Osobní rozvoj – Je třeba konat, nebo nechat věci plynout?


K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala paní, kterou mám v mých přátelích na facebooku, která mi řekla: "Vy zastáváte názor, že je třeba se snažit a pracovat na sobě. Pan Dušek a jiní zastávají naopak názor, že je třeba nechat vše plynout. Člověk pak neví, čemu má vlastně věřit". Právě tato reakce mě inspirovala k napsání tohoto příspěvku.

 

Zde je můj názor na toto téma

1. Já jsem narozená ve znamení Berana, a mou zásadou je, snažit se budovat poctivě svou povahu i svůj život a snažit se žít v souladu s vyššími duchovními zákony, a to dennodenně. Pochopení vlastní povahy i vyšších duchovních zákonů ale vyžaduje investování velké snahy i spoustu času. Navíc nestačí jen něco pochopit. V souladu s tím, co jsme pochopili, je třeba také dennodenně konat, a to vše je práce na roky. Proto bychom si neměli myslet, že vše bude fungovat samo od sebe. Kdo tyto zásady správně chápe a žije v souladu s nimi, tomu bude vyšší moc neustále pomáhat a povede ho.

Lidé, kteří se takto snaží, mi ale občas řeknou. Já jsem se snažil, k ničemu to ale nevedlo a měl jsem dál problémy. Proto jsem se přiklonil k opačnému názoru nechat vše plynout. K tomu odpovím toto: To, že se tito lidé snažili, byl skvělý postoj. To, že neuspěli, není vina této zásady. Problém byl v tom, že mnoho zásad nepochopili správně, a kvůli tomu dělali další chyby, které je dál zastavovaly. Nebo různé zásady pochopili správně, nebyli ale trpěliví, aby ve svých postojích vytrvali i přes různé překážky, a chtěli vidět výsledky hned. Nebo nebyli pevní ve svých názorech a nechali se snadno zviklat jinými názory druhých lidí. Důvodů může být mnoho a nemohu je zde všechny jmenovat.

 

2. Lidé, kteří naopak hlásají, že vše plyne samo od sebe a my bychom do toho neměli zasahovat, jen svádějí ty, kteří nemají chuť postavit se životu ani jeho problémům, ani slabinám ve své povaze. Kdo se nechá tímto názorem ovlivnit, ten si řekne, že není třeba se snažit, protože se vše vyřeší samo. Samo se to možná vyřeší, ale s jakými následky. To již tito lidé nedomýšlejí.

 

Pokud věříte spíše tomuto názoru, že je třeba nechat vše plynout, pak si zkuste udělat tento test:

Přestaňte se ode dneška o cokoli snažit ve svých rodinách, vztazích i v domácnosti a uvidíte, kam to všechno povede i jak dopadnete.

Přestaňte se starat o výchovu i vedení svých dětí a nechte je, ať se vyvíjejí, jak chtějí, a uvidíte, jak jednou dopadnou nejen ony, ale i vy.

Přestaňte se snažit ve svém povolání a nechte vše jen plynout, a uvidíte, kde jednou skončíte.

Nedělejte nic se svými povahami ani postoji. Pak se ale nedivte, že budete řešit stále dokola jen samé potíže život za životem, žádné posuny lepším směrem ale neuvidíte.

Nedbejte ani na prostředí, ve kterém žijete, na přírodu ani na tuto planetu, a nechte ať vše plyne samo od sebe, a za pár desetiletí už možná nebudete mít kde žít, protože zde všechno zničíme.

 

Pamatujte, že duchovní svět nemůže toto vše obstarávat sám, a nemůže neustále napravovat ani to, co jsme my lidé zničili. Proto se musíme neustále snažit spolupracovat s ním v zájmu zachování života i jeho rozvoje my všichni, ať žijeme na této planetě nebo někde jinde, protože život je i v jiných dimenzích.

My všichni bychom se měli snažit s duchovním světem spolupracovat, a on pak bude na oplátku spolupracovat s námi. Lidé, kteří jen čekají, že se vše vyřeší samo nebo že jejich problémy vyřeší někdo za ně, se chovají jako malé děti, které jen čekají, že vše rodiče udělají za ně. Dospělý člověk se snaží tomuto světu v jeho rozvoji pomáhat, a pomůže mu nejlépe tím, že udělá něco nejprve se svými životem i se svými postoji. A to vyžaduje neustálé úsilí.

Proto se nic nevyřeší samo, a pokud se nebudeme poctivě snažit, vyšší síly nám pomáhat nebudou. Kdo se naopak poctivě snaží, ten má veškerou podporu duchovního světa, kterému na našem rozvoji též záleží.

 

Pod slovem nechat věci plynout si představuji já sama toto. Člověk by se měl poctivě snažit budovat svou povahu i své postoje, a tato práce by měla být na jeho životě i postojích vidět. Zároveň by měl ale umět nechávat na vyšší moci, aby mu sama sesílala to, co k životu doopravdy potřebuje, a měl by to s povděkem přijímat, protože vyšší moc ví mnohem lépe než my, co doopravdy potřebujeme a co ne, i jakou cestou máme v životě jít. A když jí dokážeme přes intuici naslouchat, povede nás vždy tím nejlepším směrem. To je to plynutí a odevzdání se, které někteří lidé hlásají. Bohužel si ho mnozí nesprávně vysvětlují.

 

Pokud by vás zajímala literatura, která vám s tím vším pomůže, najdete ji na mém webu pod odkazem knihy.
Budete-li o některé knihy stát, ráda vám je pošlu. Knihy seženete pouze na mém webu a nikde jinde.

K tomuto tématu přidám ještě jeden článek, který vám toto téma vysvětlí ještě jinak.

 

Hodně štěstí všem.
Miroslava Holoubková


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz