Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.


Lidem, kteří se vzdělávali sami se říká autodidakti (samouci).
Jsou to lidé, kteří v nějaké oblasti dosáhli vysoké úrovně vědění, aniž by prošli odborným školním vzděláváním. Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře, technice i v jiných směrech.


Uvedu příklady několika slavných osobností, které se tomu, co uměly, naučily samy.

Označení autodidakt, použil poprvé Gottfried Wilhelm von Leibniz pro označení sebe sama. Byl to německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Josef Lada – český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel

Charles Dickens – anglický spisovatel. Je považován za jednoho z největších romanopisců 19. století

Vincent Willem van Gogh – malíř

Frank Vincent Zappa – hudebník. Věnoval se psaní hudby k filmům i reklamě, otevřel cestu novým formám rockové hudby (psychedelie a spojení rocku s vážnou hudbou), atd.

Thomas Alva Edison – americký vynálezce, který vynalezl tiskací telegraf, fonograf, dynamo, kinematograf i mnoho jiných vynálezů.

Benjamin Franklin – americký státník, diplomat, vydavatel i spisovatel. Vyučil se knihařem a knihkupcem. Vše ostatní se ale učil sám. Věnoval se přírodovědným výzkumům, je mu přičítán vynález hromosvodu (bleskovodu), předložil první návrh americké ústavy…

Michael Faraday – anglický chemik a fyzik, který učinil díky vlastní píli mnoho objevů v oblasti chemie i elektřiny (objevil elektromagnetickou indukci aj.) 

Heinrich Schliemann – německý podnikatel, obchodník a archeolog, který nalezl podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) legendární město Tróju, a později i Mykény. Byl velmi nadaný na jazyky a dorozuměl se až v 13. jazycích.

A mnozí jiní.

 

Já se nechci v žádném případě srovnávat s osobnostmi, které jsem jmenovala. Jsem ale též člověk, který se vzdělával ve všem sám. Naučila jsem se sama astrologii, práci s povahou i s postoji, psychoanalýzu, která je mou vlastností vrozenou, regresní terapii, práci s jemnohmotnými energiemi a mnohé jiné věci. V mládí mi nic jiného nezbývalo než se vzdělávat sama, protože jsem měla v té době syny malé a žila jsem s nimi sama. Peněz jsem měla také málo, takže časově ani finančně jsem si nemohla žádná studia dovolit. Tak jsem se vzdělávala sama, protože jsem o vzdělání v těchto oblastech hodně stála. A později mi to již tak vyhovovalo, že jsem již nestála o návštěvu nějakých kurzů nebo škol. Chtěla jsem si studovat svým tempem to, co sama chci.

Proto nepohlížejte na lidi, kteří se vzdělávali v něčem sami a nemají v tom klasické školní vzdělání povýšeně, protože zkušenostmi můžete zjistit, když s těmito lidmi přijdete do osobního kontaktu, že mohou mít mnohem hlubší znalosti než ti, kteří na školách studovali.

 

Pokud si přečtete některé mé knihy, nebo podstoupíte konzultaci v mé poradně, zjistíte, že informace, které sděluji, nejsou načtené, ale že mám hluboké znalosti i životní zkušenost.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz