Osud

Každý člověk si během života položí alespoň jednou tyto otázky: Co je to osud? Jaký je můj vlastní osud? Mohu svůj osud nějak ovlivnit? I já jsem si tyto otázky kdysi kladla. V roce 1990 se mi rozpadlo manželství a od té doby jsem nad tímto tématem přemýšlela tak dlouho, dokud jsem odpověď nenašla. Nyní k tomuto tématu napíšu krátký příspěvek.

Již před třiceti lety jsem byla vnitřně přesvědčená o tom, že si o svém životě i osudu rozhodujeme sami. Okolí mě ale v té době vnucovalo své názory, že to není pravda, až to došlo tak daleko, že se mé vztahy s některými lidmi rozpadly, protože já jsem se nechtěla vzdát svého přesvědčení a oni zase toho svého. Od té doby uběhlo třicet let, já mám mnohem větší zkušenosti než jsem měla kdysi, přesto jsem své přesvědčení nezměnila a stojím si za ním dodnes, protože životní zkušenosti mě utvrdily v tom, že mé cítění bylo správné.

O svém životě i osudu si rozhodujeme tím, jak přemýšlíme, jak emocionálně reagujeme, jak komunikujeme i tím, jak nakonec jednáme v podobě konkrétních činů. Bohužel mnoho našich reakcí je vlivem výchovy i vlivů okolního světa nevědomých, což způsobuje, že si život stále dál komplikujeme, místo abychom žili v klidu a spokojeně. Této nevědomosti se ale můžeme kdykoli zbavit, když se začneme o život a jeho fungování hlouběji zajímat a začneme dělat něco i se svými vlastními postoji, které nejsou v mnoha směrech správné, protože jsou v rozporu se zákony Vesmíru, jimž je třeba dobře rozumět. I já jsem musela mnoho zákonitostí pochopit a musela jsem i mnoho svých postojů změnit, než jsem dosáhla stavu, kde člověk již nezažívá žádné velké krize v podobě rozpadu partnerských vztahů, ztrát zaměstnání, ztrát peněz, zdravotních potíží psychického i fyzického rázu ani jiná trápení.

Myslíte si, že nad svým osudem nemáte žádnou moc?

Lidé si občas myslí, že jejich osud určuje Bůh, nebo že nad svým osudem nemají žádnou moc. Někteří lidé si myslí, že se svým osudem nemohou nic dělat nebo že je vše předem dané. Někdo si myslí, že musí celý život trpět kvůli něčemu, co udělal kdysi. Kdybychom nemohli svůj osud ovlivňovat, tak by nám nebyla dána již v době narození možnost svobodné volby, protože by bylo vše předem jasně určené a nám by nezbývalo nic jiného než se s tím smířit. Tak tomu ale není.

Do různých životů se rodíme právě proto, abychom se vyvíjeli a někam se posouvali, a vyvíjíme se tím, jak životu rozumíme, jak o něm smýšlíme i jaké volby nakonec činíme. Když životu i sobě rozumíme, činíme mnohem vyzrálejší rozhodnutí, jimiž předejdeme mnoha životním potížím v jakékoli oblasti života. Proto je tak důležité se neustále vzdělávat hlavně v těch oblastech, jimiž můžeme svůj osud ovlivnit a potřebujeme je k životu všichni buď celoživotně, nebo jen určitou část svého života. Je třeba rozumět dobře vlastní povaze a vědět, jak s ní pracovat, což rozebírám ve více knihách. Je třeba rozumět dobře tomu, jak fungují rodinné i partnerské vztahy. Je třeba rozumět zákonitostem, na nichž stojí fungování života ve Vesmíru i zde na Zemi. Je třeba uchopit správně postoje k povolání a mnohé další věci. Tomu všemu se věnuji v knihách, které jsem napsala.

K tématu osud uvedu dva příklady:

Máte například problémy v zaměstnání. Vedoucí může být nezodpovědný, může vám pozdě platit, dělá špatná pracovní rozhodnutí, a tím ohrožuje chod firmy, nebo dělá i jiné chyby. Vy jste u něj zaměstnaní a tím pádem si můžete myslet, že musíte být zticha, a tak toto jednání trpíte. Kdo ale rozhodl o tom, že budete zticha? Někdo tam venku? Nebo vy sami? Mohli byste vedoucímu promluvit do duše, ale neuděláte to. A proč jste to neudělali? Protože buď neumíte sebevědomě a rozhodně komunikovat, nebo se bojíte, aby vás z práce nevyhodil nebo si na vás nezasedl, když byste se ozvali. Nebo si myslíte, že autoritě (nadřízenému) nemůžete vzdorovat, což je přežitý názor z minulosti, který již v současnosti není pravdivý. Kdo ale rozhodl, že se takto přemýšlíte? Někdo tam venku? Nebo vy sami? A kdo je zodpovědný za to, že takto uvažujete? Chcete-li to svádět na rodiče, zapomeňte na to. Již nejste malé děti a již dávno jste se mohli z těcho nesprávných vzorců uvažování vymanit, kdybyste s nimi vědomě pracovali. A to, že jste s nimi nepracovali, o tom jste si rozhodli také sami. Nikdo vám to určitě nezakazoval. Takže vidíte, jak si neustále o svém životě i osudu rozhodujeme sami každým jednotlivým krokem, který učiníme.

Nebo můžete mít problémy v partnerském vztahu. Ve vztahu jste možná s mnoha věcmi nespokojení a řešíte je vyčítáním, mlácením dveřmi nebo nádobím, při komunikaci s druhým se vyjadřujete sprostě, zvyšujete neustále hlas... Partner s vámi nechce komunikovat ani spolupracovat, nebo se raději zdržuje doma co nejméně. Kdo vás ale nutil, abyste jednali způsoby, které používáte? Zvolili jste si je sami. Mohli jste na to, co vám na partnerovi vadí, reagovat klidně a volit i jiná slova i jiné postoje. Vy jste ale dali přednost křiku, nervozitě, agresi i sprostotě. Pak se ale nemůžete divit, že s vámi druhý nespolupracuje a doma se možná též moc nezdržuje. Když se nad celou situací zamyslíte, zjistíte, že jste si svými reakcemi rozhodli o svém osudu sami, protože koho by bavilo žít v prostředí, kde stále druhý vysílá negativní energie. 

Pokud byste měli chuť mé knihy studovat, ráda vám je pošlu a s výběrem knih vám i ráda poradím, protože každá kniha je zaměřená na jiná životní témata. Napsala jsem 11 knih a mé knihy seženete pouze na mém webu pod odkazem knihy.  

 

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz