Osud

Každý člověk si během života položí alespoň jednou tyto otázky: Co je to osud? Jaký je můj vlastní osud? Mohu svůj osud nějak ovlivnit? I já jsem si tyto otázky kdysi kladla, a začala jsem si je poprvé pokládat v roce 1990, když se mi rozpadlo manželství. Od té doby jsem nad tímto tématem hodně přemýšlela a hodně jsem studovala i psychiku lidí, astrologii, regresní terapii i východní i jiné nauky. Nyní k tomuto tématu napíšu krátký příspěvek.
 

Již před třiceti lety jsem byla vnitřně přesvědčená o tom, že si o svém životě i osudu rozhodujeme sami, a po letech bádání jsem o tom přesvědčená stále. Rozhodujeme si o tom tím, jak přemýšlíme, tím, jak emocionálně reagujeme, tím, jak komunikujeme i tím, jak nakonec jednáme v podobě konkrétních činů. Bohužel mnoho našich reakcí je vlivem výchovy i vlivů okolního světa nevědomých, což způsobuje, že si život stále dál komplikujeme, místo abychom žili v klidu a spokojeně. Této nevědomosti se ale můžeme kdykoli zbavit tím, když se začneme o život a jeho fungování hlouběji zajímat a začneme dělat něco i se svými vlastními postoji, které nejsou správné a jsou v rozporu se zákony vesmíru, jimž je třeba dobře rozumět. I já jsem musela nejprve mnoho věcí pochopit a musela jsem i mnoho svých postojů změnit, než jsem se dostala do stavu klidného žití, kde člověk již nezažívá žádné krize v podobě rozpadu partnerských vztahů, ztrát zaměstnání, ztrát peněz, zdravotních potíží psychického i fyzického rázu ani jiná trápení.
 

Lidé si občas myslí, že jejich osud určuje Bůh, nebo že nad svým osudem nemají žádnou moc. Někteří lidé si myslí, že se svým osudem nemohou nic dělat nebo že je vše předem dané. Někdo si myslí, že musí celý život trpět kvůli něčemu, co kdysi udělal. Kdybychom nemohli svůj osud ovlivňovat, tak by nám nebyla dána již v době narození možnost svobodné volby, protože by bylo vše předem jasně určené a nám by nezbývalo nic jiného než se s tím smířit. Tak tomu ale není. Do různých životů se rodíme právě proto, abychom se vyvíjeli a někam se posouvali, a vyvíjíme se tím, jaké volby činíme i jak věcem rozumíme. Když věcem rozumíme, činíme mnohem vyzrálejší rozhodnutí, jimiž předejdeme mnoha životním potížím v jakékoli oblasti života. Proto je tak důležité se neustále vzdělávat hlavně v těch oblastech, jimiž můžeme svůj osud ovlivnit. Je třeba rozumět dobře vlastní povaze a vědět, jak s ní pracovat. Je třeba rozumět dobře tomu, jak fungují rodinné i partnerské vztahy. Je třeba rozumět zákonitostem, na nichž stojí fungování života ve Vesmíru i zde na Zemi a mnoha dalším věcem.
 

Toto vše vysvětluji v knihách, které píšu.
 

Mé knihy seženete pouze na mém webu: knihy-holoubkova.cz, protože své knihy jsem přestala knihkupcům i distributorům dodávat. Pokud vás některá z knih zaujme, ráda vám ji pošlu.

 

Přeji vám všem hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz