Krize středního věku

Zajímá vás vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma krize středního věku.
Krize středního věku

Krize středního věku potkávají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout. U mé generace (jsem ročník 1964) přicházely okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvaly do 42 let.
Nyní k tomuto tématu něco napíšu, abyste mu lépe porozuměli.

Proč krize středního věku přicházejí

Přicházejí proto, protože se správným způsobem nerozvíjíme. Většinou nějak žijeme, nějak se rozhodujeme nebo sledujeme nějaké cíle, aniž bychom se nad sebou i nad životem hlouběji zamýšleli, a nezamýšlíme se hluboce ani nad tím, jestli je naše jednání i nasměrování ve všech oblastech života skutečně správné.

A protože se nedokážeme sami od sebe dobrovolně měnit ani zastavit, abychom své životní postoje přehodnotili, přicházejí tyto krize, aby nás upozornily, že takto dál již pokračovat nemůžeme.

Pokud se včas nezastavíme a nezměníme své postoje v různých oblastech života správným směrem, začne tlak na nás zesilovat a okolnosti nás budou tak dlouho brzdit, dokud nezmoudříme a své jednání nenapravíme.

Proto mnozí lidé zažívají v těchto letech zásadní zvraty ve svých životech.
Někdo zažije zásadní změny v oblasti povolání, jiný v oblasti manželství, další v oblasti rodiny nebo bydlení, někoho dostihne tato krize v oblasti peněz, někoho zastaví zdravotní potíže, někdo se zhroutí psychicky atd.

Záleží na tom, kde má každý člověk tyto planety v době svého narození, protože to určuje, v jakých oblastech zasáhne člověka to, co přijde. A to se dá z horoskopu narození okamžitě vyčíst, pokud znáte hodinu svého narození. Ta určuje tyto oblasti.

A dá se s tím něco dělat?

S těmito situacemi se dá něco dělat, a dělat bychom to i měli, abychom vážným problémům správnými opatřeními předešli. Rozhodně není dobré přistupovat k tomu, co se děje, lehkomyslně v domnění, že právě vám se nemůže nic stát, že právě vám se krize vyhnou i přesto, že budete jednat nesprávně.

Kdo takto uvažuje, zasáhne ho toto období nejvíce, a u takto uvažujících lidí bývá mnohdy i na různé nápravy již pozdě. Takže se pak může stát, že rozpadu vztahu již nezabrání, i kdyby v danou chvíli vztah zachránit chtěli, výpovědi z práce se nevyhnou, i kdyby se najednou sebevíc snažili, ztrátě velkého množství peněz neuniknou, i kdyby dělali jakákoli opatření atd. Pak už jen doplatí na své předchozí dlouhodobé nesprávné jednání se všemi následky.

A kdo za tyto krize může?

Někteří lidé začnou v takových chvílích nadávat na osud, na lidi, na život i na Boha, někteří ztrácejí vidinu smyslu života, někteří řeší v této době své problémy alkoholem, nevěrami i antidepresivy atd. Ani jeden z těchto postojů není správný a žádného člověka z jeho problémů nikdy nevymaní.

Aby se mohl jakýkoli člověk ze svých potíží skutečně dostat, musí spoustě věcí porozumět, musí si uvědomit i přiznat své nesprávné postoje i přehodnotit, zda jde v oblastech, které řeší, správným směrem, a musí udělat taková opatření, aby vše nesprávné napravil. Když to udělá, má šanci, že se jeho situace zlepší.

Zažívají krize středního věku i lidé hodní?

Ano, zažívají. Často se nám zdá, že krizemi středního věku procházejí neoprávněně i lidé hodní a nevinní. Takto uvažují lidé, kteří životu do hloubky příliš nerozumějí. Pamatujte, že i zdánlivě nevinní lidé dělali a možná stále dělají někde chyby. Jen dělali jiné chyby než například jejich protějšky (partneři, rodiče, přátelé, zaměstnavatelé atd.). Proto zažívají též různá zastavení, aby i oni své postoje nastavili správným směrem.

Uvedu příklad: Dva lidé mají mezi sebou nějaký problém, a je jedno, o jaký vztah jde. Může se jednat o vztah mezi partnery, mezi rodičem a dítětem, o vztah mezi přáteli nebo jakýkoli jiný, a v tomto vztahu se každý nějak chová.

Jeden je například dominantní nebo agresivní, s lidmi manipuluje, snaží se je ovládat, vnucuje pocity viny, vnucuje své pravdy atd.

Druhý je naopak slabý, svému protějšku neustále ustupuje, nechá si vše líbit, nechá se zastrašovat atd., a tím ve vztahu samozřejmě trpí.

Chybují ale oba. Jeden tím, že je bezohledný a dominantní a druhý tím, že se neumí účinně bránit. Proto na tuto situaci doplatí dříve nebo později též oba. Ptáte se proč oba? Protože se oba musí naučit správně jednat, což ani jeden neumí. A dokud se oba správnému jednání nenaučí, budou se setkávat stále dokola se stejnými problémy.

Pokud krizí středního věku procházíte a nevíte si s tím, co se vám děje rady, ráda vám kdykoli pomohu v mé poradně, kde vám během jedné konzultace pomohu pochopit co se děje, a poradím vám i s tím, jak vše uchopit, abyste těmito obdobími prošli bez větších šrámů na těle i duši.

V konzultaci kombinuji astrologii s psychologií i životními zkušenostmi, a výpočty dělám od současnosti na 5-6 let dopředu.

 

Nyní vysvětlím krize středního věku pomocí astrologie

V astrologii nás nutí k zásadním životním proměnám tyto tři duchovní planety: Uran, Neptun a Pluto. Okolo čtyřicátého roku života působí tyto planety na své vlastní radixové postavení.

Jakmile spustí svůj vliv planeta Pluto, život po nás začne chtít zásadní změny našich postojů. Pokud jsme se do tohoto věku nezbavili určitých svých slabin, od nichž bychom měli být již dávno oproštěni, nebo v nějaké oblasti stagnujeme, kvadratura Pluta za pomoci kvadratury Saturnu nás k tomu začne tlačit mnohem intenzivněji. Kdo před problémy utíká, nebo odmítá sebe i oblasti na které Pluto působí měnit, ten pocítí negativní vliv této planety v plné síle. Někteří lidé trpí v této době depresemi, někteří pochybují o smyslu života, někteří uvažují o ukončení života atd. Proto se zásadním změnám nevyhýbejte. Dobře ale vždy vyhodnoťte, jaké změny je třeba opravdu dělat, abyste vše opravdu vyřešili. Budete-li jednat chybně, nevyřešíte nic.

Kvadratura Pluta na své vlastní radixové postavení nastává pouze jednou za život. Až skončí, už ji nikdy nezažijete.

Důležitá poznámka k oběžné dráze Pluta
Pluto má nepravidelnou oběžnou dráhu. Proto se nedá všeobecně určit, kdy jeho kvadratura na radixové postavení nastane, a je třeba jeho tranzity vždy přesně spočítat.

Já jsem narozená v roce 1964, a u mě kvadratura Pluta nastala ve 36 letech.

Můj tatínek je narozený v listopadu 1939. V době narození má Pluta na 2° Lva. Když zažíval první kvadraturu Pluta na své radixové postavení, bylo mu v té době 44 let, když se mu kvadratura spustila.

U jiného člověka může nastat zase v jinou dobu.
U podobných ročníků to ale bude nastávat přibližně ve stejné době.

Jakmile spustí svůj vliv Uran, začnou se dít v našem životě též nějaké změny.
Změny můžeme činit buď sami, nebo přicházejí zvenčí. Jakých oblastí se tyto změny dotknou, to se opět zjistí z horoskopu narození, v němž je třeba spočítat tranzity. Z horoskopu dané osoby se dá přesně vyčíst, jaké oblasti života budou zasaženy, kdy změna přijde i kdy skončí, a astrolog musí umět dobře poradit, jak má daná osoba toto vše správně uchopit.

V této době dělají mnozí lidé ukvapená a nedomyšlená rozhodnutí, protože mají něčeho již dost, a tím si způsobují další nemalé problémy, což by vůbec nemuselo nastat, kdyby celou situaci pořádně promysleli. Tranzit Uranu spouští i velký neklid, velkou podrážděnost i nervozitu. Proto je třeba si hlídat, abychom těmto emocím v této době příliš nepropadali.

Kdo změny naopak odmítá a chce udržet vše při starém, ten si také komplikuje život, protože tato planeta po nás zásadní změny vyloženě chce. Jen musíme vědět, jaké změny máme činit, aby naše jednání bylo správné, domyšlené a vyzrálé.

Jakmile spustí svůj vliv Neptun, dějí se též různé změny.
Jsou to ale jiné změny než u Urana nebo Pluta. Při kvadratuře Neptunu začínáme pociťovat ve svém životě různá rozčarování nebo zklamání, ale také zmatenost, protože naše vnímavost nefunguje v této době jasně. Proto často nevíme, jaké jednání je v dané době správné, a to v nás vyvolává velký neklid.

Můžeme se setkat i s různými intrikami nebo podvody ze strany druhých, a podvádět můžeme i my sami, nejsme-li dostatečně uvědomělí a vyzrálí. Z horoskopu dané osoby se dá přesně vyčíst, jaké oblasti života budou zasaženy. Pozor bychom si měli dávat v této době i na alkohol, jímž někteří lidé zahánějí své problémy, a vyhýbat bychom se měli i závislosti na lécích (hlavně na antidepresivech), protože nic z toho naše problémy nevyřeší. Neptun přináší i různé infekce, působí-li někomu na oblast zdraví atd.

Snažíme-li se v dané době pochopit vše logickou myslí, moc nepochodíme, protože Neptun je planeta intuice a chce po nás, abychom naslouchali především intuici a své duši a ne rozumu.

Pokračovat bych mohla dále. Nechci vás ale astrologií zahlcovat, pokud se jí vážně nezabýváte.

Krize středního věku nejsou jediným obdobím zásadních životních proměn. Těchto období, kdy se musíme zásadně v něčem měnit, je během života více. Okolo čtyřicátého roku života je ale vše hodně nakumulované, abychom svůj život nastavili včas tak, jak by měl být nastavený, abychom ve druhé části života žili kvalitněji i spokojeněji.

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy