Regresní terapie


Co znamená slovo regrese

Regrese znamená návrat zpět (k včerejšímu dni, k minulému měsíci, rok nazpět, deset let nazpět, do dětství, do prenatálu nebo kamkoli jinam až do minulých životů).

 

K čemu je regresní terapie dobrá

Regresní terapie nám pomáhá zbavit se mnoha bloků v oblasti myšlení, psychiky, komunikace i v oblasti fyzické. Různé bloky jsme získali někde v průběhu svého vývoje (od doby prenatálu do současnosti, a některé naše bloky sahají mnohem hlouběji do naší minulosti). Tyto bloky nás brzdí v našem vývoji a zkreslují naše vnímání, na základě něhož pak i nepřiměřeně reagujeme, a ubírají nám i velké množství životní energie. Proto je třeba se jich co nejdříve zbavit. Tyto bloky ale musíme nejprve odhalit, a teprve pak s nimi můžeme začít pracovat.

Regresní terapie se provádí ve změněném stavu vědomí, který je podobný hlubokému meditativnímu stavu, v němž si ale stále uvědomujeme co se v sezení děje. Změněný stav vědomí není nic jiného než jen to, že jste hluboko ponořeni sami do sebe a vaše vnímání nezůstává na povrchu. V tomto hlubokém ponoření do sebe se pak postupně skrze příkazy, které musíte ovládat, rozpomínáte na to, co se vám kdy stalo, a zpracováváte to.

U regresní terapie ale nestačí příčiny potíží pouze odhalit. Cílem regresí je bloky odhalit a jednou provždy je odstranit, a to se vám podaří jen opětovným znovuprožitím toho, co se vám kdysi stalo, a to se musí důkladně pročistit.

Terapeut nesmí klientovi nikdy podsouvat vlastní domněnky nebo závěry!!!, ale musí ho vést správně mířenými dotazy k tomu, že sám uvidí, co se mu kdysi stalo a co přesně ho poznamenalo, a musí jej dovést až do stavu, kdy situaci psychicky zpracuje a vytvoří si na ni vlastní nové závěry. Není-li regrese takto vedena a ukončena, pak je chyba v terapeutovi.

Navíc prioritním cílem regresní terapie by neměly být nikdy návraty do minulých životů, nýbrž zpracování bolestných událostí, které máme někde hluboko v sobě uložené, a jsou stále nedořešené, a i když si občas namlouváme, že jsme se s nimi již dávno vyrovnali, realita nám může ukázat, že to nemusí být vůbec pravda. Jde o různé úrazy, které jsme zažili, stavy bezvědomí, těžké citové ztráty nebo rozchody, smrt někoho blízkého, s níž jsme se stále nevyrovnali, ztráty bydlení, nezpracované pocity viny atd.

Leží-li příčina nějakého problému v hluboké minulosti (včetně minulých životů), naše podvědomí tam samo zamíří, aniž bychom si museli návraty do minulých životů vynucovat násilím. Není-li v minulých životech co na řešení, naše podvědomí tam samo nepůjde. Proto byste měli toto vždy respektovat a neztrácet zbytečným šťouráním se v minulých životech čas.

Občas se stává, že se lidé cítí po regresi hůře a jejich stav se nijak nelepší. Bohužel zde je chyba v terapeutovi, který určité situace rozvrtal, dostatečně je ale nezpracoval. Proto nemá cenu si s těmito metodami jakkoli zahrávat jen pro zábavu, a nikdy by je neměl na druhých lidech zkoušet ani člověk nezkušený. Uchopíte-li je ale správným způsobem, vždy vám nesmírně pomohou, a pomohou vám mnohem lépe než jakékoli psychologické rozhovory, jakékoli výklady (karetní astrologické nebo jiné) nebo jiné podobné metody. Tyto metody nedokáží nikdy jít do takové hloubky do jaké je třeba jít, aby se vaše problémy trvale odstranily. Regresní terapie to ale dokáže.

Nepleťte si ale špatně provedenou regresi s okamžiky, kdy energie odblokování ještě doznívá, což se po regresi též děje, a je to naprosto v pořádku. Některé zážitky se mohou ještě dousazovat, a vlivem toho můžete být různě naštvaní, nebo můžete o tom, čím jste prošli, ještě nějaký den přemýšlet a mohou vám určité souvislosti různě docházet. Toto vše je naprosto v pořádku a má to na rozdíl od prvního varování terapeutický účinek. Navíc tyto stavy se během několika dnů zklidní, a vy se budete cítit velice příjemně. Toto ale u špatně provedené terapie nenastane. Po regresi se můžete cítit také den až dva hodně unavení, a můžete i hodně zívat, protože při regresi jste vydali velké množství své energie. Toto je také v pořádku a tyto stavy během pár dnů vymizí.

 

Na stejném principu jako regresní terapie fungují i další metody:

auditing, používaný v Dianetickém centru (je to jen jiný název pro regrese),

hlubinná abreaktivní psychoterapie pana Dragomireckého (je to jen jiný název pro regrese),

hlubinná psychologie (je to jen jiný název pro regrese),

terapie RUŠ pana Jana Nejedlého (vychází ze stejných principů, jako regresní terapie),

terapie cesta američanky Brandon Bays (funguje na stejných principech, jako regresní terapie),

aj.

Problémem dnešní doby bohužel je, že se známým technikám dávají stále nové názvy, přitom o žádné nové metody nejde. Jsou to jen původní techniky jinak pojmenované a občas mírně poupravené, což laik nepozná. Tato přehršel nových metod lidi ale akorát tak mate, místo aby jim pomáhala, a lidé tak běhají po stále stejných kurzech nebo terapiích v domnění, že objevili zase něco nového, co by jim mohlo pomoci.

Kdo studoval nebo prošel touto terapií v Dianetickém centru, kde jsem jí prošla před dvaceti lety i já, a stejně tak pan Andrej Dragomirecký, ten zjistí, že další podobné metody vycházejí z tohoto jednoho principu. Na to však může přijít jen ten, kdo všechny tyto metody dobře zná.

Žádné z těchto metod bychom také neměli dávat přednost před vlastní poctivou prací na sobě, která by měla být v našem jednání prioritní. Lidé, kteří tyto metody vyhledávají jen ze zvědavosti nebo z pohodlnosti, aby se nemuseli namáhat vlastní poctivou prací na sobě, v životě daleko nedojdou, protože odmítají převzít zodpovědnost za svůj vývoj a jen čekají, že za ně jejich problémy vyřeší jednoduchým způsobem někdo jiný. Tento přístup ale nikomu trvalé štěstí nepřinese, o čemž se všichni takto jednající lidé sami jednou přesvědčí.

 

Regresní terapii se můžete naučit i vy.

Nyní vám vysvětlím, proč je nejlepší, když si děláte regrese sami.

Protože nikdo se nedokáže naladit tak hluboce a dokonale na vaše nitro ani na vaše nejhlubší prožitky, jako do dokážete vy sami. Proto jste vy sami sobě těmi nejlepšími terapeuty i průvodci, a záleží jen na vás, budete-li chtít při zpracovávání vlastních bolestí s touto metodou pracovat.

Roli zde hraje i to, že před druhým člověkem se nikdy neotevřete tak, jako se otevřete sami před sebou. A to je další důvod, proč si dělat tuto terapii sám. Mnohdy máme před druhými lidmi spoustu zábran, mnohé záležitosti se stydíme odhalit, někdy nám energie ani přístupy druhé osoby, která nás vede, nesedí (může nám vadit její projev, může nám vadit, že jednotlivé průchody uspěchává, nebo naopak nepřiměřeně dlouho protahuje, nebo nás zbytečně dlouho provází něčím, co není důležité, může nám vadit prostředí, ve kterém pracuje, může nám vadit cena, kterou si za terapii účtuje i spoustu jiných věcí, které terapii brzdí nebo zdržují).

Sami sobě ale lhát nemůžete, protože pokud byste to dělali, bylo by snad lepší s touto terapií vůbec nezačínat. Tato práce totiž vyžaduje naprostou čistotu jednání (naprostou otevřenost, poctivost a upřímnost), chcete-li uspět, něco se dozvědět a něco zpracovat.

 

Já s touto metodou pracuji již 22 let a regrese si dělám sama, pokud si potřebuji nějaké bloky zpracovat, a mohu tuto metodu naučit i vás. Záleží je na vás, zda o mé vedení budete stát. Na téma regresí dokončuji i knihu, kterou chci vydat v roce 2020.

Pokud byste se u mne chtěli tuto metodu naučit, kontakt na mě naleznete na mém webu: www.knihy-holoubkova.cz pod odkazem kontakty.


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz