Kdyby Bůh pustil každému člověku v určitém věku film jeho života, možná bychom se probouzeli mnohem rychleji.


Sama ctím hluboce vyšší duchovní zákony a v rámci svých schopností se snažím v souladu s nimi žít.


Občas si ale říkám, že kdyby Bůh dělal s každým dospělým člověkem to, že by ho posadil v určitém věku samotného do nějaké místnosti, a jen jemu samotnému by pustil film,
kde by bylo jasně vidět, jak se bude jeho současný život i život v dalších zrozeních dál odvíjet na základě jeho současného jednání se všemi důsledky, možná bychom se probouzeli z nevědomosti ve které žijeme mnohem rychleji, protože bychom se museli rychle rozhodnout, zda chceme dál pokračovat v postojích, jaké zaujímáme, nebo se změníme, pokud nechceme, aby dopady na náš život byly negativní.

Když tyto důsledky předem jasně nevidíme, přistupujeme k sobě, k druhým lidem, k životním situacím, které nás potkávají, i k životu jako celku dál lehkomyslně v mylném přesvědčení, že nám se odplata nějak vyhne. A to nevede ani k zamyšlení se nad sebou, ani ke změně postojů lepším směrem.

 

Toto by se dalo zajistit i jinak. Stačilo by, kdyby náš každodenní život i naše každodenní jednání nějakou skrytou kamerou někdo nahrával  a tento film nám časem dal, a když bychom si tento film pustili, spatřili bychom konečně čistou pravdu o svém jednání bez příkras. Jsem přesvědčená, že touto cestou bychom došli k mnohem rychlejšímu probuzení, než jdeme dnes, a pak by záleželo jen na nás, co bychom s tímto poznáním dál dělali a jak bychom s ním naložili.

 

www.knihy-holoubkova.cz

 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz