Svět jako jedna velká rodina

Představte si svět jako jednu velkou firmu (nebo rodinu).
Svět jako jedna velká rodina

Nejprve si představte nějakou rodinu s mužem, ženou a dětmi. Aby rodina kvalitně fungovala, nestačí nikdy, aby se snažil jen jeden člen rodiny. Musí se vždy poctivě snažit všichni její členové, aby rodina jako celek spokojeně žila a kvalitně fungovala. Jakmile se snaží jen někdo a ostatní se jen vezou, nebude rodina nikdy fungovat tak, jak má.

Nyní si představte nějakou dobře fungující firmu, kterou znáte. Například Microsoft, Google nebo jinou. Může to být i jakákoli menší firma. Každá firma má většinou nějakého majitele, různé ředitele a mnoho zaměstnanců na různých pozicích. Aby firma kvalitně fungovala, nestačí, aby se snažil ji poctivě budovat jen majitel nebo ředitel. Aby jakákoli firma kvalitně fungovala, je naprosto nezbytné, aby každý člověk, který je součástí firmy, odváděl co nejkvalitněji svůj díl práce. Jedině tak může jakákoli firma prosperovat. Nebude-li tato zásada splněna, firma se zhroutí nebo nebude poskytovat kvalitu, jakou by poskytovat měla.

Nyní se přesunu k tomu, co jsem vám chtěla tímto textem naznačit především.

Nyní si představte celý svět jako jednu velkou firmu nebo rodinu, kterou někdo řídí. Můžete tuto bytost nazvat Bohem, Stvořitelem, Nejvyšší autoritou, Nejvyšší inteligencí nebo jinak. Důležité je, abyste si uvědomili, že tento svět řídí nějaký vyšší zdroj. Aby ale svět, jehož součástí jsme my všichni, kvalitně fungoval, nemůžeme nechat ani zde veškerou správu světa jen na Bohu. Proto musíme usilovat neustále poctivě o to, aby svět i díky naší vlastní snaze vzkvétal, a všemu živému v něm se dařilo (lidem, zvířatům, přírodě…). A začít musíme všichni nejprve od zásadní proměny sama sebe. Od proměny uvažování, až po proměnu konání, kdy se naše přístupy k životu musí radikálně změnit, chceme-li dosáhnout nějaké pozitivní celosvětové změny.

Kdo toto nepochopí, bude jen nečinně nebo rezignovaně přihlížet tomu, co se děje, a bude očekávat, že se vše napraví nějak samo. Samo se ale nic nenapraví. Nebo může neustále jen protestovat a dávat najevo svou nespokojenost se stavem světa, sám se však ani náznakem nepřičiní ničím k tomu, aby tento svět fungoval lépe. Nebo bude vidět jen sám sebe a své zájmy, a co se děje se světem mu bude ukradené. Proto se musíme poctivě snažit my všichni. Jedině tak dosáhneme zásadní pozitivní změny na celosvětové úrovni.

Jak vše uchopit, vysvětluji v konzultacích i v knihách, které jsem napsala, i na přednáškách, pokud nějaké mám.

Naším úkolem je převzít plnou odpovědnost za to, kam jsme dovedli vlastní život, i díl odpovědnosti za to, co jsme dopustili ve vztahu k rozvoji společnosti.

Tento text je v trochu jiném znění zmíněn na začátku knihy O svém životě si rozhodujeme sami, kterou jsem napsala již před 27 lety. Byla to má první kniha. Tuto knihu, i jiné mé knihy, seženete pouze na mém webu.

 

Co můžete začít dělat okamžitě jinak

Přestaňte se zabývat povrchnostmi tohoto světa, a začněte se vážně zamýšlet nad tím, proč v tomto životě vlastně jste. Co je povrchní a co ne, to se budete muset naučit prací na sobě jasně rozlišovat.

Zamyslete se vážně nad tím, jakými svými schopnostmi i charakterovými kvalitami byste mohli přispět kvalitnímu rozvoji tohoto světa vy sami. Až obojí odhalíte, bude třeba tyto dary v životě někde i viditelně uplatnit.

Začněte se hluboce zamýšlet nad tím, co budete muset sami na sobě radikálně změnit, abyste uvedli nejprve vlastní život do harmonie s vyšším řádem světa. V tomto bodě budete muset odstraňovat dlouhodobě ze svých postojů vše, co vašemu vlastnímu životu i kvalitnímu rozvoji světa škodí.

Když se začnete těmito body opravdu vážně zabývat, už začnete dělat něco užitečného pro vlastní rozvoj i lepší vývoj světa jako celku. Musíte ale všechny tři body kvalitně zvládnout. Nejen teoreticky, ale v praxi, kdy bude na vašich postojích vidět zásadní změna, která vám nevydrží jen na chvíli.

Nebudete-li si vědět rady, ráda vám kdykoli pomohu v mé poradně. Pomoc naleznete i v knihách, které jsem napsala.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

 

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy