Síla slova

Bůh nám dal do rukou silnou zbraň, a tou je síla slova. Slovy můžeme budovat i ničit.


Jak ale poznáme, která slova pozvedají a která ničí?

Každé slovo, které přináší radost, soulad, klid i mír, pokoj, útěchu, naději i povzbuzení, je trpělivé a chápající, je slovem Božím, a vrací se člověku vděčností i láskou jiných. Takové slovo pozvedá jednotlivce i celé národy.

Každé slovo, které vyvolává hádky, hněv, nenávist i spory, pláč, zoufání, utiskování nebo ponížení druhých, je slovem temna, které nemá s láskou Boží nic společného.

Proto se zamyslete nad tím, co svými slovy způsobujete sobě i lidem kolem sebe, a hned budete mít odpověď, zda žijete v lásce nebo v temnotě.

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz