Psychologická poradna

V mé poradně vám pomohu poznat dobře sama sebe a ukážu vám, jak dáte svůj život do pořádku v různých oblastech života. Kombinuji psychologii s astrologií a konzultace vedu tak, abyste měli již po prvním setkání dost kvalitních informací, které budete moci uvádět hned do praxe.

Je mi 58 let a poradenství se věnuji již 25 let.

Pracuji s lidmi po celé ČR, na Slovensku i v jiných zemích.
Pracuji on-line přes videorozhovory a občas i přes telefon, když starší lidé nemají možnost připojit se online.

 

S čím vám pomohu v psychologické poradně

 • Největší důraz kladu na sebepoznání a na dobrou práci s vlastní povahou, protože to považuji za jedinou možnou cestu vpřed v čemkoli. To ovlivní zásadně i ostatní oblasti zmíněné níže.
 • Za naprosto zásadní považuji také to, abyste dobře pochopili proč v tomto životě jste, co po vás život chce i jak vše uchopit, abyste se vyhnuli mnoha životním potížím.
 • Zaměřuji se na partnerské vztahy
 • Rodinné vztahy
 • Oblast povolání (dospělým lidem i dětem pomáhám s volbou povolání, dospělým lidem pomáhám s rozvojem povolání i s řešením problémů v práci...).
 • Oblast zdraví
 • Naučím vás pracovat s energiemi, které proudí ve vašem těle, abyste je měli pod vlastní dobrou kontrolou. Tyto energie možná vůbec nevnímáte. Nebo je vnímáte, ale nevíte, jak práci s nimi uchopit. Tyto energie mají naprosto zásadní vliv na váš život, osud i zdraví. Chcete-li se zbavit mnoha problémů i různých nemocí, budete se muset naučit s těmito energiemi pracovat, a jen na vás bude záležet, čemu dáte přednost (zda závislosti na lécích, lékařích, věštcích atd., nebo poctivé práci na sobě). Zvolíte-li poctivou práci na sobě, ráda vás naučím, jak s těmito energiemi pracovat.
 • Naučím vás, jak meditovat, protože správné a pravidelné noření do vlastního nitra je pro duševní pohodu velmi důležité.


Vážným zájemcům o vlastní rozvoj nabízím opakovaná setkání v délce jedné hodiny.

 

Krize středního věku

Zaměřuji se také na intenzivní práci s lidmi okolo 30. roku života, a 36. až 44. roku života.

V této době procházíme všichni zásadními životními proměnami v různých oblastech života. Já svým klientům pomáhám orientovat se v tom co se jim děje i jak mají vše uchopit, aby těmito proměnami prošli bez větších potíží. Nejsou to jediná období zásadních životních proměn. Těchto období je v životě více. Tyto roky zmiňuji proto, protože v tomto věku mají lidé ještě sílu svůj život nějak zásadně ovlivnit. Ve dvaceti jedna letech lidi poctivá práce na sobě zatím příliš nezajímá, a v šedesáti letech i později si lidé již často říkají, že už se v tomto věku měnit nechtějí a chtějí jen nějak dožít, což je velká škoda, protože dokud člověk žije, může svůj život stále zlepšovat a vést ho ke stále většímu naplnění.

První konzultace u mě trvá dvě hodiny (i déle, pokud o to budete stát), protože vám potřebuji vše pořádně vysvětlit. Pokud pracuji s páry, první konzultace trvá tři hodiny. 


Celou konzultaci je nutné si nahrát, abyste se mohli opakovaně vracet k tomu co
 jsem přesně říkala i v jaké souvislosti jsem to říkala, protože při konzultaci, která trvá dvě hodiny i déle si nezapamatujete vše přesně tak, jak jsem to říkala. Nahrávka tento problém řeší a skype tuto možnost skvěle poskytuje. Nahrávání zapnete na skypu jedním kliknutím.


Astrologická poradna

Astrologické rozbory kombinuji vždy s psychologickým rozborem a nikdy tyto oblasti od sebe neodděluji.

Astrologické rozbory mi pomáhají v tom, že vidím okamžitě povahu člověka v kladech i slabinách, ale i to, co nyní řeší a bude řešit i v budoucnu, a díky tomu mohu poskytovat rychle kvalitní rady. Toto vidím i u nově narozených dětí. Díky tomu mohu rodičům poskytovat včas rady, jak dítě v životě vést.

Mé astrologické konzultace nemají podobu věštění, a nikdy nikomu nevnucuji ani to, jak se má v určité záležitosti rozhodnout. Tento způsob práce naprosto odmítám, protože oba přístupy člověka jen nezdravě programují a zbavují ho možnosti vlastního svobodného rozhodování i vlastní odpovědnosti za rozhodování. Vždy ale s každým jeho situaci velmi zodpovědně rozeberu, aby mnohé souvislosti pochopil a mohl se co nejlépe rozhodnout sám, a sdělím i své názory, protože velmi dobře vím, jaké postoje k čemu vedou. Nikdy své názory ale nikomu nevnucuji.
 

Co potřebuji zaslat včas pro výpočet horoskopu

 • celé jméno osob, které počítám
 • co nejpřesnější hodinu narození u každého, koho počítám
 • místo narození


Pokud hodinu narození neznáte, zjistěte si ji u rodičů nebo v porodnici. Nebo na matrice, pokud ji v porodnici mít nebudou. Pokud ji ani tam nemají, můžete požádat matriku na Krajském úřadu vašeho kraje. Tam můžete požádat o nahlédnutí do listin narozených, kde by měl zápis být.

Důležité upozornění
Od července 2022 pracuji zcela jiným způsobem. Z výpočtů, které určují co bude do vašeho života přicházet, budu sdělovat jen to, co uznám sama za vhodné, a konzultace nebude prioritně postavená na astrologii. Důvodem této změny závislost mnoha lidí na různých výpočtech, která je tak velká, že si vlivem toho už vůbec neurčují svou cestu životem sami, i když tvrdí, že ano. Není to ale pravda. Děkuji za pochopení.

 

Duchovní rozvoj

Proč vedu lidi k duchovnímu rozvoji? Protože duchovní rozvoj považuji pro rozvoj člověka za mnohem důležitější než neustálé pachtění se v malichernostech každodenního života. Pomůže vám pochopit, jak je mezi sebou vše provázané a jak každé vaše rozhodnutí vyvolá nějaké následky, které se nemusí projevit hned. Projeví se ale vždy. Kdo své přístupy k životu nezvládá, může časem propadnout pocitům ztráty smyslu života, pocitům prázdnoty, depresím, beznaději i různým nemocem, a navíc se stále motá ve stejných nebo podobných problémech z nichž nezná východisko. Tomu se dá ale správnou prací na sobě vždy předcházet.

 

Čím by vás mohly konzultace v mé poradně oslovit

– Zaměřuji se na to, co je podstatné, a neřeším nesmysly, které vašemu rozvoji nijak nepomohou.
– Poskytuji rady, které vás skutečně někam posunou a nemám ve zvyku lidi pouze utěšovat.
– Dovedu vše dobře a srozumitelně vysvětlit a komunikuji otevřeně na jakékoli téma.
– Jsem naprosto přirozená a s klienty jednám jako s přáteli nebo lidmi sobě rovnými.
– Jsem praktik a ne teoretik, takže vše, co sděluji, mám podložené životní praxí.
– Na prvním místě pro mě je skutečná pomoc lidem s nimiž pracuji a svou práci nedělám nikdy jen ze setrvačnosti.
– Jednám vždy spolehlivě, a co si domluvíme, to u mne vždy platí.
– Konzultace začínají vždy včas a nikdy si při nich nevyřizuji žádné osobní záležitosti ani objednávání dalších klientů.
– Můj ceník je jasně zveřejněný a nikdy se u mě nesetkáte s žádnými skrytými poplatky ani intrikami v tomto směru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny konzultací

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022

750 Kč – půl hodiny konzultace pro jednu osobu bez astrologických výpočtů.
1. 500 Kč – 1 hodina konzultace pro jednu osobu bez astrologických výpočtů.
Tento typ krátkých konzultací dělám jen s lidmi, s nimiž jsem již někdy pracovala a jejich situaci již znám.

3. 400 Kč – konzultace pro jednu osobu s astrologickými výpočty.
V ceně je zahrnuto toto:
1,5 hodiny (výpočty a analýza horoskopu před samotným setkáním)
2 hodiny konzultace s klientem

Tento typ konzultací se týká nových klientů, jimž potřebuji vše pořádně vysvětlit, nebo klientů, kteří mou poradnu navštívili po více letech. V obou případech potřebuji na konzultaci dvě hodiny, protože za kratší dobu nelze nic pořádně vyřešit a do hloubky už vůbec ne, což mám za 25 let práce s lidmi dobře ověřené. Navíc mým cílem je problémy skutečně řešit a ne volit jen nějaká polovičatá řešení.

Budete-li chtít ke konzultaci spočítat nějakou další osobu, cena za každou osobu je 500 Kč.

V ceně není zahrnuto následné zpracování informací po odchodu klienta, které dělám vždy, abych měla o sezení dokonalý přehled pro případná další setkání. 

 

Způsoby placení

U telefonických konzultací nebo konzultací přes skype je třeba platbu zaplatit předem na účet.

Mé číslo učtu je: 163259500/0300

Platbu odešlete tak, aby byla připsána na účtu týden před konzultací kvůli astrologickým výpočtům, které jsou časově náročné a nemohu je dělat na poslední chvíli. Výpočty začínám dělat, až když je platba připsána na účet.

U plateb prosím pište, od koho platba skutečně je a zda je platba za konzultaci nebo knihy. Děkuji.

Pište mi prosím jen do e-mailu: knihy-holoubkova@seznam.cz a nikam jinam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do mé poradny je třeba objednat se předem.
Na skypu jsem jen po vzájemné domluvě.

Omlouvám se, ale konzultace poštou ani e-mailem neposkytuji z těchto důvodů.
Potřebuji mít jistotu, že lidé, s nimiž pracuji, všemu rozumějí a vědí, jak své záležitosti řešit, a toho lze docílit jen přímým kontaktem s danou osobou (osobním nebo telefonickým kontaktem). Stojíte-li o takovou konzultaci, budu Vám ráda k dispozici.

Konzultace probíhají od roku 2020 pouze přes skype, telefon nebo přes messenger na facebooku.
Důvodem této změny byl odchod manžela do důchodu.
Konzultace přes skype dělám běžně již mnoho let, takže se nic zásadně nemění.

 

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz