Regresní terapie

Z knihy regresní terapie, která vás naučí tomu, abyste si mohli dělat regrese sami. Knihu seženete pouze na mém webu.

Regresní terapie nám pomáhá zbavit se mnoha bloků v oblasti myšlení, psychiky, komunikace i v oblasti fyzické. Různé bloky jsme získali někde v průběhu svého vývoje (od doby prenatálu do současnosti, a některé naše bloky sahají až do minulých životů). Tyto bloky nás brzdí v našem vývoji a zkreslují naše vnímání, na základě něhož pak i nepřiměřeně reagujeme, a ubírají nám i velké množství životní energie. Proto je třeba se jich co nejdříve zbavit. Tyto bloky ale musíme nejprve odhalit, a teprve pak s nimi můžeme začít pracovat.

Regresní terapie se provádí ve změněném stavu vědomí, který je podobný hlubokému meditativnímu stavu, v němž si ale stále uvědomujeme co se v sezení děje. Změněný stav vědomí není nic jiného než jen to, že jste hluboko ponořeni sami do sebe a vaše vnímání nezůstává na povrchu. V tomto hlubokém ponoření do sebe se pak postupně skrze příkazy, které musíte ovládat, rozpomínáte na to, co se vám kdy stalo, a zpracováváte to.

U regresní terapie ale nestačí příčiny potíží pouze odhalit. Cílem regresí je bloky odhalit a jednou provždy je odstranit, a to se vám podaří jen opětovným znovuprožitím toho, co se vám kdysi stalo, a to se musí důkladně pročistit.

Terapeut by také nikdy neměl klientovi podsouvat vlastní domněnky nebo závěry, ale měl by ho vést správně mířenými dotazy k tomu, že sám uvidí, co se mu kdysi stalo i co přesně ho poznamenalo, a musí jej dovést až do stavu, kdy situaci psychicky zpracuje a vytvoří si na ni vlastní nové závěry. Není-li regrese takto vedena a ukončena, pak je chyba v terapeutovi.

Navíc prioritním cílem regresní terapie by neměly být nikdy návraty do minulých životů, nýbrž zpracování bolestných událostí, které máme někde hluboko v sobě uložené, a jsou stále nedořešené, a i když si občas namlouváme, že jsme se s nimi již dávno vyrovnali. Realita nám ale může ukázat, že to nemusí být vůbec pravda. Jde o různé úrazy, které jsme zažili, stavy bezvědomí, těžké citové ztráty nebo rozchody, smrt někoho blízkého, s níž jsme se stále nevyrovnali, ztráty bydlení, nezpracované pocity viny atd. A v regresích se zpracovávají i takové situace, kdy jsme i my sami někomu v životě škodili.

Leží-li příčina nějakého problému v hluboké minulosti (včetně minulých životů), naše podvědomí tam samo zamíří, aniž bychom si museli návraty do minulých životů vynucovat násilím. Není-li v minulých životech co na řešení, naše podvědomí tam samo nepůjde. Proto byste měli toto vždy respektovat a neztrácet zbytečným šťouráním se v minulých životech čas.

Občas se stává, že se lidé cítí po regresi hůře a jejich stav se nijak nelepší. Bohužel zde je chyba v terapeutovi, který určité situace rozvrtal, dostatečně je ale nezpracoval. Proto nemá cenu si s těmito metodami jakkoli zahrávat jen pro zábavu, a nikdy by je neměl na druhých lidech zkoušet ani člověk nezkušený. Uchopíte-li je ale správným způsobem, vždy vám nesmírně pomohou, a pomohou vám mnohem lépe než jakékoli psychologické rozhovory, jakékoli výklady (karetní, astrologické nebo jiné) nebo jiné podobné metody. Tyto metody nedokáží jít nikdy do takové hloubky, do jaké je třeba jít, aby se vaše problémy trvale odstranily. Regresní terapie to ale dokáže.

Nepleťte si ale špatně provedenou regresi s okamžiky, kdy energie odblokování ještě doznívá, což se po regresi též děje, a je to naprosto v pořádku. Některé zážitky se mohou ještě dousazovat, a vlivem toho můžete být různě naštvaní, nebo můžete o tom, čím jste prošli, ještě nějaký den přemýšlet a mohou vám určité souvislosti různě docházet. Toto vše je naprosto v pořádku a má to na rozdíl od prvního varování terapeutický účinek. Tyto stavy se během několika dnů zklidní, a vy se budete cítit velice příjemně. Toto ale u špatně provedené terapie nenastane. Po regresi se můžete cítit také den až dva hodně unavení a můžete i hodně zívat, protože při regresi jste vydali velké množství své energie. Toto je také v pořádku a tyto stavy během pár dnů vymizí.


Regresní terapii se můžete naučit i vy.

Nyní vám vysvětlím, proč je lepší, když si děláte regrese sami.

Protože nikdo se nedokáže naladit tak hluboce a dokonale na vaše nitro ani na vaše nejhlubší prožitky, jako do dokážete vy sami. Proto jste vy sami sobě těmi nejlepšími terapeuty i průvodci, a záleží jen na vás, budete-li chtít při zpracovávání vlastních bolestí s touto metodou pracovat.

Roli zde hraje i to, že před druhým člověkem se nikdy neotevřete tak, jako se otevřete sami před sebou. A to je další důvod, proč si dělat tuto terapii sám. Mnohdy máme před druhými lidmi spoustu zábran, mnohé záležitosti se stydíme odhalit, někdy nám energie ani přístupy druhé osoby, která nás vede, nesedí (může nám vadit její projev, může nám vadit, že jednotlivé průchody uspěchává, nebo naopak nepřiměřeně dlouho protahuje, nebo nás zbytečně dlouho provází něčím, co není důležité, může nám vadit prostředí, ve kterém pracuje, může nám vadit cena, kterou si za terapii účtuje i spoustu jiných věcí, které terapii brzdí nebo zdržují).

Sami sobě ale lhát nemůžete, protože pokud byste to dělali, bylo by snad lepší s touto terapií vůbec nezačínat. Tato práce totiž vyžaduje naprostou čistotu jednání (naprostou otevřenost, poctivost a upřímnost), chcete-li uspět, něco se dozvědět a něco zpracovat.

Já s touto metodou pracuji již 25 let a regrese si dělám sama, pokud si potřebuji nějaké záležitosti z hluboké minulosti zpracovat.

Tvrdí-li vám někdo, že si regrese nemůžete dělat sami, nevěřte mu. Tito lidé to říkají proto, abyste na nich byli stále závislí. A protože já závislosti neuznávám ani nepodporuji, učím lidi tomu, aby uměli jakékoli své problémy zpracovávat sami.

Zajímá-li vás vážně vlastní seberozvoj, můžete si přečíst i další knihy, které jsem napsala. Knihy jsou zaměřené na osobní a duchovní rozvoj a pomohou každému, kdo chce se svým životem skutečně něco dělat.

Sama se zabývám seberozvojem již 30 let a 25 let pomáhám v tomto směru i druhým lidem.

 

Přeji Vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz