Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.


Toto je i mou prioritou v přístupu k životu a je to podle mě jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem.

Zásada kvalitního řešení všeho od samotných základů platí ve všech oblastech života: v oblasti partnerských vztahů, v oblasti práce na sobě, v oblasti povolání, v oblasti výchovy dětí, v oblasti zdraví, v oblasti peněz, v oblasti studií, v oblasti pěstitelství i chovatelství, v oblasti koníčků i v oblasti samotného fungování života jako celku. Nebudete-li řešit jakoukoli oblast kvalitně od samotného základu, nikam nedojdete a daná oblast vám nebude nikdy kvalitně fungovat.

 

Uvedu nějaké příklady pro lepší pochopení:

Budete stavět dům a při stavbě budete klást důraz hlavně na to, jaká okna vybrat, jaké dlaždice zvolit, kde udělat obývák i jiné pokoje, nebo na to, aby bylo vidět, že máte hodně peněz. Nebo na to, aby byl dům co nejdříve postavený. Když se ale nebudete zajímat o to, jak stavět dům kvalitně a pečlivě od samotných základů, stavba může mít v konečné fázi mnoho nedostatků, které vás budou štvát a mohou vám život tak komplikovat, že tyto problémy zcela přehluší radost z toho, nač jste se při stavbě domu zaměřovali především.


Navážete partnerský vztah a při seznamování budete klást důraz hlavně na to, aby byl druhý přitažlivý, zábavný, úspěšný, bohatý, inteligentní nebo sexuálně založený. Když pak budete mít ve vztahu mnohé problémy, můžete se divit tomu, proč je máte, když přece po lásce i vztahu toužíte. Problémy máte proto, protože jste vztah neuchopili správně již od samotné podstaty. Na začátku vás zajímalo hlavně to, co jsem jmenovala v úvodu tohoto odstavce. Vůbec vás ale nezajímaly takové hodnoty jako to, zda je druhý člověk skutečně vyspělý a na vztah připravený, zda je poctivý vždy a za všech okolností, zda umí kvalitně a vyzrále komunikovat, zda umí kvalitně spolupracovat, zda má uzavřené všechny předchozí vztahy, zda umí problémy řešit a neutíká od nich, zda si umí udržet práci, zda zachází zodpovědně s penězi a mnohé jiné body. Nic z toho vás v začátku vůbec nezajímalo, protože kdyby vás to zajímalo a kladli jste na to důraz před vším ostatním, tak byste to ve svém výčtu toho co chcete jmenovali vždy na předním místě. Pracuji s lidmi přes dvacet let a mám to ověřené dennodenní prací s nimi v osobních konzultacích i mimo ně. Kdykoli lidem položím tuto otázku, vždy jmenují přednostně vzhled, zábavnost, finanční zajištění atd., a když jim připomenu, že zapomněli i na ty další hodnoty, které jsou důležitější, vždy mi odpoví, že toto také chtějí. Jenže tím, že to sami od sebe nevyjmenovali při mém dotazu na předním místě, je to pro mne jasnou známkou, že to i při seznamování naprosto přehlíželi, což se praxí potvrzuje. A uchopit vztah správně od samotného základu znamená i to, snažit se být i sám již od začátku vztahu kvalitním, vyzrálým a spolehlivým partnerem.

 

Mnozí lidé si neustále stěžují na různé zdravotní problémy, a nejjednodušší cesta pro ně je zajít k lékaři a chtít po něm injekce nebo léky. Vůbec se ale nezamýšlejí nad tím, čím si nemoc sami způsobili, protože nehledají příčiny. A často je nehledají ani samotní lékaři. Přitom příčiny leží vždy jen v našich vlastních postojích v oblasti myšlení, komunikace, emocionálních reakcí i konkrétních postojů (v podobě životosprávy, pohybu, přetěžování nebo naopak nicnedělání...). 

Nějaká firma bude stavět vesmírný raketoplán. Pokud nebude od začátku pečlivě dbát na vše, co při stavbě dělá a něco opomene, raketoplán buď nevzlétne, nebo vzlétne a bude mít problémy, a mohou v něm zahynout i lidé kteří v něm letí.


A nyní se zamyslete poctivě nad tím, co dobrého v konečném důsledku tento nedbalý přístup všem lidem v uvedených příkladech skutečně přinesl? Proto je nezbytné zabývat se vším poctivě již od samotných základů, protože jedině to bude zárukou, že skutečně uspějete, pokud nic nepřehlédnete nebo nezanedbáte.


Já sama jsem velmi pečlivý člověk. 
Proto nikdy nic neukončím, dokud nemám jistotu ve svém svědomí, že je to udělané tak, jak to udělané být má, nebo jak nejlépe jsem to uměla. Tak jednám ve všem co dělám. 

Má pečlivost ale občas některým nezodpovědným lidem vadila. Proto jsem se naučila obklopovat se lidmi, pokud s nimi mám žít i spolupracovat v jakékoli oblasti života, na které se mohu ve všem plně spolehnout a mají podobné přístupy k životu jako já. Má pečlivost mi dříve komplikovala život i jinak. Doma jsem neustále jen vařila nebo uklízela a čas na sebe jsem žádný neměla. Když jsem řešila nějaké problémy, nepovolila jsem, dokud to nebylo udělané tak, jak to udělané být má. Když pro mě někdo něco dělal, raději jsem si to ještě sama kontrolovala zda to udělal dobře, a mnohokrát jsem zjistila, že to dobře udělané nebylo. A stejně detailisticky jsem přistupovala i k psaní mých knih. Proto jsem se musela naučit znát v těchto směrech zdravou míru a v momentě kdy jsem se jí naučila, problémy jsem přestala mít. 


Na závěr tohoto příspěvku si položte i vy otázku, zda řešíte vše ve svém životě skutečně pečlivě od samotných základů
(vztahy, povolání, sebe i své postoje, peníze, zdraví, výchovu dětí i jiné směry), a pokud ano, pak nemůžete žádné zásadní problémy mít. 


Není-li váš život v takovém pořádku, jak byste si představovali, doporučuji vám k přečtení mé knihy, kde se všemi těmito tématy do hloubky zabývám. V mých knihách příčiny odhaluji, a že je skutečně naleznete, za to vám ručím.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz