Videa


Astrologie – Tranzity Saturnu

Saturn je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jednáme systematicky, odpovědně, trpělivě a dospěle, zda plníme své povinnosti i každodenní úkoly atd. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když působí při tranzitech na radixové planety. 
Astrologie – Tranzity Uranu

Uran je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jsme schopni činit zásadní životní změny, je-li třeba něco měnit, a zda chápame, jaké změny je třeba přesně dělat, abychom se skutečně někam posouvali. Také nás zkouší, zda se dokážeme vyrovnávat s nečekanými životními změnami, pokud náš život zasáhnou. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když Uran působí při tranzitech na radixové planety.
Astrologie, tranzity Neptunu

Co přinášejí do vašeho života tranzity Neptunu, to se dozvíte v tomto videu.
Astrologie – aspekty tranzitujících planet

Tranzitující planety ukazují, co po nás život v určité době i v určitém věku chce, abychom to řešili, a pokud pochopíme co máme řešit i jak k tomu správně přistupovat a v souladu s tím jednáme, budeme procházet životem bez větších potíží (psychických, vztahových, existenčních i zdravotních). 
Astrologie – Astrologické domy (1. až 6. dům)

Astrologické domy nejsou ničím jiným než naším životem rozděleným do jednotlivých oblastí, jimž je třeba dobře rozumět.
Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie", kde u každého z domů naleznete navíc úkoly pro vás.  
Astrologie – Astrologické domy (7. až 12. dům)

Astrologické domy nejsou ničím jiným než naším životem rozděleným do jednotlivých oblastí, jimž je třeba dobře rozumět.
Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie", kde u každého z domů naleznete navíc úkoly pro vás.
Čakry – Miroslava Holoubková

Čakry jsou neviditelná energetická centra v našem těle, jimiž proudí životní energie. Proto je třeba učit se jednat tak, aby tato centra byla otevřená a mohli jsme žít ve zdraví i spokojenosti.

Drobné dodatky k prvním třem čakrám.

Nefunguje-li dobře 1. čakra, lidé trpí i sníženou imunitou, svalovým napětím...

Do oblasti třetí čakry patří i játra, slezina... Nefunguje-li dobře 3. čakra, není to jen důsledek našeho chování vůči druhým, ale i důsledek chování druhých lidí vůči nám, které neumíme zpracovat. Například: žena ví, že ji vlastní otec bude přijímat jen když bude naplňovat jeho představy. Pokud je nenaplní (vzhledově, stylem života nebo jiným způsobem), cítí, že jím nebude plně milována ani přijímána a odnese to například nemocným žlučníkem. Uvedla jsem příklad z mého nejbližšího okolí. 
Jak vybudujete kvalitní partnerské vztahy

Každý vztah je třeba budovat, a kdo toto nepochopí, nemůže s žádnými kvalitními vztahy počítat. Mnohem více informací i úkolů k tomuto tématu naleznete v knize "Kvalitní partnerské vztahy".
Když duše touží růst

Videorozhovor. Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz