Přístup k učení

Milí přátelé, dlouhé roky pracuji s lidmi, a dennodenně si všímám jedné věci. Mnoho lidí vůbec nečte knihy, které by je někam posunuly, a pokud takové knihy čtou, přistupují ke studiu velmi, velmi povrchně. Proto stále o sobě ani o životě nic nechápou, a intelektuálně se nikam zásadně neposouvají. Platí to i pro zpracovávání informací z jiných zdrojů a nejen z knih.
Přístup k učení

Na tento problém jsem upozorňovala již v roce 1997 v knize O svém životě si rozhodujeme sami hned v úvodu knihy, kde jsem psala, jak je třeba přistupovat ke studiu knih. Uběhlo 27 let a situace se nijak nezlepšila.

Proto nyní uvedu znovu pár bodů, jak je třeba knihy studovat.

Jak knihy studovat

1. Každou naučnou knihu je třeba studovat od začátku do konce.

2. Každou naučnou knihu je třeba studovat pomalu, systematicky a pečlivě.

3. Nad texty, které se vám zdají důležité, je třeba neustále přemýšlet vlastní myslí.

4. Ke všem důležitým větám i odstavcům je třeba se neustále vracet, dokud vám nedojde, co chtěl autor svými slovy říci.

5. Myšlenky sdělené v knihách je třeba i pocitově procítit až do hloubi své duše. Pokud toto nenastane, stále jste nepochopili nic.

6. Pokud byly myšlenky autora správné, je třeba podle nich neustále žít.

Jakmile jakýkoli bod v tomto seznamu přeskočíte nebo nezvládnete, nepochopíte nic.

V dávných dobách museli uchazeči o duchovní růst číst stále dokola pasáže ze svatých knih, v nichž byly zmíněny hluboké pravdy, které platí až do dnešní doby, a tyto texty museli číst tak dlouho, dokud se v nich dané myšlenky hluboce neusadily a nezačali se jimi plně řídit. A tyto texty předčítali neustále i druhým. Když nečetli texty, naslouchali slovům svého duchovního učitele, který je neustále vedl a byl pro ně autoritou, protože žil sám svatě a byl jim dokonalým vzorem.

Dnes lidé čtou naučné knihy tak, pokud vůbec čtou, že mají celou knihu přečtenou za den, texty jen letmo prolétnou, poté knihu odloží a zaměří svou pozornost na něco jiného, aniž by informace z předchozí knihy hluboce pochopili, vstřebali je a žili podle nich.

Proto je svět dnes přechytralý šířením informací, které lidé přebrali jen od někoho jiného, není to ale jejich vlastní poznání. Kdyby sebe i život skutečně chápali, i kdyby jim s tím pomohl někdo jiný, již by dávno žili jinak. Zatím žijí tak, že jen sbírají informace, s nimiž nijak sami nepracují a hned je odkládají do ztracena, a mají dál spoustu problémů, s nimiž si nedokáží poradit.

Proto začněte svůj přístup k učení měnit, chcete-li žít lépe.

Pěkný den všem.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Více se dočtete v knize

Zobrazit mé knihy