Osobní rozvoj – Učte se vždy od lidí, kteří svému oboru skutečně dobře rozumějí.


Chcete-li se čemukoli učit, učte se vždy od lidí, kteří svému oboru skutečně dobře rozumějí.

Nedáte-li si s výběrem kvalitního učitele práci, můžete dopadnout tak, jak je psáno v následující větě: „Když vede slepý slepce, padnou oba v jámu.“ A taková výuka ničemu nepomáhá ani nikam neposouvá.

Platí to pro všechny oblasti života (pro oblast hudby, vaření, jazyků, sportu, techniky, při práci na vlastní povaze i postojích, v duchovním rozvoji i v jiných směrech).


Někteří lidé mohou začít namítat, že není možné poznat předem dobré učitele.
Nalézt kvalitního učitele možné je, a můžete ho poznat již při prvním nebo druhém setkání. Někdy již při pouhém rozhovoru po telefonu, aniž byste se setkali. Jen je třeba všímat si při setkání nebo hovoru s ním těch správných hodnot  a nedělat při jeho výběru unáhlené volby.

Možná vás zajímá i to, jak poznáte, že vás někdo správně vede, ať se učíte čemukoli.

Poznáte to takto:

Pod vedením správného učitele začnete věci chápat a vše vám do sebe začne rychle zapadat, váš život se začne zlepšovat, vaše schopnosti začnou narůstat, atd. Pod vedením správného učitele nepadnete na dno nikdy, budete-li mu důvěřovat a budete-li se jeho radami poctivě řídit. Pod jeho vedením bude váš úspěch i vaše spokojenost jen narůstat.

Pod vedením nesprávného učitele budete stát na místě a nikam se posouvat nebudete, problémy se vám budou vracet, protože budete dělat stále chyby, které vám problémy opět přinesou, atd.  

Jedině na tom poznáte, zda vás vede člověk, který něco skutečně umí i ví, nebo ne.

 

Pokud byste si chtěli přečíst některé mé knihy, zjistili byste hned, zda vám mám co předat. Budete-li mé knihy číst opravdu poctivě a radami v nich se budete řídit, není možné, abyste v životě dál tápali nebo dál zásadně chybovali. Přeji vám hodně štěstí při výběru lidí, jimiž se necháte ovlivňovat nebo vést.

Sama se věnuji osobnímu i duchovnímu rozvoji již třicet let a dvacet čtyři let pomáhám s osobním rozvojem i druhým lidem.


www.knihy-holoubkova.cz

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz