Osobní rozvoj – Vesmír (řád, chaos, zhroucení i důležitost kvalitních informací).


Milí přátelé, o Vánocích jsem sledovala v televizi na Prima ZOOM dva pěkné pořady (příběh energie a příběh informací), které byly tak hluboké a pravdivé, že z nich dělám pro vás nyní podstatný výtažek, který vyjádřím svými slovy.

 

V těchto pořadech bylo jasně řečeno, že:

1. Celý vesmír se řítí směrem k chaosu i rozkladu, a tento fakt se týká i nás lidí, protože i my jsme součástí vesmíru.

2. Ve vesmíru se také nachází obrovské množství informací, které lidé dokáží zachytit jen zčásti, a jen hluboce vnímaví a samostatně přemýšliví lidé dokáží v těchto informacích číst. Tyto informace je navíc třeba nějak vyjádřit a je třeba dát jim hmatatelnou podobu (formou knih, počítačů, formou malování, matematickými výpočty i jinými způsoby).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyní tyto dva body rozvedu a vyjádřím je svými slovy, aniž bych jakkoli pozměnila podstatu informací, které byly v těchto pořadech řečeny.

U bodu jedna bylo řečeno, že celý vesmír se řítí směrem k chaosu, rozkladu i zániku. Pokud máme ale dostatek kvalitních informací, dokážeme z tohoto chaosu tvořit nový řád, který nás začne opět někam posouvat.

Chceme-li se ale skutečně někam posouvat, nemůžeme slepě přijímat vše co nám okolní svět předkládá. Je třeba ze všeho, co se nám nabízí, vytáhnout pouze to podstatné, a vše ostatní bychom měli odvrhnout.

To samé se děje i v astrologii u šestého domu. Tento dům po nás chce, abychom se naučili informace kvalitně třídit a uměli jsme je zařazovat do správných kategorií, a vše, co za důležité nepovažujeme, bychom měli odvrhnout a nevšímat si toho. Více se o tom dočtete v knize Jak postupovat při studiu astrologie i v jiných mých knihách.

 

S tím, co jsme ze všech těch informací vybrali jako podstatné, pak musíme dál pracovat. Musíme o tom dál vlastní myslí přemýšlet, musíme nad tím hluboce bádat a tvořit z toho nové závěry, které budou vykazovat skutečně nějakou hodnotu pro lidi i tento svět.

Téma chaosu i zániku se dá astrologicky též vyjádřit. V astrologii o něm vypovídá planeta Pluto a osmý dům. I v tomto domě dochází k chaosu, hroucení i zániku (v podobě psychologické i v podobě fyzické), a děje se to jen za jediným účelem: Život po nás chce, abychom vše staré a nefungující odvrhli a uchopili jsme situace, život i naše postoje lepším způsobem. Tím přejdeme z neuspořádaného stavu, o němž jsem psala, v novou realitu, která bude našemu současnému vývoji lépe odpovídat. Proto se životy mnoha lidí hroutí, protože to, jak žijí, již neodpovídá tomu, jak by měli žít, aby žili skutečně v souladu s vývojem přírody i vesmíru. Bohužel mnozí lidé vůbec nevědí, jak své životy lépe nastavit. Proto se jejich životy hroutí opakovaně a nenacházejí žádný trvalejší klid.

V pořadu o informacích bylo také řečeno, že množství informací vůbec nesouvisí s jejich významem. To znamená, že můžete sbírat mnoho informací, většina z nich ale nemusí být vůbec důležitá, a proto vám nebudou ani v životě žádným přínosem.

Dále bylo v tom samém pořadu řečeno, že složité zákonitosti vesmíru se dají vyjádřit těmi nejprostšími způsoby. Jen lidé nedokáží tuto jednoduchost odhalit. Viz příklad tkalcovského stroje i jiných vynálezů, které byly v pořadu zmíněny.

 

SHRNUTÍ

Vše se posouvá od řádu k chaosu i zániku. My to ale můžeme kvalitními informacemi i postoji včas pochytit, aby se život vyvíjel lepším způsobem ve všech oblastech života. Pak nebude docházet k žádným krizím ani zánikům, ale jen k proměně v lepší úroveň. Takto můžeme budovat svou povahu, své vztahy, své zdraví i veškerý život na této planetě.

 

MÉ KNIHY 

V mých knihách se o těchto zákonitostech též dočtete. Zaměřuji se na oblasti, které řešíme v životě naprosto všichni (na rozvoj povahy a na práci s ní, na rozvoj partnerských i rodinných vztahů, na rozvoj povolání, na výchovu dětí, na duchovní rozvoj i jiné důležité směry).

A protože dokážu jasně rozlišit co je skutečně podstatné, od toho, co je naprosto nedůležité, vkládám do knih jen takové informace, které vás z chaosu i zmatku skutečně vyvedou.

Mé knihy naleznete na mém webu knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy.

V knize O svém životě si rozhodujeme sami se dočtete o vyšších duchovních zákonech i o tom, jak zásadně ovlivňují náš každodenní život.

Jak svůj život lépe nastavit, se dočtete ve všech mých knihách. Každá kniha je zaměřená na jinou oblast života a my bychom se měli snažit tyto důležité oblasti života správně podchytit, protože je k životu i k našemu kvalitnímu přežití nezbytně potřebujeme. 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz