Osobní rozvoj – Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám.

Zamýšleli jste se někdy nad hlubším významem této věty?

Lidé si často tuto větu vysvětlují tímto způsobem: Nebudu druhým lidem dělat to, co by vadilo i mně samotnému. Zapomínají ale na to, že by neměli dělat druhým lidem ani to, co vadí také jim.

Budete-li pečlivě sledovat jednání lidí v praxi, zjistíte, že někteří lidé zásady druhé věty vůbec nedodržují. Proto z jejich úst slyšíte často tato zdůvodnění: „Nevím, proč se kvůli tomu tak rozčiluje. Nevím, proč kvůli tomu dělá takové scény, proč se uráží, trápí atd. Kdyby mně někdo něco takového řekl nebo dělal, tak by mi to vůbec nevadilo“. Proto by nás nemělo zajímat jen to, jak nějaké jednání vnímáme jen my sami. Vždy by nás mělo zajímat také to, jak jakékoli jednání působí i na druhé (zda jim vadí nebo nevadí, zda jim nějak neubližuje atd.).

Proto bych původní větu poupravila do této podoby: Nedělejte druhým to, co nechcete, aby dělali oni vám, a nedělejte jim ani to, co zraňuje i je samotné.

Bohužel tento dovětek v původní větě chybí. Proto se jím lidé mnohdy vůbec neřídí.

www.knihy-holoubkova.cz

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz