Psychologická poradna – Miroslava Holoubková

Lidem pomáhám již 25 let.


S čím vám pomohu v mé poradně

  • Velký důraz kladu na dobré sebepoznání a na dobrou práci s vlastní povahou. (Tuto činnost považuji za naprosto zásadní pro jakékoli posuny u kohokoli. Povaha každého člověka se skládá z myšlení, komunikace, emocí a konkrétních činů. Pokud chce jakýkoli člověk kvalitně fungovat ve vztazích, v rodině, v oblasti povolání, v oblasti zdraví, v oblasti duchovní i jinde, měl by tyto části povahy vědomě rozvíjet, aby je pozvedl na vyšší úroveň. Jedině tak může dát svůj život do pořádku.)

Zaměřuji se dále na:

  • Partnerské vztahy
  • Rodinné vztahy
  • Oblast povolání
  • Oblast zdraví (Rozhovorem s danou osobou dokážu určit, které postoje narušují její zdraví, to každému jasně konkretizuji a zároveň hned vysvětluji, jak je třeba nové postoje nastavit, chce-li být člověk zdráv).
  • Výchovu a správné vedení dětí
  • duchovní rozvoj (Pravý duchovní rozvoj nemá nic společného s náboženským fanatismem, s žádnými sektami, nemanipuluje s nikým, nevnucuje nikomu nic atd. Pravý duchovní rozvoj vede k hlubokým poznáním o nás samotných i o tom, jak funguje svět podle vyšších zákonů. Tyto vyšší pravdy nejde odhalit žádnými psychologickými ani vědeckými technikami. Proto jejich odhalení vyžaduje zcela jiný přístup. Čas i energie věnované tomuto rozvoji vedou ke zklidnění celého života i k uzdravení z mnoha nemocí, pokud je tento rozvoj správně pochopen i uchopen.

V mé poradně řeším i psychické problémy, únavové syndromy, deprese, pocity ztráty smyslu života a mnohé další stavy, které lidi trápí.

Aby se mohl začít váš život obracet lepším směrem (ne pouze na chvíli, ale trvale), je nezbytné, abyste měli dostatek kvalitních informací, tyto informace jste převáděli v činy, které budou skutečně správné, a ve správném jednání jste setrvali. Tyto informace vám ráda předám, budete-li o mou pomoc stát. 

Sama na sobě též neustále pracuji, a pracuji na sobě proto, protože mou zásadou je vědomý rozvoj, a ne abych musela být k rozvoji nucena mnoha problémy, ztrátami, depresemi nebo nemocemi. Pokud chcete dát i vy svůj život do pořádku a máte chuť na sobě pracovat, ráda vám kdykoli pomohu. 

Mé podání je srozumitelné a konzultace vedu tak, abyste měli již po prvním setkání dost kvalitních informací, které budete moci uvádět hned do praxe.

Pracuji s lidmi po celé ČR, na Slovensku i v jiných zemích.
Pracuji on-line přes video rozhovory, a občas i přes telefon, když starší lidé nemají možnost připojit se online.

 

Astrologická poradna

Astrologické rozbory kombinuji vždy s psychologickým rozborem a nikdy tyto oblasti od sebe neodděluji.

Astrologické rozbory mi pomáhají v tom, že vidím okamžitě povahu člověka v kladech i slabinách, ale i to, co nyní dotyčný řeší a bude řešit i v budoucnu, a díky tomu mohu poskytovat rychle kvalitní rady. Toto vidím i u nově narozených dětí. Díky tomu mohu poskytovat i rodičům včas rady, jak dítě v životě vést. Toto klasický psycholog nikdy zjistit nedokáže. Proto řeší jen momentální problémy. Nedokáže ale včas podchytit charakterové slabiny ani upozornit na situace, které budou přicházet a jimž se dá správnými přístupy ve většině případů předejít.

Mé astrologické rady nemají podobu věštění, a nikdy nikomu nevnucuji ani to, jak se má v určité záležitosti rozhodnout. Tento způsob práce naprosto odmítám, protože oba přístupy člověka jen nezdravě programují a zbavují ho možnosti vlastního svobodného rozhodování i vlastní odpovědnosti za rozhodování. Vždy ale s každým jeho situaci zodpovědně rozeberu, aby mnohé souvislosti pochopil a mohl se co nejlépe rozhodnout sám, a sdělím i své názory, protože velmi dobře vím, jaké postoje k čemu vedou. Nikdy své názory ale nikomu nevnucuji.
 

Co potřebuji zaslat včas pro výpočet horoskopu

  • celé jméno osob, které počítám
  • co nejpřesnější hodinu narození u každého, koho počítám
  • místo narození


Pokud hodinu narození neznáte, zjistěte si ji u rodičů nebo v porodnici. Nebo na matrice, pokud ji v porodnici mít nebudou. Pokud ji ani tam nemají, můžete požádat matriku na Krajském úřadu vašeho kraje. Tam můžete požádat o nahlédnutí do listin narozených, kde by měl zápis být.

Důležité upozornění
Od července 2022 pracuji zcela jiným způsobem. Z výpočtů, které určují co bude do vašeho života přicházet, budu sdělovat jen to, co uznám sama za vhodné, a konzultace nebude prioritně postavená na astrologii. Důvodem této změny je závislost mnoha lidí na různých výpočtech, která je tak velká, že si vlivem toho už vůbec neurčují svou cestu životem sami, i když tvrdí, že ano. Není to ale pravda. Děkuji za pochopení.

 

Duchovní rozvoj (vzdělávání)

Proč nabádám lidi k duchovnímu vzdělávání? Protože duchovní rozvoj považuji pro posun nás všech za mnohem důležitější než neustálé pachtění se v malichernostech i povrchnostech každodenního života, které vedou jen k dalším a dalším problémům.

Zamyslete se jen nad oblastí zdraví. Lidé léčí jen svá fyzická těla a příčinu svých potíží hledají pouze ve fyzickém těle. Lidé mají ale také často nemocnou svou duši. Bohužel mnohdy vůbec nevědí, že nějakou duši mají, a i když to vědí, nevědí vůbec, jak se na ni naladit ani jak ji uzdravit. Proto lidem s těmito záležitostmi pomáhám.

K duchovnímu rozvoji nemá cenu nikoho nutit, protože o to se postará život sám. Z vlastní zkušenosti ale vím, že teprve když jsem vsunula do svého života poznatky o tom, jak život funguje, a začala jsem podle nich důsledně žít, můj život se začal měnit výrazně lepším směrem. Proto po této cestě jdu již 32 let a stále se v této oblasti vzdělávám, protože vždy je možné se dozvědět ještě více, když se člověk chce učit.

Můj přístup k duchovnu je praktický a podávám ho velmi srozumitelným způsobem (v poradně i v knihách).

Kvůli duchovnímu rozvoji nikdy nezanedbávám své každodenní povinnosti, ale také ani jeden jediný den nezanedbávám vědomou práci na svém duchovním rozvoji. Toto vše se mi daří skloubit díky velmi dobré organizaci vlastního času i díky dobrému rozlišování toho, co podstatné skutečně je a co ne.

 

Krize středního věku

Krize středního věku nastávají okolo 36. roku života a trvají cca 42. roku života. Při nich procházíme všichni bez výjimky zásadními proměnami v různých oblastech života. Já svým klientům pomáhám orientovat se v tom co se jim děje i jak mají vše uchopit, aby těmito proměnami prošli bez větších potíží. Nejsou to jediná období zásadních životních proměn. Těchto období je v životě více. Tyto roky zmiňuji proto, protože v tomto věku mají lidé ještě sílu svůj život nějak zásadně ovlivnit. Ve dvaceti jedna letech lidi poctivá práce na sobě zatím příliš nezajímá, a v šedesáti letech i později si lidé již často říkají, že už se v tomto věku měnit nechtějí a chtějí jen nějak dožít, což je velká škoda, protože dokud člověk žije, může svůj život stále zlepšovat a vést ho ke stále většímu naplnění.

 

Jak konzultace u mě  probíhají

První konzultace trvá dvě hodiny (i déle, pokud o to budete stát), protože vám potřebuji vše pořádně vysvětlit.
Pokud pracuji s páry (patří sem partnerské vztahy i jiné vztahy ve dvojici), první konzultace trvá tři a půl až čtyři hodiny. Toto vše je možné uskutečnit v jedné konzultaci nebo ve dvou rozložených konzultacích. Pokud jeden z dvojice konzultaci odmítá, řeším vše jen s jedním z nich v kratším čase. 

Konzultace probíhají od roku 2020 pouze přes skype, telefon nebo přes messenger na facebooku.
Důvodem této změny byl odchod manžela do důchodu.
Konzultace přes skype dělám běžně již mnoho let, takže se nic zásadně nemění.

Celou konzultaci je nutné si nahrát, abyste se mohli opakovaně vracet k tomu co jsem přesně říkala i v jaké souvislosti jsem to říkala, protože při konzultaci, která trvá dvě hodiny i déle si nezapamatujete vše přesně tak, jak jsem to říkala. Nahrávka tento problém řeší a skype tuto možnost skvěle poskytuje. Nahrávání zapnete na skypu jedním kliknutím.

Máte-li opravdu vážný zájem o vlastní osobní i duchovní rozvoj, nabízím vám opakovaná setkání v délce jedné hodiny i déle, protože jedna konzultace nemůže nikdy stačit k tomu, abyste měli dostatek potřebných informací. První konzultace slouží vždy k tomu, abyste se začali sami v sobě i ve svých problémech lépe orientovat a mohli jste tak začít na sobě již lépe pracovat. Toto je ale pouze začátek dlouhé práce na sobě, která bude muset pokračovat, pokud se budete chtít opravdu někam posouvat. Pod mým vedením můžete udělat za rok pokroky, které by vám možná trvaly deset i více let. Tuto možnost pouze nabízím, nikoli vnucuji.

 

Ceny konzultací

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023

750 Kč – půl hodiny konzultace pro jednu osobu bez astrologických výpočtů.
1. 500 Kč – 1 hodina konzultace pro jednu osobu bez astrologických výpočtů.
Tento typ krátkých konzultací dělám jen s lidmi, s nimiž jsem již někdy pracovala a jejich situaci již znám.

3. 500 Kč – konzultace pro jednu osobu s astrologickými výpočty.
V ceně je zahrnuto toto:
2 hodiny konzultace s klientem
1,5 hodiny (výpočty a analýza horoskopu před samotným setkáním)

Tento typ konzultací se týká nových klientů, jimž potřebuji vše pořádně vysvětlit, nebo klientů, kteří mou poradnu navštívili po více letech. V obou případech potřebuji na konzultaci dvě hodiny, protože za kratší dobu nelze nic pořádně vyřešit a do hloubky už vůbec ne, což mám za 25 let práce s lidmi dobře ověřené. Navíc mým cílem je problémy skutečně řešit a ne volit jen nějaká polovičatá řešení.

Budete-li chtít ke konzultaci spočítat nějakou další osobu, cena za každou osobu je 500 Kč.
Informace k dané osobě vám sdělím v rámci dvouhodinové konzultace určené pro Vás.
Více jak dva lidi (vás a někoho jiného) ve dvouhodinové konzultaci nerozebírám. Důvod je ten, že čím více lidí se řeší v tak krátkém časovém úseku, tím spíš se nevyřeší pořádně nic. Proto tento přístup naprosto odmítám, protože mám ráda pečlivost, o níž se zmiňuji výše. Proto je třeba objednat si pro další osoby jinou konzultaci.

Do ceny nepočítám následné zpracování informací po odchodu klienta, které dělám vždy, abych měla o sezení dokonalý přehled pro případná další setkání.

 

Způsoby placení

U telefonických konzultací nebo konzultací přes skype je třeba platbu zaplatit předem na účet.

Platbu odešlete tak, aby byla připsána na účtu týden před konzultací kvůli astrologickým výpočtům, které jsou časově náročné a nemohu je dělat na poslední chvíli. Výpočty začínám dělat, až když je platba připsána na účet.

U plateb prosím pište, od koho platba skutečně je a zda je platba za konzultaci nebo knihy. Děkuji.

Mé číslo učtu je: 163259500/0300

Pište mi prosím jen do e-mailu: knihy-holoubkova@seznam.cz a nikam jinam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do mé poradny je třeba objednat se předem.
Má skype adresa je: holoubkova64. Na skypu jsem jen po vzájemné domluvě.

Omlouvám se, ale konzultace poštou ani e-mailem neposkytuji z těchto důvodů:
Potřebuji mít jistotu, že lidé, s nimiž pracuji, všemu rozumějí a vědí, jak své záležitosti řešit, a toho lze docílit jen přímým kontaktem s danou osobou (osobním nebo telefonickým kontaktem). Stojíte-li o takovou konzultaci, budu Vám ráda k dispozici.  

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz