Krize středního věku


Zajímá vás vážně vlastní seberozvoj? V tomto článku se zaměřím na téma "Krize středního věku."

Krize středního věku potkají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout.
U naší generace přicházejí okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvají téměř do 44 let.
Nyní k tomuto tématu něco napíšu, abyste mu lépe porozuměli.

 

Proč krize středního věku přicházejí?

Přicházejí proto, protože se správným způsobem nerozvíjíme. Většinou nějak žijeme, nějak se rozhodujeme nebo sledujeme nějaké cíle, aniž bychom se nad sebou i nad životem hlouběji zamýšleli, a nezamýšlíme se hluboce ani nad tím, jestli je naše jednání i nasměrování ve všech oblastech života skutečně správné.

A protože se nedokážeme sami od sebe dobrovolně měnit ani zastavit, abychom své životní postoje přehodnotili, přicházejí tyto krize, aby nás upozornily, že takto dál již pokračovat nemůžeme.

Pokud se včas nezastavíme a nezměníme své postoje v různých oblastech života správným směrem, začne tlak na nás zesilovat a okolnosti nás budou tak dlouho brzdit, dokud nezmoudříme a své jednání nenapravíme.

Proto zažívají mnozí lidé v těchto letech zásadní zvraty ve svých životech. Někdo zažije zásadní změny v oblasti povolání, jiný v oblasti manželství, další v oblasti rodiny nebo bydlení, někoho dostihne tato krize v oblasti peněz, někoho zastaví zdravotní potíže, někdo se zhroutí psychicky atd. Záleží na tom, kde má každý člověk určité planety v době svého narození, protože to určuje, v jakých oblastech zasáhne člověka to, co přijde. A to se dá z horoskopu narození okamžitě vyčíst, pokud znáte hodinu svého narození. Ta určuje tyto oblasti.

S těmito situacemi se dá ale něco dělat a vážným problémům můžete včas předcházet, nebudete-li k tomu, co se vám v životě děje, lehkomyslně přistupovat v domnění, že právě vám se nemůže nic stát, že právě vám se krize vyhnou i přesto, že budete jednat nesprávně. Kdo takto uvažuje, zasáhne ho toto období nejvíce, a u takto uvažujících lidí bývá mnohdy i na různé nápravy již pozdě. Takže se pak může stát, že rozpadu vztahu již nezabráníte, i kdybyste v danou chvíli vztah zachránit chtěli, výpovědi z práce se nevyhnete, i kdybyste se najednou sebevíc snažili, ztrátě velkého množství peněz neuniknete, i kdybyste dělali jakákoli opatření atd. Pak už jen doplatíte na své předchozí dlouhodobé nesprávné jednání se všemi následky.

Někteří lidé začnou v takových chvílích nadávat na osud, na lidi, na život i na Boha, někteří ztrácejí vidinu smyslu života, někteří řeší v této době své problémy alkoholem, nevěrami i antidepresivy, atd. Ani jeden z těchto postojů není ale správný a žádného člověka z jeho problémů nikdy nevymaní. Aby se mohl jakýkoli člověk ze svých potíží skutečně dostat, musí spoustě věcí porozumět a musí začít správné zásady v oblastech kde má problémy konečně dodržovat, protože jedině tehdy má šanci, že se jeho situace zlepší.

Často se nám také zdá, že krizemi středního věku procházejí neoprávněně i lidé hodní a nevinní. Takto uvažují lidé, kteří životu do hloubky příliš nerozumějí. Pamatujte, že i zdánlivě nevinní lidé dělali a možná stále dělají někde chyby. Jen dělali jiné chyby než například jejich protějšky (partneři, rodiče, přátelé, zaměstnavatelé atd.). Proto zažívají též různá zastavení, aby i oni své postoje nastavili správným směrem.

Uvedu příklad: Dva lidé mají mezi sebou nějaký problém, a je jedno, o jaký vztah jde. Může se jednat o vztah mezi partnery, mezi rodičem a dítětem, o vztah mezi přáteli nebo jakýkoli jiný, a v tomto vztahu se každý nějak chová. Jeden je například dominantní nebo agresivní, s lidmi manipuluje, snaží se je ovládat, vnucuje pocity viny, vnucuje své pravdy atd. Druhý je naopak slabý, svému protějšku neustále ustupuje, nechá si vše líbit, nechá se zastrašovat atd., a tím ve vztahu samozřejmě trpí. Chybují ale oba. Jeden tím, že je bezohledný a dominantní a druhý tím, že se neumí účinně bránit. Proto na tuto situaci doplatí dříve nebo později též oba. Ptáte se proč oba? Protože se oba musí naučit správně jednat, což ani jeden neumí. A dokud se oba správnému jednání nenaučí, budou se setkávat stále dokola se stejnými problémy.

 

Pokud těmito obdobími procházíte, můžete si přečíst tyto knihy o seberozvoji, které vám pomohou vlastní život lépe nastavit. 

Knihy jsou zaměřené na osobní a duchovní rozvoj a pomohou každému, kdo chce se svým životem skutečně něco dělat.
Sama se zabývám seberozvojem již 30 let a 23 let pomáhám v tomto směru i druhým lidem. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyní vysvětlím krize středního věku pomocí astrologie.

V astrologii spouští tuto krizi kvadratura Pluta na své radixové postavení, kterou často provází i kvadratura Saturnu na své radixové postavení. Za nimi pak následuje kvadratura Neptunu na své radixové postavení a opozice Uranu na své radixové postavení. Toto jsem nechtěla na začátku článku uvádět, abyste neměli pocit, že bude celý článek jen o astrologii.

Jakmile spustí svůj vliv planeta Pluto, život po nás chce zásadní změny našich postojů. Pokud jsme se do tohoto věku nezbavili určitých svých slabin, od nichž bychom měli být již dávno oproštěni, kvadratura Pluta za pomoci kvadratury Saturnu nás k tomu začne tlačit mnohem intenzivněji. Někteří lidé trpí v této době depresemi, někteří pochybují o smyslu života, někteří uvažují o ukončení života atd. Kdo před problémy utíká nebo se odmítá zásadně měnit, ten pocítí negativní vliv těchto planet v plné síle. Kvadratura Pluta na své vlastní radixové postavení nastává pouze jednou za život, a až skončí, už jí nikdy nezažijete.

Jakmile spustí svůj vliv Uran, začnou se dít v našem životě náhle přicházející změny, které činíme buď my sami, nebo změny přicházejí zvenčí. Nastávají změny v partnerských vztazích, pracovní změny, změny bydlení, změny související s dětmi, změny v oblasti peněz, zdraví atd. Z horoskopu dané osoby se dá přesně vyčíst, jaké oblasti života budou zasaženy. V této době bychom si měli dávat velký pozor na ukvapená a nedomyšlená rozhodnutí, protože pokud jednáme zbrkle, aniž bychom měli vše dobře promyšlené, způsobíme si tím do budoucna další nemalé problémy, což ale vůbec nemusí nastat, budeme-li se rozhodovat správně. Kdo změny naopak odmítá činit a chce si udržet vše při starém, ten si také zkomplikuje život, protože tato planeta po nás zásadní změny vyloženě chce. Jen musíme vědět, jaké změny máme činit, aby naše jednání bylo správné, domyšlené a vyzrálé.

Jakmile spustí svůj vliv Neptun, začínáme pociťovat ve svém životě různá rozčarování nebo zklamání…, a protože naše vnímavost nefunguje v této době jasně, nevíme často jaké jednání je správné a to v nás vyvolává velký neklid i zmatenost. Můžeme se setkat i s různými intrikami nebo podvody ze strany druhých, a podvádět můžeme i my sami, nejsme-li dostatečně uvědomělí a vyzrálí. Z horoskopu dané osoby se dá přesně vyčíst, jaké oblasti života budou zasaženy. Pozor bychom si měli dávat v této době také na alkohol, jímž můžeme zahánět své problémy, a vyhýbat bychom se měli i závislosti na lécích (hlavně na antidepresivech), protože nic z toho naše problémy nevyřeší. Neptun přináší i různé infekce, působí-li někomu na oblast zdraví, atd.

Pokračovat bych mohla i dále. Nechci vás ale astrologií zahlcovat, pokud se jí vážně nezabýváte.

 

Pokud byste stáli o mé knihy, seženete je pouze na webu: knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy.

 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz