Kdo dnes formuje tento svět?


Milí přátelé, již 6 let se pohybuji na sociálních sítích a nestačím se divit, co všechno se v tomto prostředí děje. A nejen tam. Přitom toto prostředí má silný vliv na rozvoj společnosti.


Angažováním se na těchto sítích jsem zjistila, že dnes určují pravidla, hodnoty i trendy ve společnosti tito lidé:

Youtubeři, kteří jsou většinou dětmi bez životních zkušeností.

Lidé, kteří o životě zatím nevědí nic (o tom, jak funguje ani proč tu jsme).

Různí floutkové i lidé povrchní.

Lidé, kteří si přečetli pár knih nebo navštívili pár kurzů a hned učí druhé, jak žít.

Lidé, kteří nevědí, co je slušnost vůči druhým lidem i vůči stáří.

Lidé, kteří nevědí, co je kultivovanost.

Lidé, kteří pravdy převracejí v lež.

Lidé zaměření jen na peníze a zisk

a mnozí jiní.

A slušní a poctiví lidé s hlubokými životními zkušenostmi se vlivem toho všeho raději stahují do ústraní a nechávají všemu volný průběh, místo aby tyto lidi trochu usměrňovali, formovali a nějak je vedli.

Mladí lidé mohou starší lidi učit novým technologiím i jiným dovednostem, které starší lidé neovládají, měli by starým lidem pomáhat, když již tito lidé různé věci dělat nemohou nebo jsou nějak nemocní... Neměli by ale nikdy určovat pravidla ani duchovní směřování ve společnosti. Na to jsou příliš mladí a nezkušení.


Proto vyzývám všechny slušné a poctivé lidi se životními zkušenostmi k tomuto:

Vzchopte se a začněte tuto společnost nějak formovat. Pokud máte co předat, začněte to uplatňovat všude, kde k tomu budete mít příležitost a nestahujte se do ústraní. Když se nebudete angažovat, začne se vše řítit směrem, který nepřinese nic dobrého nám ani našim dětem. A bohužel se to již děje.

Tento text se netýká mladých lidí, kteří se slušně a poctivě chovají a mají úctu i pokoru před životem, před lidmi zkušenějšími, kteří si již v životě něčím prošli i před lidmi starými.

 

Hodně štěstí všem.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz