Jaké chyby děláme v komunikaci.

Tento text je z knihy "Poznejte dobře sami sebe", kterou seženete pouze na mém webu.


V mých knihách opakovaně píšu, že naše povaha se skládá z myšlení, komunikace, emocí a konkrétních činů. Navíc každá z těchto oblastí se skládá z kladů, slabin a bloků. A na tom všem je třeba pracovat, chceme-li se někam posouvat. Mnoho lidí ale vůbec neví, co slabiny jsou, a když se jich zeptáte, aby je vyjmenovali, vzpomenou si možná tak na dvě nebo tři slabiny. Mám to ověřené z kurzů, které jsem dlouhé roky vedla, i z osobních konzultací. Když ale neumíme pojmenovat, co chybou je, jak to pak můžeme odstraňovat? Prostě nemůžeme. Pracovat na odstranění něčeho může člověk jedině tehdy, když si to jasně pojmenuje, přizná si to, ví, co dělat, aby chybu odstranil a skutečně tak jedná.

 

Nyní vypíšu některé z mnoha chyb, které v komunikaci děláme, což je téma, které patří do slabin.

Vyhýbání se otevřené komunikaci.

Neschopnost se včas ozvat a zjednat si pořádek.

Neschopnost se vyjadřovat jasně a srozumitelně.

Malá slovní zásoba.

Neschopnost držet se daného téma a odbíhání od daného téma (nebo odvádění pozornosti jinam).

Názorová ovlivnitelnost.

Odvolávání se na druhé, místo aby člověk hovořil sám za sebe.

Přivlastňování si myšlenek druhých a vydávání je za své myšlenky.

Neschopnost naslouchat.

Skákání lidem do řeči.

Neupřímnost.

Pomluvy.

Dávání slibů, které člověk neplní.

Lhaní, vymlouvání se…

Vyčítání.

Urážení druhých, jejich zesměšňování...

Hádavost.

Neschopnost komunikovat v klidu.

Neschopnost přiznat si chybu nebo svůj podíl viny.

Přílišná kritičnost.

Odsuzování druhých.

Vulgárnost, netaktnost...

Nátlaky a slovní manipulace.

Povrchnost.

Neschopnost přiznat, že něco neumím, že něčemu nerozumím.

Neschopnost poprosit, poděkovat…

Neschopnost pochválit.

Vychloubání se…

V oblasti komunikace existuje chyb mnoho. Nechci je zde ale všechny jmenovat. Dokážete i vy alespoň deset jiných chyb vyjmenovat? Takových, které zde nebyly vypsány? 


Nyní rozvedu krátce jednu ze slabin. Například neschopnost držet se daného téma a odvádění pozornosti jinam.

Podívejte se, jak lidé reagují v různých diskusích v rodinách, v politice, na sociálních sítích i jinde. Často vsouvají do diskuse nebo do komentářů věci, které s daným tématem vůbec nesouvisí, jejich komentáře jsou často ovlivněné osobní zlobou, záští i nenávistí, nebo naopak naivním zbožňováním dané osoby, v diskusích vytahují nebo předhazují neustále minulost... Přitom pokud se již daný člověk chová dnes jinak, tak nemá nějaké předhazování minulosti v diskusích co dělat. 

A stejně srozumitelně bychom měli umět vyjmenovat i své klady ve všech zmíněných oblastech, abychom je mohli dál rozvíjet a časem někde uplatnit (v práci i jinde). Proto se zamyslete i nad svými klady, kolik jich v každé oblasti skutečně naleznete.

A jak se těchto a mnoha jiných slabin zbavíte? Jednoduše. Tím, že si uvědomíte, že to slabina je, a budete si vědomě neustále hlídat, abyste tento postoj ze své komunikace vyřadili. Já se takto zbavuji všech svých slabin. Jinak to nikdy nedělám. Takto na sobě pracuji již 30 let.

Chcete-li na své povaze poctivě pracovat, dozvíte se mnohem více informací v knize "Poznejte dobře sami sebe" a v knize "Jak správně analyzovat". Budete-li mít o tyto knihy zájem, ráda vám je pošlu. Tyto knihy seženete jen na mém webu a nikde jinde. Obě tyto knihy je třeba číst hned po sobě.

 

Přeji vám na cestě osobního rozvoje hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz