Psychologická poradna

Na této stránce naleznete:

  • psychologickou poradnu
  • manželskou a rodinnou poradnu
  • poradnu zaměřenou na práci s vlastní povahou
  • poradnu zaměřenou na zdraví a schopnost sebeuzdravování

V konzultacích používám i astrologii, o níž se dočtete pod samostatným odkazem astrologická poradna.

Pracuji s lidmi po celé ČR, na Slovensku i v jiných zemích.

Využít můžete jak osobní návštěvu, tak konzultaci on-line.
On-line konzultace v současné době převažují, protože manžel je již v důchodu a potřebuje mít doma více soukromí.

On-line konzultace vyhovují lidem, kteří bydlí daleko nebo v cizině, jsou nemocní nebo neradi cestují. Díky tomu mohou řešit vše z pohodlí svého domova, kde si celou konzultaci též nahrávají jako u osobních setkání.

Konzultace vedu tak, abyste měli již po prvním setkání dost kvalitních informací o sobě, o svých problémech i o své životní cestě, s nimiž budete moci začít hned pracovat.

Psychologická poradna, Miroslava Holoubková

Oblasti na které se zaměřuji:

ico-1
Sebepoznání a práce s povahou
ico-2
Partnerské vztahy
ico-3
Rodinné vztahy
ico-4
Výchova a vedení dětí
ico-6
Oblast povolání
ico-7
Oblast zdraví
ico-5
Duchovní rozvoj
ico-8
a další

Práce s povahou zahrnuje vždy práci s psychikou, s oblastí myšlení i s konkrétními postoji dané osoby.

Na úrovni myšlení pracuji se všemi úrovněmi (s vědomou myslí, s podvědomím i nadvědomými oblastmi), a ráda naučím i vás, jak tyto oblasti ovládat.

Mým cílem je, aby se mí klienti snažili dát do pořádku svůj život jako celek, a neřešili jen tu oblast, která jim zrovna nefunguje. Bohužel právě toto hodně lidí dělá. Jakmile se trochu zklidní situace v oblasti, kvůli které za mnou přišli, o další práci na sobě se vůbec nezajímají a vracejí se až když mají další problémy. Já takový přístup nemám ráda, protože tento postoj život člověka ani jeho zdraví nikdy zásadně nezlepší.

Máte-li zájem se sebou i se svým životem skutečně něco dělat, vždy vám ráda pomohu.

Můj ceník i další info naleznete na této stránce úplně dole.


Manželská a rodinná poradna

Každý vztah je třeba budovat, protože žádný vztah nebude fungovat dlouhodobě sám od sebe.

Ráda vám pomohu s čímkoli, co v této oblasti řešíte, ať je vám dvacet nebo šedesát let.

Pokud pracuji s páry, vedu vždy oba partnery k tomu, aby své povahy i životní cestu dobře pochopili, ale také jasně ukazuji, čím oba vztah narušují i jak vše napraví, pokud si chtějí vztah udržet.

Pokud zjistím, že nějaký vztah nemá budoucnost, otevřeně to sděluji. Nikdy nikomu ale neradím, aby druhého opustil. Jen jasně ukazuji, na čem bude vztah krachovat a co lze změnit a co ne. To platí i pro rodinné vztahy.

Manželská poradna, Miroslava Holoubková

Pracuji i s dětmi od věku deseti let.
Dětem pomáhám se sebepoznáním, s učením i s psychickými problémy.

Na konzultaci mám vždy zpracovaný i horoskop dítěte, abych viděla jakou povahu má, i čím nyní prochází.

Informace občas poskytuji jen rodičům, pokud mám zpracovaný horoskop dítěte, takže přítomnost potomka není nutná. Ti pak mohou na základě získaných informací s dítětem doma lépe pracovat.

Slovo na závěr
Usilujte vždy o to, abyste si vybudovali harmonický vztah i domov, protože pokud nebudete mít zázemí, kde panuje harmonie, pohoda a klid, nebudete nikdy šťastní, a nepomohou vám ani hromady peněz ani velké majetky ani dovolené čtyřikrát za rok nebo jiné požitky. Na to jednou přijdete sami. Buď to půjde s partnerem, se kterým žijete, nebo s někým jiným. Nebo možná zjistíte, že někteří lidé nejsou vůbec schopni harmonii vytvářet a budete se muset rozhodnout, zda se nebudete cítit lépe, když budete žít sami. S tím vším vám ráda pomohu.


Péče o zdraví

Oblastí zdraví se zabývám též dlouhé roky.

Zabývám se především vlivem myšlení, psychiky i postojů člověka na jeho zdraví, a tímto přístupem řeším i všechny své problémy.

Při práci na uzdravení nepoužívám žádné přístroje na měření čehokoli ani žádné zázračné pilulky. Pracuji jen s postoji člověka a ráda naučím i vás, jak můžete u sebe tyto energie řídit, chcete-li si zdraví udržet.

Naučím vás také, jak žít, aby vás různé nemoci potkávaly co nejméně, a abyste nikdy nenechali své problémy dojít do stavu vážných nemocí (duchovních, duševních i fyzických nemocí). Tento postoj považuji já sama za nejdůležitější a mnohem uvědomělejší.

Péče o zdraví poradna, Miroslava Holoubková

Užívání antidepresiv

Nejsem zastánce užívání antidepresiv, a veřejně to sděluji již mnoho let.

Nikomu však jejich užívání nerozmlouvám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

Bohužel ve své poradně se setkávám neustále s tím, že mnozí lékaři předepisují lidem antidepresiva okamžitě při nepříjemných psychických stavech, a předepisují je už i desetiletým dětem, aniž by věnovali lidem, kteří nejsou v pohodě, svůj čas. Přitom práce s lidmi, kteří mají nějaké psychické problémy, vyžaduje hodně času.

Na vině jsou občas i samotní klienti, kteří dávají raději přednost pilulce před poctivou prací na sobě. Přitom v naší zemi existuje dost lidí, kteří by jim rádi pomohli i dokázali pomoci. Bez poctivé snahy terapeuta i klienta je ale veškerá snaha o uzdravení marná.

Poznámka k lékům
Od užívání léků také nikoho neodrazuji. Pouze lidem ukazuji, jak mohou i sami na svém uzdravení pracovat.

Proč vedu lidi k tomu, aby spoléhali při uzdravování především sami na sebe

1. Důvodem je mé hluboké přesvědčení, že schopnosti lékařů nebudou na skutečné uzdravení lidí stačit, pokud se lékaři nezačnou i duchovně vzdělávat, a v tomto směru na sobě pracovat.

2. Stačit nebude ani množství lékařů na přibývající počet lidí na planetě. Vidíme to všichni již dnes, kdy na různá vyšetření nebo zákroky lidé čekají někdy půl roku i déle, a nezdravé je i obrovské množství času, který lidé opakovaně tráví v různých čekárnách, než přijdou na řadu. Kdyby tento čas věnovali raději poctivé práci na sobě, byli by již dávno zdraví.

3. Lékařská etika se také u mnoha lékařů kamsi vytratila, což se neděje jen ve zdravotnictví, ale ve všech oblastech života včetně oblasti duchovní.

4. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že člověk se dokáže uzdravit sám i z vážných nemocí, pokud již onemocněl.

Chcete-li ke svému zdraví i zdraví druhých přistupovat způsobem, který skutečně uzdravuje, naučím vás, jak na to.

Této možnosti mohou využít i učitelé na zdravotních školách, koučové, vychovatelé, terapeuti i lékaři buď formou osobní konzultace, nebo formou přednášky.

Důležité je studovat pečlivě i knihy, které jsem napsala, protože jedna konzultace nebo přednáška nemůže nikdy stačit k plnému pochopení toho, jak vše funguje.