Miroslava Holoubková – spisovatelka

Miroslava Holoubková

 

Informace o mně

Narodila jsem se 10. 4. 1964 a v současné době je mi 55 let.

Jsem spisovatelka, nakladatelka a poradkyně v oblasti osobního i duchovního rozvoje i v oblasti partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a již dlouhé roky posouvám své vlastní vědomí i vědomí druhých lidí lepším a smysluplnějším směrem. 

 

Můj životní příběh (soukromý život)

Vyrůstala jsem v obci Středokluky poblíž Lidic.
Jsem ze tří dětí nejstarší.

Tatínek pracoval jako letecký mechanik na letišti Praha-Ruzyně.
Maminka pracovala u hasičského sboru na letišti Praha, kde jezdila se sanitním vozem.

Rodiče měli kromě svého povolání i pole a zahradu o rozloze jeden a půl hektaru, takže jsme musely doma i na zahradě hodně pomáhat. Vyrůstala jsem v rodině, kde byla na prvním místě práce a povinnost, ale také poslušnost. Psychická podpora ani pochvala u nás neexistovala. Tatínek byl navíc hodně přísný a příliš se s námi nemazlil. Sebevědomí jsem měla vlivem výchovy nulové.

V devatenácti letech jsem se vdala (aniž bych musela). Byla to doba, kdy se lidé brali okolo dvaceti let.
V roce 1984 se nám narodil syn Zdeněk.
Mezitím jsme začali stavět s manželem dům.
V roce 1986 se nám narodil syn Pavel.

S manželem jsme věnovali veškerý čas dětem a stavbě a na nic jiného jsme čas již neměli. Já jsem kromě různých vyřizování a práce na stavbě vařila celé čtyři roky řemeslníkům, protože jsem tomu byla naučená ze své rodiny, a do toho jsem se starala o syny. V roce 1989 jsme dům dostavěli a v prosinci téhož roku jsme se do něho nastěhovali. O dva měsíce později jsem se nečekaně dozvěděla, že se můj manžel stýká již rok s naší známou, což byl pro mě obrovský životní šok. V tom okamžiku se mi zhroutilo vše, na čem jsem stavěla a pro co jsem žila, a to byla rodina. Na stavbě i v domácnosti jsem se hodně nadřela v domnění, že až dům dostavíme, začneme mít konečně více času na děti i na sebe. Najednou ale bylo vše jinak a během tří měsíců se naše manželství rozpadlo. V té době mi bylo 26 let a synům 3 a 5 let. Rozpad manželství mě hluboce zasáhl, protože jsem ho ani v nejmenším nečekala, a převrátil můj život doslova na ruby.

Když jsem se z této rány trochu vzpamatovala, začala jsem se intenzivně zajímat o to, proč k tomu všemu došlo včetně toho, jaké jsme dělali oba chyby a zdali se jim nedalo předejít, a tím jsem se dostávala k oblastem, jimž se dnes věnuji: k psychologii, astrologii, filosofii, duchovnu, regresní terapii, numerologii atd. Po sedmi letech studií ve zmíněných oblastech jsem opustila zaměstnanecký poměr ve výpočetním středisku a v roce 1997 jsem si otevřela vlastní poradnu. Tento krok mi všichni rozmlouvali, včetně mé rodiny, a někteří lidé se mému rozhodnutí dokonce i opovržlivě smáli. Přesto jsem tento krok učinila, protože jsem cítila srdcem, že chci touto cestou jít. Tato cesta nebyla snadná, protože jsem po ní šla sama bez jakékoli podpory, a zažila jsem i časté házení klacků pod nohy. Přesto jsem na této cestě vytrvala.

Dnes je to již 29 let od doby, kdy jsem na tuto cestu nastoupila, a s naprostou jistotou mohu říci, že jsem tohoto rozhodnutí nikdy nelitovala.

Za tu dobu jsem napsala 9 knih a další knihy dokončuji. Pomáhám druhým lidem s jejich rozvojem, a toto vše mě hluboce naplňuje.

Synům je v současnosti 33 a 35 let, žijí již svůj život a já děkuji neustále Bohu, že mi takové děti seslal, protože mi dělají v životě jen radost. Mám také již dva krásné vnoučky Kubíčka a Matýska, které též velmi miluji.

Já sama žiji již šestnáct let s partnerem, jehož si nesmírně vážím, protože je to člověk hodný, slušný, poctivý a spolehlivý, který se chová od začátku našeho vztahu tak, jak by se měl dospělý, vyzrálý člověk chovat. A protože jsme si za dobu našeho společného soužití ověřili, že dokážeme jednat oba ve všech životních situacích poctivě, vyzrále a čestně, umocnili jsme náš vztah dne 11. 11. 2016 sňatkem. 

Můj život není postavený na honbě za kariérou, penězi ani požitky. Mým cílem je skutečná touha pomáhat druhým lidem s jejich rozvojem, a v tomto směru mám naprosto čisté svědomí.

Svou práci nesmírně miluji a nedovedu si vůbec představit, že bych se měla zabývat něčím jiným.

 

V minulosti jsem publikovala v různých časopisech. Tuto činnost jsem ale ukončila pro velkou pracovní vytíženost, a také proto, že jsem neměla čas na psaní knih. Vedla jsem také mnoho let víkendové vzdělávací kurzy. Jejich činnost jsem ze stejného důvodu též ukončila, a také proto, že zabrat dostávaly i mé hlasivky, kdy jsem celé víkendy hovořila od rána do večera.
 

Více o sobě psát nebudu, protože ať o sobě napíšu cokoliv, nejvíce vám o mně stejně napoví až má tvorba nebo osobní setkání. Teprve tím zjistíte kdo jsem i co vám mohu poskytnout.

 

Rozhodnete-li se studovat mé knihy, naleznete je pod odkazem knihy na této stránce.

 


  

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz