Moudrost dávných věků

 • Nenechte se unášet společenským děním. Jinak budete vtaženi do konfliktů a pohlceni chaosem.

 • Potlačujte strasti v zárodku. Všechny těžkosti světa mohou být vyřešeny, když jsou lehké. Velké problémy světa lze řešit tak, že se věnujeme jejich malým počátkům. Proto se potýkejte s problémy dřív, než se projeví, a vytvářejte mír a pořádek předtím, než nastane chaos a nepořádek.
   
 • Příklad je mocnějším podnětem než nátlak. Stačí, aby se vládci přidržovali nejvyšších pravd, a národy je budou následovat samy od sebe.
   
 • Při vládě nad lidmi a službě Nebesům, nezbytná je skromnost. A střídmost zase chrání před zblouděním.
   
 • Jsi schopen nahlížet osvíceně do všech směrů, aniž by ses pohnul či jednal? Pokud ano, pak veď svůj lid. Veď jej, nikoli však pro sebe, a vykonávej své postavení bez zřetele vlastního prospěchu. Tomu se říká hluboká ctnost.

 • Moudrý člověk by se měl zbavovat stále znovu a znovu všech nánosů a nečistot, kterými obaluje jeho jádro vnější svět. Čas od času by se měl navracet ke svému vlastnímu středu, a v tiché nehybnosti posuzovat své činy i názory. Měl by se uchylovat do ústraní, aby se zde vyprázdnil, zbavil nadbytku a nabral nových sil. Jenom když se vyprázdní, bude schopen opětovně přijímat.
   
 • Moudrý člověk vládne nad lidem svým pokorným vyjadřováním. Vede lid tím, že sám ustupuje do pozadí. A tak stojí nad lidem, aniž by ten pociťoval jeho váhu. Proto se jím dává celý svět vésti s radostí a bez pocitu malomyslnosti. Moudrý člověk s nikým nesoupeří, a proto nikdo nesoupeří s ním.
   

      Moudrý člověk má tři ctnosti, jichž se pevně drží.

 • První z nich je soucit.
 • Druhou je skromnost.
 • Třetí ctností je neusilování o vysoké postavení.
   
 • Cestou nebes je snižovat nadbytek i nedostatek. Lidská společnost však nekráčí vždy touto cestou. Člověk většinou usiluje o nadbytek a má-li co dobrého, snaží se získat toho co nejvíce bez ohledu na to, že ti, kdož mají málo, budou mít ještě méně. Moudrý člověk však nepropadá hromadění čehokoliv. Koná, avšak nikdy neulpívá na plodech své činnosti a vše co dělá, dělá pro blaho celku.
   
 • Moudrý člověk se projevuje prostými skutky ve prospěch druhých. Čím více rozdává, tím více má, protože rozdáváním druhým obohacuje sebe.
   
 • Nestojí před námi jiné poslání, než býti dobrým člověkem.


Učení Tao-te-ťing – kniha

Pěkný večer všem.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz