Podvědomí – knihy Holoubková

Text z knihy „Jak správně analyzovat“.

Toto pojmenování zavedl Sigmund Freud. Byl to lékař (neurolog a psycholog), který byl i zakladatelem psychoanalýzy. Narodil se na Moravě, od dětství žil ale ve Vídni, kde žil téměř celý život a zemřel v Londýně, kam se uchýlil krátce před svou smrtí. Žil v letech 1856 až 1939. 

Podvědomou mysl má každý člověk bez výjimky. Do této části mysli jsou ukládány zážitky, které máme spojené s různými životními situacemi, které jsme v různých fázích svého vývoje zažívali, které jsme ale z vědomé mysli vytěsnili. Například: ztráty lidí i zvířat, které nás bolestně zasáhly, ztráty peněz i majetku, ztráty postavení, různá fyzická ublížení, vážnější úrazy i nemoci, problémové porody… Ukládají se sem všechna silná myšlenková i psychická hnutí, která nás nějak poznamenala, i vše, co jsme nezpracovali, protože jsme se tím nechtěli, nebo možná nemohli v danou chvíli zabývat, například v okamžiku náhlé vážné nehody, v okamžiku, kdy nás někdo zbil do bezvědomí, i v jiných podobných situacích. 

V této části mysli nalezneme i to, co jsme způsobili v minulosti sami sobě, druhým lidem i přírodě, a nalezneme zde i potlačené vlastní slabiny, u nichž nechceme, aby o nich lidé věděli (vlastní hamižnost, agrese, silná kritičnost, nepřejícnost, sexuální i jiné úchylky, pocity méněcennosti i mnohé další negativní sklony). 

Podvědomí řídí také mnohé životní funkce v našem těle (krevní oběh, trávení, vylučování, srdeční činnost, činnost ledvin i jiné pochody). Toto vše se děje automaticky, aniž bychom do toho museli nějak vědomě zasahovat. Existují ale lidé, kteří umějí ovládat i tyto pochody (například někteří jogíni). Podvědomá mysl přebírá vládu nad naším organizmem i ve chvíli, kdy usneme. Proto se nemusíme o svůj organizmus v době spánku též nijak starat, protože vše obstarává naše podvědomá mysl. Ta přebírá vládu nad naším organizmem i ve stavech bezvědomí, při vysokých horečkách i při operacích, kdy pod vlivem narkotik také nevnímáme, co se s námi děje. 

Pod vlivem podvědomé mysli na vnější i vnitřní podněty pouze reagujeme, aniž bychom situace jakkoli analyzovali nebo jsme je měli pod vědomou kontrolou. Tato mysl pouze reaguje, nijak ale nerozlišuje. Jsme-li pod vlivem této mysli, nedokážeme myslet objektivně a nedokážeme správně analyzovat ani správně vyhodnocovat, takže vše je pro nás stejné jako všechno ostatní. Na základě tohoto myšlení jsou pak všichni lidé stejní, aniž bychom vnímali, že je ve skutečnosti každý jiný, všechna naše rozhodnutí špatně dopadnou atd. Pod vlivem podvědomé mysli vidíme situace zkresleně a nevnímáme rozdíly, nedokážeme se rozhodovat, a když se náhodou rozhodneme, děláme často špatná rozhodnutí. 

Pod vlivem podvědomé mysli reagujeme také okamžitě, jakmile cítíme nějaké ohrožení své osoby, což se dá pojmenovat jako bezmyšlenkovité, ukvapené a zkratovité jednání. Pod vlivem podvědomé mysli reagujeme i na takové události, které nám připomínají i třeba matně něco, co se nám stalo někdy v minulosti. Například: partner se může chovat tak, že jeho jednání nevzbuzuje důvěru, a vy si můžete na základě toho myslet, že je vám nevěrný, protože vám v minulosti partneři též zahýbali a používali i podobné výmluvy. Nebo: někdo vám může dávat najevo, že o vaše služby nebo názory nestojí, a ve vás to může spouštět úzkostné stavy i pocity méněcennosti, protože v minulosti jste něco podobného též zažívali. Jen si již neuvědomujete, kdy a v jakých situacích to přesně bylo. Nebo si to uvědomujete, nemáte to ale stále vnitřně zpracované. A protože to nemáte zpracované, brzdí vás to ve vašem rozvoji. Nebo: ovládat vás mohou z podvědomí i různé touhy, jimž můžete podléhat. Možná se je snažíte skrývat, ovládat je ale vědomou myslí nedokážete. A podvědomé obsahy mohou způsobovat i to, že nereagujete, když byste reagovat měli, stahujete se do sebe, o nic neusilujete… 

Navíc vše, co máme v podvědomí nezpracované, nám ubírá životní energii, způsobuje mentální, psychické i fyzické nemoci včetně běžného nachlazení a nedovoluje nám to kvalitně fungovat ani spokojeně žít. Své neštěstí ale nemůžeme svádět na podvědomou mysl ani na okolní svět. Problémy máme proto, protože nemáme spoustu situací ve svém životě zpracovaných a často nemáme ani chuť se těmito situacemi zabývat, protože se domníváme, že když si jich nebudeme všímat (když je budeme ignorovat), dají nám pokoj. To je ale veliký omyl. Proto nás životní okolnosti nutí neustále k tomu, abychom věnovali těmto nezpracovaným situacím svou pozornost a něco jsme s nimi dělali. 

Proto je třeba oblast podvědomí pečlivě zkoumat a vše, co tam objevíme jako pokřivené, zkreslené a nezpracované, je třeba pročistit a změnit. Tím dojde k našemu uzdravení na mnoha úrovních. Pokud toto neučiníme, budou obsahy naší nevědomé mysli náš život jen komplikovat. 

Podvědomí o sobě dává vědět také formou snů, formou různých vzpomínek i symbolů, formou různých nepřiměřených reakcí, které nás ovládají automaticky, i jinými způsoby.

Podvědomá mysl má obrovskou sílu a může zničit celý náš život, pokud nesprávné vzorce, které jsou v ní uložené, nezpracujeme.

Jak se k podvědomé mysli dostanete i jak její nesprávné obsahy odstraníte, to se dočtete v mých knihách.

Prací s podvědomím se zabývám 30 let, a 25 let pracuji i s regresní terapií, což je metoda, která dokáže obsahy podvědomí skvěle čistit. Na téma regresní terapie dokončuji knihu, která vyjde nejpozději do podzimu 2021.
V knize vám poskytnu i jasné postupy, jak se můžete tuto terapii naučit sami. I já si dělám celé ty roky regrese sama. Proto nevěřte lidem kteří vám tvrdí, že si člověk sám regrese dělat nemůže. Kniha, kterou dokončuji, vás přesvědčí o opaku. Seženete ji jen na mém webu, protože knihkupcům ani distributorům své knihy od roku 2019 již nedávám.

www.knihy-holoubkova.cz

 

Nyní vysvětlím fungování podvědomé (nevědomé) mysli ještě jinak.

V okamžiku strachu nebo jakékoli silné bolesti (myšlenkové, psychické i fyzické) naše analytická mysl buď částečně nebo úplně vypne a vše, co se v danou chvíli děje, se ukládá do naší podvědomé mysli. Nezabýváme-li se těmito nezpracovanými záležitostmi včas vědomým přístupem, „zahnívají“ v nás a začnou pomalu ničit náš život i naše zdraví.

Proto je úkolem každého člověka odstranit obsah své podvědomé mysli a jedině ten, kdo tento úkol zvládne, bude schopen reagovat na životní situace vyzrále a dospěle. Zvýší se také jeho inteligence i výkonnost, přestane žít pod neustálým stresem i napětím, upevní se jeho zdraví i vztahy… a toto vše bude mít pozitivní vliv i na délku jeho života.

Měli bychom si také uvědomit, že nemůžeme donekonečna reagovat podle toho, co se nám stalo kdysi, ani pod vlivem svých navyklých reakcí, které si s sebou neseme z doby dětství i z minulých zrození. Veškeré naše rozhodování i jednání by mělo být pod dobrou kontrolou naší vědomé mysli a tomu se musíme učit. Bohužel velké množství lidí vědomě vůbec nejedná. Žijí jen na základě zážitků z minulosti a reagují na základě navyklých reakcí, a tím ničí celý svůj život. Neuvědomují si ale, že to, co se jim děje nyní, jsou jiné situace i jiní lidé, jiné podmínky i jiná doba. Kdyby si to plně uvědomovali, zjistili by, že reagují často na něco, co je již hlubokou minulostí, ne ale současnou realitou. Proto je úkolem každého z nás tyto nezpracované zážitky pročistit a uzavřít a nepřenášet neustále minulost do současného jednání.

Proces zařazování dat do různých částí mysli probíhá nepřetržitě celý život bez ohledu na to, zda spíme, nebo bdíme. Proto je dobré naučit se vnímat, kam které informace patří i odkud přicházejí.

Podvědomé mysli se říká také nevědomá mysl nebo reaktivní mysl. Jde stále o podvědomou mysl a rozdíl je pouze v tom, že zážitky v nevědomé mysli jsou mnohem hlouběji uložené než v podvědomé mysli, a tím pádem jsou i hůře vybavitelné.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz