Osobní rozvoj – Jak naučíte lidi myslet

Rozhodně ne tím, když budete myslet za ně, když budete dělat závěry za ně a vše jim naservírujete bez jakékoli jejich snahy.

V mé poradně pracuji tak, že lidem kladu chvíli přesně mířené otázky, abych zjistila, jak sami přemýšlejí, a až to zjistím, pracuji s nimi dál, abych jim pomohla si mnohé názory lépe nastavit.

Krátký test. Tak občas zkouším své klienty.

Oznamujte lidem, s nimiž budete komunikovat, různé informace jako fakta. Dalším zkoumáním zjistíte, že mnozí lidé vám budou přikyvovat, že tomu rozumějí, že s tím souhlasí..., a dokonce vám na konci hovoru řeknou, že to, co jste jim říkali, také věděli.

Když to ale otočíte a budete se jich na různá témata pouze ptát, aniž byste sami cokoli řekli jako první, lidé zmlknou a nebudou vědět co by vám k tomu řekli. Nebo vám řeknou, že se nad tím nikdy nezamýšleli, a někteří budou odpovídat naprosté nesmysly.

Vidíte ty rozdíly?


Uvedu nějaké příklady:

Když budete učit někoho vařit, více se naučí, když se ho budete ptát, co by do receptu dal on sám, než když mu budete říkat vy, co tam má dát nebo naopak nedat. První varianta nutí člověka přemýšlet. Druhá varianta ho vede k laxnosti, kdy nemusí o ničem přemýšlet, a vy myslíte za něj.

Když budete někoho učit opravovat auto, postup bude stejný. Je třeba se ptát jeho samotného. Když se ho ptáte, nutí ho to, aby o situaci sám přemýšlel. Pokud odpověď nezná, je třeba, aby si informace také sám někde dohledal.

Výborná metoda také je, když necháte druhého, aby převzal roli přednášejícího. To ho též nutí přemýšlet, a pokud se může na výklad připravit, bude se snažit sehnat si k danému tématu i nějaké informace, nebude-li se chtít ztrapnit.

Já lidem kladu často také různé otázky, ať řeší jakýkoli problém. Například: Co si o tom myslíš ty sám? Jak bys to řešil ty sám? A proč chceš takto reagovat? Myslíš, že tato reakce tvůj problém skutečně vyřeší? Pokud se druhý dostane do úzkých a neví jak dál, převezmu vedení já a vysvětlím mu proč jeho postup nemusí přinést uspokojivé výsledky, a vysvětlím mu i to, co jeho postoj nejspíš způsobí. Tím se lidé učí též své kroky lépe promýšlet.

Proto ať pracujete s dětmi nebo s dospělými lidmi, více se jich ptejte a učte je samostatně přemýšlet, protože je tím mnohem víc naučíte. Když zjistíte, že určité věci vidí nesprávně, měli byste být schopni jim ten správný pohled poskytnout, chcete-li je něco naučit.

Metod, které naučí člověka samostatně a hlavně správně přemýšlet, existuje více. Některé z nich vysvětluji v mých knihách. Pokud byste chtěli mé knihy studovat, ráda vám je pošlu.

www.knihy-holoubkova.cz


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz