Reklamační řád

Reklamace

Na zakoupené zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Pokud jste dostali jiné zboží, než jaké jste si objednali, nebo zásilka byla neúplná nebo vadná, kontaktujte mě:

e-mailem: knihy-holoubkova@seznam.cz
telefonicky na čísle: 724 112 434

Vaši reklamaci vyřídím co nejrychleji k Vaší spokojenosti.

U reklamací je třeba řídit se těmito pravidly

Při reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na mé adrese. Zboží zakoupené jinde reklamujete na adrese zakoupení.

Zjištěné závady je třeba sepsat, nafotit a oznámit písemnou formou.

Za škody způsobené neodborným zacházením, viditelným používáním, opotřebením zboží nebo chybnou manipulací ze strany druhých nenesu odpovědnost.

Sama za sebe vždy odesílám zboží naprosto nepoškozené a zboží ode mě odchází vždy kvalitně zabalené, aby se nijak nepoškodilo.

O průběhu reklamace budete informováni nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou poštou.

Reklamace bude vyřízena co nejdříve a nemusíte čekat 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ráda s vámi také dohodnu způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, sleva nebo vrácení peněz).

Částku za poplatky související s vrácením zboží (poštovné) nevracím.

Možnost vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. máte právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě máte nárok na vracení zaplacené částky za zboží (nikoli za poštovné).

Chcete-li toto své právo uplatnit, doručte zboží nepoškozené (osobně nebo poštou) na adresu nakladatelství spolu s prodejním dokladem, který byl v zásilce.

Nepřevezmete-li vrácenou částku osobně, přiložte prosím i Vaše bankovní spojení, na které Vám má být částka zaslána.

Nezasílejte prosím vrácené zboží dobírkou.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících uchovávám v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nepředávám žádné další osobě.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze mně jako provozovateli obchodu.

Miroslava Holoubková