těchto tématech se dočtete v knize: "Jak postupovat při studiu astrologie".

 

4. Když předchozím bodům v pořadí důležitosti výuky dobře porozumíte, naučíte se pak zmíněné body mezi sebou kombinovat. Budete muset pochopit, jak fungují:

4a) Planety ve znameních

Pokud jste předchozí body dobře studovali (hlavně bod 3), víte, že každá planeta má své specifické vlastnosti. Ty jsou ale vždy zabarvené znamením, ve kterém daná planeta stojí. A protože všichni máme jednotlivé planety v různých znameních, budete muset pochopit, jak tyto kombinace působí. Téma "Planety ve znameních" vysvětluji v knize se stejným názvem Planety ve znameních. U tématu Planety ve znameních se budete učit i síle a slabosti planet. Je také dobře popsané v knize Astrologická znamení, což pochopíte, jen když se naučíte s danou knihou správně pracovat.

Uvedu příklad projevu planet ve znameních:

Mars je planeta odvahy, rozhodnosti, pracovitosti, průbojnosti, fyzické energie i sexuality. V každém znamení se ale tyto jeho vlastnosti projevují jinak a vy se budete muset naučit rozumět tomu, jak se v každém jednotlivém znamení vlastnosti Marsu projevují.

Venuše je planeta lásky a mezilidských vztahů, ale také peněz, krásy a umění. V každém znamení se ale tyto její vlastnosti projevují jinak a vy se budete muset naučit rozumět tomu, jak se v každém jednotlivém znamení vlastnosti Venuše projevují.

Stejné pravidlo platí u všech planet od Slunce až po Pluta.

Planety ve znameních postoje člověka upřesňují a vypovídají mnohem pravdivěji o jeho povaze i postojích k životu. Proto věnujte tomuto tématu při studiu hodně poctivého času. 

Jste-li úplní začátečníci v oblasti astrologie, můžete dělat tuto chybu: Můžete si číst jakékoli znamení jako jeden celek a z toho vyvozovat závěry. Pokud toto děláte, děláte hrubou chybu, kvůli které nikdy neposoudíte žádného člověka správně. 

Téma planety ve znameních vysvětlím ještě jinak. V astrologii máme nejen Slunce, ale i dalších devět planet až po Pluta. Pokud byste si chtěli číst u nějaké osoby její sluneční znamení jako jeden celek, musela by mít tato osoba v době narození všechny planety ve stejném znamení, v jakém má Slunce. Takový člověk na světě ale neexistuje. Proto jsme všichni směsicí různých znamení. A proto je také třeba pro správné vyhodnocení povahy jakékoli osoby studovat především planety ve znameních, po nich ještě aspekty planet a planety v domech, protože teprve toto vše povahové sklony člověka konkretizuje a víc upřesňuje. Na tuto zásadu nikdy nezapomeňte.
 

Další důležitá poznámka: Velkou chybou by také bylo, kdybyste si po předchozí informaci začali myslet, že sluneční znamení nejsou tím pádem důležitá. Sluneční znamení jsou velmi důležitá a měli byste je pečlivě studovat a dobře jim rozumět, protože jejich ucelené popisy vystihují, co je pro dané znamení typické v kladech i slabinách. A toto byste měli umět od jiných znamení vždy jasně odlišit. Proto studium slunečních znamení v žádném případě neopomíjejte. 

Když se ale zaměříte na svůj horoskop narození, zjistíte, že Slunce je planeta jen určitých vlastností. O jakých vlastnostech Slunce vypovídá, to se dočtete v této knize u popisu Slunce. 

 

4b) Aspekty planet

Aspekt planet ještě víc upřesňují projevy chování každého člověka. Proto nestačí znát jen projevy planet v jednotlivých znameních. Bez aspektů bude popis povahy též vždy nepřesný. Uvedu příklad: 

V době narození máte Merkura (planetu komunikace, intelektu a myšlení) ve znamení Býka. Také ho ale máte negativně aspektovaného kvadraturou například na Urana. Nyní vám k tomu podám vysvětlení. Merkur ve znamení Býka dává vždy pomalé a klidné myšlení, zdravý selský rozum, praktičnost, potřebu si věci plánovat… Máte-li ho ale negativně aspektovaného na Urana, vaše myšlení již tak klidné nebude. Vlivem Urana můžete podléhat podrážděnosti, nesoustředěnosti, neklidu i nervozitě, můžete činit unáhlené závěry, můžete být netrpěliví při učení i myšlení atd. A dokud tyto slabiny poctivou prací na sobě neodstraníte, nebude vám Merkur v Býku fungovat tak, jak má. V další fázi výuky se dočtete, že dokud své slabiny, které ve svém horoskopu každý máme, sami u sebe neodstraníme, nebude náš život fungovat tak, jak má. Těmto věcem se ale nyní neučte. Uvedla jsem je jen jako příklad. Jak a v jakém pořadí máte postupovat, to již víte.

 

4c) Planety v domech

Planety v domech ukazují, v jakých oblastech života se budou povahové sklony člověka projevovat, ale také, v jakých oblastech života se bude dotyčný setkávat s tím, co ho bude v životě potkávat (zda to bude v oblasti peněz, zdraví, vztahů, povolání, bydlení nebo jinde). Abyste toto téma dobře pochopili, musíte nejprve dobře rozumět významu jednotlivých domů i významu jednotlivých planet. Přesto uvedu příklady, abyste viděli, jak funguje postavení planet v domech. 

V době narození máte Slunce ve dvanáctém domě. Slunce ve dvanáctém domě naznačuje, že máte rádi ticho, klid i samotu, protože dvanáctý dům je domem ticha, klidu i samoty. Budete-li pravidelné chvíle ticha, klidu i samoty zanedbávat, budete mít problémy, protože nerespektujete to, co po vás Slunce ve dvanáctém domě chce. Dvanáctý dům je také domem, ve kterém se nalaďujeme na vyšší duchovní světy, je to dům nezištné služby Bohu i druhým lidem… Pokud máte Slunce v době narození v tomto domě, měli byste se těmito záležitostmi zabývat. Můžete se věnovat nějaké duchovní tvorbě, můžete se věnovat meditacím i jiným klidným aktivitám, které povznášejí ducha, můžete pomáhat lidem, kteří nějak trpí… A čím víc planet v tomto domě budete mít, tím víc vás bude toto vše přitahovat. 

Máte-li ale Slunce v době narození například v jedenáctém domě, bude vše úplně jinak. V tomto domě vás budou přitahovat víc skupinové aktivity a společenský život a ne samota. 

Máte-li v době narození Slunce například ve čtvrtém domě, budete silně tíhnout k rodinnému životu a možná i k rodičům, protože čtvrtý dům je domem těchto záležitostí. Může vás také zajímat oblast půdy či nemovitostí, můžete se zabývat citovým životem, protože čtvrtý dům je domem citů a psychiky…
 

Uvedu ještě nějaké příklady u planety Mars. Mars je planeta fyzické energie, pracovitosti a prosazení se formou konkrétních činů. Má i jiné vlastnosti. Jimi se ale nebudu nyní zabývat. 

Máte-li v době narození Mars ve druhém domě, můžete vydávat hodně své energie na vydělávání peněz (protože druhý dům je domem peněz). 

Máte-li v době narození Mars v sedmém domě, můžete vydávat hodně své energie na budování partnerských vztahů (protože sedmý dům je domem vážných partnerských vztahů a spolupráce s druhými lidmi ve dvojici či menších skupinách). 

Už rozumíte těmto rozdílům i tomu, jak se projevuje vliv jednotlivých planet v různých domech? Proto i toto téma velmi pečlivě studujte. Ne ale nyní, pokud nezvládáte předchozí body. 

Bodem čtyři se nebudu v této knize vůbec zabývat, neboť se jedná o složitější astrologické věci, které nemusíte zatím znát, a navíc byste je stejně nepochopili, pokud jste skuteční začátečníci. Dalším důvodem, proč tato témata v knize nerozepisuji, je, že jsou to témata dosti obsáhlá, takže zaberou svým rozsahem několik dalších knih. 

Jakmile budete body jedna až čtyři dobře zvládat, můžete se pokusit o výklad horoskopu u jakékoli osoby. Bez těchto znalostí se vám nepodaří srozumitelný výklad nikdy udělat. 

Nikdy se také neučte dřív planety v domech před aspekty planet a dodržujte pořadí výuky, které jsem v této knize zmínila. 

Uvedu důvod: Vy si například zjistíte, v jakém domě máte určitou planetu v době narození. Pokud ale nebudete znát propojení této planety s jinými planetami nebo body horoskopu, nemůžete s jistotou tvrdit, jak se skutečně chováte. To upřesňují právě aspekty planet. Proto jsou při studiu důležitější aspekty planet před planetami v domech. Planety v domech ukazují, v jakých oblastech života se budou vaše postoje i povahové sklony projevovat (zda to bude v práci vůči kolegům, zákazníkům nebo nadřízeným, zda se tak budete chovat vůči dětem, ve vztahu k partnerům, penězům nebo k jiným oblastem života).

 

5. Po bodu čtyři se můžete učit rozumět těmto tématům:

  • lunárním uzlům (dračí hlavě a dračímu ocasu)
  • černé luně
  • bodu štěstí

Tato témata rovněž vypovídají mnohé o povaze i postojích člověka. Věnujte se jim ale teprve tehdy, až budete dobře zvládat předchozí základy, jejichž pořadí jsem jmenovala v této knize. Studiem témat pod bodem pět povaze člověka ještě víc porozumíte.

 

6. Až body 1–5 dobře zvládnete, můžete se zaměřit na tyto oblasti:

  • tranzity
  • direkce
  • solární horoskopy
  • lunární horoskopy atd.


Tyto metody slouží k určování současného i budoucího dění.
 Z nich zjistíte, co se ve vašem životě právě děje i kde se to děje – zda ve vaší psychice, v rodině, v oblasti práce, peněz, zdraví, v oblasti partnerských vztahů nebo kdekoli jinde.

Výpočty u těchto metod můžete vytvářet pro současnost i na mnoho let dopředu. Záleží na tom, jak dlouhé období chcete počítat. Čím delší období počítáte, tím víc práce s výpočty máte. Tyto výpočty můžete dělat i zpětně. Záleží na tom, které období života vás při rozboru zajímá. 

Tranzity i direkce slouží k předpovědím na různě dlouhá období. Direkce se ale počítají jinak než tranzity. 

Solární horoskopy určují předpovědi na jeden rok. 

Lunární horoskopy určují předpovědi na jeden měsíc. 

Tyto výpočty nemůžete z bodů jedna až pět nikdy zjistit. Zjistíte je pouze z metod pod bodem šest. Těmito metodami se nebudu v této knize rovněž zabývat, protože abyste je dokázali správně spočítat a hlavně vyložit, potřebujete dobře zvládat vše, co bodu šest předchází.
 

V tomto textu vysvětlím na tranzitech, proč různá období přicházejí. Kdo se zajímá hlouběji o duchovní rozvoj, ví, že v životě se máme my všichni mnoha věcem učit. Kvůli tomu jsme se do tohoto světa narodili. A jedině tím, že se s určitými situacemi setkáme, si můžeme ověřit, jak život skutečně zvládáme. Život nám ale nesesílá všechny zkoušky najednou, protože k určitým situacím musíme dozrát (mentálně, psychicky, fyzicky i duchovně). Proto nám sesílá různé zkoušky postupně, a pokud je dobře zvládáme, pak i duchovně rosteme. Pokud ale před zkouškami utíkáme nebo je nezvládáme správně nebo svalujeme vinu na své okolí, máme dál problémy a dál stagnujeme, místo abychom se někam posouvali. To jsou tranzity, a jak z nich nakonec vyjdeme, záleží vždy jen na našich vlastních rozhodnutích i postojích. Na ničem jiném.

 

7. Až budete umět dobře vykládat horoskopy jednotlivých lidí, můžete se učit porovnávat horoskopy různých lidí mezi sebou. Tomuto druhu výkladu se říká synastrie. 

A učit se můžete i mnoha dalším věcem, které je zbytečné nyní rozebírat.

 

Hlavně neberte pořadí důležitosti při studiu astrologie na lehkou váhu. Nebudete-li ho dodržovat, do výuky se zamotáte a astrologii nebudete dobře ovládat. Pamatujte na to, co jsem psala v úvodu knihy. Z některých astrologických knih jsou studenti zmateni právě proto, že je v nich napsáno mnoho informací najednou, někdy v neuspořádaném pořadí, jednotlivá témata jsou vysvětlena buď útržkovitě, nebo nejasně, někde je plno zbytečností, které podstatné informace překrývají atd. Proto lidé při studiu astrologie tápou a špatně se v tématech orientují. Z toho důvodu nedávám do této knihy nic, co není v začátcích výuky důležité, abyste se zbytečně neučili něco, co budete potřebovat až mnohem později.

Zmíním také další zásadu, která platí ve všech oblastech života: Když si práci rozdělíte na menší kousky, už to pro vás tak těžké nebude. Proto tento postup dodržujte i při studiu astrologie.

Připravte se také na to, že při studiu astrologie uslyšíte mnoho názorů a mnoho pravd a mnozí astrologové budou tvrdit, že jedině jejich názory jsou správné. Mohu-li vám poradit, pátrejte vždy sami poctivě po tom, jak věci fungují, tvořte si na vše vlastní názory a nestavte dogmaticky na názorech kohokoli (ani na mých názorech). Navíc si vše, čemu se naučíte, i vše, co uslyšíte, dlouhodobě ověřujte v praxi, zda to tak skutečně funguje, protože jedině tím získáte ve výkladu potřebnou jistotu.

 

Další důležité upozornění.

Mnozí klienti, ale i začínající astrologové se mě ptají, jak dalece je možné ovlivnit horoskop zrození a zda je vůbec možné ho vlastní vůlí nějak ovládat. Má odpověď je takováto: Právě my sami rozhodujeme svým chováním o tom, jak bude náš život vypadat i jakým směrem se bude ubírat. Horoskop narození ukazuje, co máme ve své povaze (v kladech i slabinách) a s čím se na základě toho budeme v různých oblastech života setkávat. Co ale se svou povahou i se svými postoji během života uděláme, záleží jen na nás. Jen na nás záleží, zda si své kvality i schopnosti uvědomíme a budeme je dál rozvíjet. To samé se týká našich slabin. Jen na nás samotných záleží, zda si své slabé stránky poctivě přiznáme a něco s nimi uděláme. Kdo stinné stránky své povahy přehlíží nebo s nimi nic nedělá, ten se nebude posouvat nikam dál, a pak se nemůže divit ani tomu, že má v životě problémy. Přitom život i náš horoskop narození po nás chce, abychom se posouvali k moudrosti i dokonalosti.

Pamatujte také, že se nikdy nevyhnete tomu, s čím se máte v životě setkat. Potřebujete to nutně pro své učení (pro svůj vývoj). Vaše postoje a vaše vyzrálost či nevyzrálost ale rozhodnou vždy o tom, jak nakonec v každé životní situaci dopadnete a jak z ní nakonec vyjdete. Nerozhodují o tom hvězdy, ale vaše postoje a způsoby jednání (v oblasti myšlení, komunikace, emocionálních reakcí i konkrétních činů) ve všech životních situacích, jimiž budete během života procházet.


Tento celý text je z knihy "Jak postupovat při studiu astrologie", kterou jsem zmiňovala na začátku příspěvku.

 

Všechny mé knihy (i astrologické knihy) seženete pouze na mém webu, protože knihkupcům ani distributorům je od roku 2019 již nedávám. 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.





Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz