Osobní rozvoj – Naučte se pracovat se svou povahou


Sebepoznání by mělo být jedním z prioritních zájmů každého z nás, protože dobrým sebepoznáním dáte do pořádku celý svůj život, budete-li s tím, co jste o sobě zjistili, dál správně pracovat.
Někteří lidé se o dobré sebepoznání ale vůbec nezajímají, a donutí je k tomu až životní problémy, které mají kvůli některým svým postojům. Někteří lidé zase obcházejí všechny možné poradce i věštce, aby jim oni řekli něco o jejich vlastní povaze. Já jsem na tuto formu bádání opatrná, protože pokud se o sobě má člověk skutečně něco pravdivého dozvědět, musí se buď zkoumat velmi poctivě sám, nebo musí vyhledávat osoby, které ho k dobrému sebepoznání i k tomu, aby si své postoje jasně uvědomil, správně povedou. Jakmile narazíte na lidi, kteří vám sdělují jen holá fakta, aniž by vám vysvětlili na příkladech z vašeho života, jak je vaše jednání provázané s tím, co se vám děje, pak vám tato sdělení nic hodnotného nedají. Může se také stát, že vám druzí budou o vaší povaze (o vašich schopnostech, kladech i slabinách) říkat nepravdy, a pokud o sobě nebudete přemýšlet alespoň trochu sami, můžete těmto lidem uvěřit a vlivem toho můžete jít v životě nesprávnou cestou.

Proto jsem já sama šla v oblasti vlastního sebepoznání cestou, kde jsem o sobě přemýšlela hluboce a poctivě sama, a tuto cestu považuji dodnes za cestu nejbezpečnější. Nejen, že na vše přijdete sami, ale stanete se díky tomu i vnitřně pevnými lidmi jejichž závěry nemůže nikdo zpochybnit, protože budou postavené na hlubokém bádání, poctivosti a pravdě. A kdyby se kdokoli snažil vaše závěry zpochybnit, budete tak vnitřně silní, že dokážete jeho tvrzení vyvrátit. Nebo se s ním nebudete na toto téma dál vůbec bavit a nenecháte se jeho závěry ani rozhodit, protože budete sami nejlépe vědět jací doopravdy jste. A v tom je obrovská síla, kterou v sobě můžete vybudovat i vy.

Proto jsem pro všechny lidi, kteří na sobě chtějí pracovat poctivě sami napsala před několika lety knihu Poznejte dobře sami sebe, která vám se sebepoznáním i s tím, jak se svou povahou pracovat, hodně pomůže. Knihu si můžete objednat pod výše uvedeným odkazem. Nyní jsem dokončila ještě další knihu, která na tuto knihu navazuje, a ta vám pomůže se sebepoznáním ještě víc. Tuto knihu chci vydat koncem roku 2019.

A zkoumat se můžete i přes mé další knihy, protože v každé knize naše postoje rozebírám. Platí to i pro mé astrologické knihy.
 

V mých knihách také zjistíte, z čeho se naše povaha vlastně skládá. Skládá se z myšlení, komunikace, emocí a konkrétních činů, a právě na těchto oblastech bychom měli poctivě pracovat, chceme-li se skutečně někam posouvat, protože naše postoje v těchto oblastech mají na náš osud i vývoj naprosto zásadní vliv.

 

Důležité upozornění

Mé knihy jsem přestala dávat od roku 2019 všem knihkupectvím i distributorům, takže je časem seženete jen na mém webu. Navíc některé mé knihy knihkupectví ani distribuce nikdy neměly a jsou k dostání jen na mé adrese. Jaké knihy jsem napsala si můžete prohlédnout na webu www.knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy. 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz