Pes, který stále přebíhal

Z knihy o Marketingu.

Byly jednou dvě vysoké hory. Na vrcholu každé z nich stál zámek. V dolině běhal pes, čichal u země a hledal jídlo. Náhle v jednom zámku zatroubili, aby oznámili, že nastal čas usednout je stolu. Pes začal okamžitě běžet nahoru, aby využil příležitosti a najedl se. Když už byl v polovině cesty, přestali troubit, ale v tom se ozval hlas trubky z druhého zámku. Tehdy si pes pomyslel: „Než přiběhnu, přestanou už jíst, ale tam si teprve teď sedají k jídlu.“

Seběhl tedy dolů a začal šplhat na druhou horu. Tehdy však přestala druhá trubka troubit a ozvala se ta první. Pes znovu seběhl dolů a potom nahoru a tak běhal tam a zpátky do té doby, až nakonec utichly obě trubky a v obou zámcích přestali jíst.


Má poznámka:

Takto přebíhají i mnozí lidé neustále od jednoho koníčku k jinému, od jedné metody ke druhé, od jedné firmy ke druhé, od jednoho vztahu ke vztahu jinému atd., nikde ale pořádně nezakotví ani tam kde jsou nic pořádně nebudují.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz