Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.

 
Někteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není.
 

Proto bych ráda položila lidem, kteří takto uvažují, nějaké otázky:

1. Kdo vás učil tomu, že pravda je relativní? Lidé tohoto světa? Vaši duchovní průvodci? Nebo samotný Bůh?
2. Kolik svého času jste nalezení pravdy během svého života skutečně poctivě věnovali?
3. Říká vám něco tato věta? Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí? Pokud ano, rozumíte tomu, co je touto větou myšleno?
 
My lidé si vykládáme pravdu různými způsoby. To, čemu věříme, ale pravdou vůbec být nemusí. To ale neznamená, že pravdu nelze nalézt.
 

Chcete-li pravdu skutečně nalézt (o čemkoli), budete muset splňovat určité předpoklady: 

 
1. Budete muset svou mysl očistit od mnoha nánosů i nesprávných vzorců myšlení, které si sebou nesete z výchovy i dřívějších fází svého vývoje.
 
2. Budete muset začít o životě i o sobě přemýšlet mnohem hlouběji, budete muset přemýšlet vlastní hlavou a budete se muset naučit nebýt druhými lidmi ani jejich názory ovlivnitelní.
 
3. Budete se muset naučit pravidelně zklidňovat (mentálně, psychicky i fyzicky), protože bez klidu nemůžete žádné pravdy vidět. 
 
4. Budete muset znát techniky, které vás k pravdě dovedou (psychoanalýzu, meditace, regrese i jiné metody), které budete muset správně používat.
 
5. Vaše postoje v oblasti myšlení i jednání budou muset vykazovat naprostou čistotu úmyslů i činů.
 
A budete muset splňovat i jiné důležité předpoklady. Pak můžeme začít pravdu vidět.  
 

Pamatujte také, že nad vašimi malými a často zkreslenými pravdami existuje absolutní Božská pravda, k níž se dostanou jen ti, kteří na sobě poctivě duchovně pracují. Pokud na sobě skutečně správně pracují, pochopí, jak fungují nejvyšší duchovní zákony, které jsou neměnné, a pokud se jimi i neustále řídí, naváží tito lidé dříve nebo později spojenectví s duchovním světem, který je dál vede.

 
A pamatujte také, že nejvyšší duchovní pravdy nelze nikdy odhalit logikou ani povrchním analyzováním. Ty k nám přicházejí přes intuitivní vhledy, a teprve skze ně můžeme vidět  vnitřní i vnější život v čisté a nezkreslené podobě.  
 
 
Pokud byste se chtěli dozvědět o životě i o sobě mnohem více, můžete si přečíst některé mé knihy, které vás k pravdě povedou. Knihy naleznete na mém webu knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy.
 

Než tento článek ukončím, položím vám ještě jednu zásadní otázku. 

Kolik lidí žije podle vás jen v naší zemi skutečně podle nejvyšší Božské pravdy, aniž by od této pravdy jakkoli uhýbali? Odpověď naleznete jistě sami.
 
 

Tento příspěvek ukončím slovy Ježíše, který řekl: „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32).

Proto přestaňte stavět na mylném názoru, že pravda je relativní, protože toto tvrzení pravdivé není.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz