Práce s emocemi


V tomto článku zmíním téma práce s emocemi. Emocionální stav u sebe i u druhých lidí poznáte snadno podle druhu emocí, které člověka ovládají. Emocemi reagujeme na situace, které se nám v životě dějí, a pokud s nimi zacházíme správně, nemáme v životě problémy. Proto je třeba naučit se s vlastními emocemi pracovat, aby nás nevytrhávaly z našeho středu, kde je klid. Nezvládnuté emoce nám přinášejí neštěstí a další problémy, a často zakrývají i pravdu. Všimnout si můžete i toho, že pokles psychické energie vede vždy i k poklesu fyzického stavu, který se může projevit dříve nebo později i zdravotními problémy. Jistě jste to mnohokrát pocítili i sami na sobě.

Emocionální stav každého člověka navíc neustále kolísá, a to i během jednoho jediného dne. Nikdy se ale neděje to, že osoba, která se pohybuje většinu času na vysokých stupních okolo lásky, nadšení i silného zájmu, by klesala na úrovně strachu, apatie, beznaděje nebo jiných nižších stavů. Přesune se třeba do stavu neutrality, ne ale níže. Vše uvidíte v tabulce, kterou u tohoto tématu najdete. V ní jednotlivé stavy jasně popisuji.

Emoce ale nikdy neovládnete tím, že je budete potlačovat. V knize „O svém životě si rozhodujeme sami“ jsem u zákona rovnováhy psala, že není dobré je ani potlačovat, ani jim nekontrolovaně propadat. Proto bychom se měli všichni naučit, jak s vlastními emocemi zacházet, aby náš život neovládaly.

Jedna z metod, jak s emocemi pracovat, je metoda pozorování. Funguje tak, že na to, co k vám přichází z vnějšího světa, i na to, co se odehrává ve vašem nitru nijak nereagujete a jen tyto stavy pozorujete. Lepší je pozorovat tyto stavy se zavřenýma očima, protože tím se na své nitro lépe naladíte. Až to začnete zkoušet, zjistíte, jak velký je rozdíl mezi pozorováním emocí a reagováním na ně. Pozorování vás duchovně pozvedne a dovede k hlubokému poznání. Reagování na ně vás naopak bude vtahovat do dalších sporů i problémů. A všímat byste si měli i rozdílu mezi pozorováním emocí a jejich potlačováním. O tom ale nechci nyní psát. Další metoda, která vás naučí s emocemi pracovat, je regresní terapie.

Nyní vás seznámím s některými emocemi a seřadím je od klidných stavů bytí až po stavy netečnosti a beznaděje, které se pohybují blízko stavů smrti. Lidé zbavení všech nebo většiny svých bloků se pohybují na vysokých stupních této emocionální škály. Z těchto lidí cítíte nejen klid a vyrovnanost, ale i to, jako by z nich vyzařovalo jakési světlo, které vše kolem ozařuje nebo dobíjí. Většina lidí se ale pohybuje mnohem níže, na úrovních slabého zájmu, nebo ještě níže, na úrovních nepřejícnosti, hněvu, zloby a vzteku, nebo na úrovních strachu, žalu, beznaděje i apatie, čímž táhnou ke dnu nejen sebe, ale i lidi na které svými energiemi působí. Proto čím výše se na této stupnici pohybujete, tím větší máte šanci na přežití a tím bude i váš život kvalitní a spokojenější. A nejen váš život, i život lidí na které budete svými energiemi působit. Nyní vás s těmito emocionálními rozsahy seznámím.

Čísel u jednotlivých stupňů si nevšímejte. Ta nejsou vůbec důležitá. Podstatné je uvědomovat si, které stavy (projevy chování) se nacházejí na nižších úrovních a které na úrovních vyšších.

 

6. 0 – STAVY OSVÍCENÍ

Na této úrovni člověk zažívá stavy naprostého klidu, blaženosti i míru a nemá žádné tužby ani potřeby. Nechává vše na řízení vyšší moci, a dokonce je mu jedno i to, zda v tomto životě bude dál pokračovat nebo ne. Lidé, kteří těchto stavů dosáhli, pozvedají druhé, učí je pravdě i moudrosti, duchovně léčí, jejich energie proměňují celou společnost…

 

5. 0 – LÁSKA (na této úrovni se nachází láska bez podmínek)

Z člověka na této úrovni vyzařuje klid i dobrota, umí odpouštět, je přívětivý, neposuzuje ani neodsuzuje, miluje všechny lidi bez rozdílu, za to, co dává, nic neočekává, dokáže obdivovat krásu všeho stvoření a vidí krásu ve všem, nevyhledává žádné spory, k sebenaplnění nepotřebuje druhé lidi, přesto pro lidi stále něco dělá, svět i jeho řízení odevzdal do rukou božích…

 

4.0 – NADŠENÍ (VESELOST), SILNÝ ZÁJEM

Člověk na této úrovni je šťastný, spokojený a usměvavý, jeho emoce jsou klidné, a stejně tak je klidný i jeho život. Je také do všeho, co ho zajímá, hodně zabraný, je pro věci silně zapálený…

 

3.5 – NEUTRALITA

Člověk s tímto postojem chce mít hlavně klid. Neříká rozhodně ani ano ani ne, neangažuje se v různých problémech, je spokojený s tím, co je, a za ničím se nehoní, nesoudí atd. Je spíše pohodlný a opatrný, pro nic se příliš nenadchne, ale ani to nijak neznehodnocuje.

 

3.0 – KONZERVATIZMUS

Tomuto člověku vyhovuje, jak žije, a nechce nic měnit. Drží se tradic, uznává autority a ne rovnost, uznává jen to, co je lety prověřené… Konzervativní člověk se dokáže kvůli svým hodnotám přít i rozčilovat. Podívat se můžete například na politiky. A stejně může jednat kdokoli z nás, pokud uznává konzervativní přístupy.

 

2.5 – SLABÝ ZÁJEM, NUDA…

Člověk se slabým zájmem se dívá často na hodinky, protože ho názory druhých lidí nezajímají, skáče lidem do řeči, vypadá znuděně… Znuděného člověka poznáte snadno pouhým pohledem. Stačí se podívat na jeho výraz v obličeji. Uvedu nějaké příklady:

  • Když po něm něco chcete, chladně a bez zájmu vám odpoví, že se na to podívá nebo že se tomu bude věnovat později, dál si toho ale již nevšímá a odloží to stranou. Nebo mu trvá dlouho, než to vykoná.
  • Nebo dítěti odpoví: „Vím, že to chceš, ale koupíme to jindy“, a jde od toho bez povšimnutí dál.
  • Nebo partnerovi odpoví: „Někdy se na to podívám, někdy to uděláme“ atd., a tím to odloží.
  • Nebo někdo mu něco říká, a on na to bez zájmu odpovídá: „jo, hm, no…“ a začne mluvit úplně o něčem jiném.
  • Nebo ukončí nějaké studium a o další vzdělávání nemá již žádný zájem.

 

2.0 – OTEVŘENÉ NEPŘÁTELSTVÍ

Člověk na této úrovni jedná často nekompromisně a ostře a své nepřátelské postoje dává otevřeně najevo. Propadá často hněvu, zlobě, nenávisti nebo vzteku, svůj vztek vybíjí boucháním nebo kopáním do něčeho, slovně druhé lidi napadá, uráží nebo na ně útočí, vyhrožuje, různě lidem škodí, zlé oplácí zlým, je nepřející… Nebo říká: „Neotravuj mě s tím, mě to nezajímá“ atd.

 

1.5 – SKRYTÉ NEPŘÁTELSTVÍ

Takový člověk je ironický, lidem se za zády posmívá, přeje jim v duchu neúspěch nebo neštěstí… Zaujímá podobné postoje jako člověk na úrovni nad tím, jen vše navenek skrývá. Nebo lidi za jejich zády pomlouvá, otevřeně jim ale nic neřekne.

 

1.0 – STRACH

Ustrašeného člověka poznáte také snadno. Do ničeho se nepouští, o všem pochybuje nebo vše zpochybňuje, všeho se bojí a vlivem svého strachu odrazuje i druhé, je stále na něčem nebo někom závislý… Je to také úroveň, kde tělo bojuje s tělesnými bolestmi i nemocemi.

 

0.5 – SMUTEK, ŽAL

Člověk na této úrovni je stále nešťastný, často pláče, lituje se a lítost nad svou situací očekává i od druhých, podléhá depresím, je zoufalý… I na této úrovni bojuje s tělesnými bolestmi i nemocemi.

 

0.2 – APATIE

Je to stav naprostého nezájmu o cokoli (o sebe, o druhé lidi, o život, o to, jak situace dopadnou…). Dalo by se to nazvat stavem naprosté netečnosti nebo rezignace. Člověk se cítí bezmocný vůči všemu, cítí se osamělý, hledí často do prázdna, nevidí v ničem smysl, odsuzuje sám sebe i okolní svět, trpí pocity viny, nemá žádnou energii, nechce převzít odpovědnost za vlastní život, je závislý na svém okolí, je často nemocný… Tyto stavy se nacházejí velmi blízko tělesné smrti. Tím nechci tvrdit, že dotyčný zemře. Tím jen naznačuji, jak žalostný takový stav je, protože takovému stavu se ani nedá říkat kvalitní život.

 

0.0 – SMRT

Fyzická smrt ukončuje jednu etapu vývoje, po níž začíná vývoj další. Lidé v okamžiku smrti reagují různě.

Ti, kteří se nikam neposunuli, ji vnímají jako zoufalství nad ztrátou všeho, co v tomto světě museli zanechat, někdo odchází plný zloby nebo marnosti, někdo opouští tento život ve velkém strachu, co bude dál… Hovořím zde jen o pocitech na nejnižších úrovních. Ne o stavech, které zažívá při smrti osvícený člověk.

Osvícený člověk, který již ví, že smrtí život nekončí, zažívá při odchodu z tohoto světa zcela jiné stavy. Zažívá stavy naprosté lásky, stavy osvobození, stavy osvícení… Tito lidé se těší z toho, co zde během času, který v daném životě měli vykonali, a fyzickou smrt vnímají jen jako přechod do svého duchovního domova, kde bude jejich duch pracovat na dalších úkolech. Možná bude nějaký čas odpočívat, nebo se bude připravovat na další zrození, nebo také ne, pokud se již nebude muset do tohoto světa vracet.
 

Poznámka: Kdybyste vytvořili kruh a dali na jeden konec smrt a na druhý konec osvícení, zjistili byste, že se oba body setkají ve stejném místě. Proto může být smrt zároveň zoufalstvím i osvícením. I v astrologii se používá u horoskopů podoba kruhu. V józe zase můžete vidět stočeného hada, který se hlavou dotýká svého ocasu. Začátek i konec jsou vždy na jednom místě. Když však had probudí svou sílu a pozvedne se, má hlavu najednou nahoře.

Nebo si zadejte na internetu název Uroboros a podívejte se třeba v obrázcích, co to znamená. Uroboros je had, který se kouše do vlastního ocasu. Může to být i drak. Tento symbol představuje též věčný koloběh života, kde není začátku ani konce. Vše pokračuje a navazuje na sebe dál.

Nyní si můžete ověřit, na jakých úrovních se pohybujete většinou vy sami.

Psala jsem, že naše emoce kolísají i během jednoho jediného dne. Na to byste se zaměřovat neměli. Zamyslete se hlavně nad tím, na jakém stupni naladění se pohybujete převážně. Když si emocionální stavy znovu pozorně pročtete, věřím, že odpověď naleznete.

A stejným způsobem můžete pozorovat emocionální chování lidí kolem sebe (své rodiny, svých přátel, lidí na sociálních sítích i jinde) a hned uvidíte na jakém stupni emocionálního uvědomění se lidé kolem vás nacházejí.

 

Tento text je z knihy "Regresní terapie", kterou vám v případě zájmu ráda pošlu. Knihu seženete pouze na mém webu. Tato kniha vás naučí, jak si můžete dělat odbloky skrze regresní terapii sami, a téma emocí v ní zmiňuji, protože proměny svých emocí, i emocí druhých lidí, byste měli sledovat neustále nejen v regresní terapii, ale i v každodenním životě. Tuto tabulku by měl znát také každý terapeut, který lidem pomáhá s jejich problémy. zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz