Proč se rodíme do tohoto světa?

Důvodem je jeden z vyšších duchovních zákonů, zákon vývoje, který udržuje chod vesmíru při životě a který platí i pro každého z nás. V celém vesmíru probíhá neustálý koloběh života a smrti (koloběh tvoření, existence a zániku) a nikde ve vesmíru není klid. Vše se neustále mění, prochází nepřetržitým vývojem a je v neustálém pohybu, i když se nám to na první pohled nemusí vůbec tak jevit. Tento proces nelze zastavit, proto nemá cenu se mu bránit nebo proti němu bojovat. Je třeba držet s ním pouze krok. 

Vývoj od nás žádá práci, činnost, aktivitu, pohyb, rozhodnost a schopnost dělat změny. Tato slova si pořádně zapamatujte, protože právě činnost, aktivita a rozhodnost nám často chybí, máme-li dělat nějaká závažná životní rozhodnutí. Většinou končíme jen u svých představ, přání nebo slov, a na činy zapomínáme. Přitom právě činy jsou nezbytné, chceme-li něco dokázat, chceme-li něco mít nebo něčím být. Nejsme-li schopni konat, nejsme-li schopni se učit, nejsme-li schopni sebe nebo věci měnit…, pak se nemůžeme ani vyvíjet. Pohyb, činnost a schopnost dělat změny jsou životní nutností. 

Chceme-li se vyvíjet, měli bychom pracovat především na svých povahách. To je náš nejdůležitější úkol zde na Zemi. Pracovat na vlastní povaze znamená pracovat na oblasti svého myšlení, své komunikace, svých emocí i konkrétních postojů v podobě konkrétních činů. Každý máme v těchto bodech povahy spoustu kladů, ale také slabin i bloků, a na tom všem bychom měli poctivě pracovat. V dětství nás tomu měli učit rodiče i učitelé. V dospělosti bychom měli na těchto čtyřech bodech povahy pracovat sami, a měli bychom je prohlubovat stále víc správným směrem. A jak se nám to daří, to musíme posoudit poctivě každý sám u sebe.

Naše povahy poté rozhodují o tom, jak přistupujeme sami k sobě, vůči druhým lidem, vůči přírodě i vůči světu jako celku.

Naším druhým úkolem zde na Zemi je, nepracovat jen pro blaho své, ale pomáhat v rámci svých možností také druhým lidem. A jak se nám i toto daří, to bychom měli umět opět poctivě vyhodnotit každý sám za sebe. 


Zákon vývoje i další duchovní zákony vysvětluji podrobně v knize O svém životě si rozhodujeme sami.

Na práci s vlastní povahou je zaměřena přednostně kniha Poznejte dobře sami sebe.

Návody, jak se sebou pracovat, ale naleznete i v ostatních mých knihách.


 

www.knihy-holoubkova.cz

 

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz