Košík

Knihy osobní rozvoj + psychologická poradna
Miroslava Holoubková

O svém životě si rozhodujeme sami

470 Kč
Kvalitní partnerské vztahy

470 Kč
Volba a rozvoj povolání

420 Kč
Poznejte dobře sami sebe

420 Kč

Vítejte na mém webu. Na tomto webu naleznete mé knihy zaměřené na osobní a duchovní rozvoj a studium astrologie, a psychologické poradenství, do něhož zahrnuji i duchovní rozvoj. 

Naleznete zde také nabídku vzdělávání v oblasti astrologie formou vzdělávacích videí.

Zaměřuji se na poradenství a vzdělávání dospělých i dospívajících lidí s cílem zlepšit jejich vlastní život. Záleží mi také velmi na tom, abychom se i duchovně někam posouvali, a to jde jen když se budeme o sebepoznání i o to, jak život funguje skutečně zajímat. Tyto informace vám žádná škola zaměřená na klasické vzdělání nedá. Nebo vás snad jakákoli škola naučila dobře se v sobě vyznat a umět pracovat správně se svou povahou? Nebo umět řešit vyspěle jakékoli situace, které život přináší, a mnohé další? Kdo se odmítá duchovně vzdělávat, plácá se neustále v obrovském množství problémů, které radost ze života odebírají. Přitom tak nikdo dopadat nemusí. Informace předávám formou osobních konzultací, formou knih, které píšu, formou přednášek i jinými způsoby.

Lidem pomáhám s jejich životy již 25 let a ráda pomohu kdykoli i vám, budete-li o mou pomoc stát.
Sama na sobě pracuji 32 let. Miroslava Holoubková

 

Info ke knihám

Dosud jsem napsala i vydala 11 knih a jsem autorkou i vydavatelkou těchto knih.

knihy budou přínosem každému, kdo chce se svými postoji i se svým životem skutečně něco dělat a není mu lhostejný ani osud tohoto světa. Zaměřuji se na témata, která jsou nezbytná pro růst nás všech:

Praxí přijdete také na to, že pro zlepšení svého života i života společnosti budete muset neustále něco dělat a jen nečekat, že to někdo jiný vyřeší za vás. Já v mé poradně i v knihách jen ukazuji, jak na to.

Proč se věnuji psaní knih? Protože v nich mám možnost poskytovat ucelené informace o oblastech, o nichž píšu, včetně jasných návodů, jak se svým životem pracovat. Toho nelze články, videi ani útržkovitými informacemi na internetu nebo kdekoli jinde nikdy dosáhnout. Proto píšu raději knihy. Výhodou knih je i to, že se můžete k textům neustále vracet, kdykoli si nebudete vědět s něčím rady.

Čtenáři mých knih oceňují jasnost i uspořádanost informací i to, že poskytují praktické rady podložené životní praxí, a ne teorie o ničem. Každá kniha je zaměřená na práci s jinou oblastí života, zvládat bychom ale měli postupně všechny oblasti.

Ráda bych upozornila také na to, že mé knihy nejsou knihami, které jen letmo přečtete a poté je odložíte. S těmito knihami je třeba pravidelně pracovat a nabádám v nich k poctivé a systematické práci na sobě. Budete-li jednat tak, jak v knihách doporučuji, pak vám ručím za to, že se váš život začne obracet brzy naprosto zásadně lepším směrem.

Nedomnívejte se ale, že přečtení nějaké jedné mé knihy vyřeší celý váš život. Je třeba studovat postupně všechna témata o nichž píšu, a informace z nich je třeba uvádět co nejdříve do každodenního jednání.

Mé knihy seženete pouze na tomto webu, protože je od roku 2019 do prodeje již nikomu nedávám. 

 

Doplňující informace ke knihám

Knihy, které píšu, propojují osobní i duchovní rozvoj. Knihy pouze o osobním rozvoji postrádají občas ohledy na druhé i na tento svět a jsou zaměřené jen na osobní prospěch a kariérní růst bez ohledu na následky, a takové zásady v mých knihách nikdy nenajdete. Proto směřují víc duchovním směrem, protože při všem, co děláme, je třeba myslet vždy na to, jaké dopady bude naše jednání mít nejen na nás samotné, ale i na naše blízké, na společnost, ve které žijeme, i na svět jako celek. 

Učím také, jak problémům předcházet (včetně problémů zdravotních), což považuji za mnohem důležitější než řešit už jen následky toho, co jsme dříve přehlíželi nebo zanedbali.

Mé astrologické knihy i videa vás naučí rozumět dobře životu i sobě přes astrologii, pokud byste na sobě chtěli pracovat i tímto způsobem. Astrologické knihy naleznete též pod odkazem "Knihy".

 

Psychologická poradna, astrologická poradna, osobní a duchovní rozvoj, péče o zdraví

Konzultace vedu tak, abyste měli již po první konzultaci dost podstatných informací, jak se sebou i se svou situací pracovat, a mohli jste různá opatření uvádět hned do praxe. Při práci s lidmi si připravuji i jejich astrologické výpočty, z nichž okamžitě vidím povahu daného člověka i to, co bude v různých obdobích života řešit i na čem bude muset pracovat, a tyto informace pak lidem v rozhovoru sděluji.  

Navrhuji vám také zvolit jednu konzultaci, která vás rychle nastartuje k tomu, co máte začít dělat, a zároveň začít číst vybrané knihy, protože ve dvouhodinové konzultaci nelze sdělit vše, co byste měli vědět. Tuto variantu ale nikomu nenutím.

Důležitá upozornění: Nejsem zastánce přístupů, kdy lidé chodí na různé terapie rok, tři roky nebo deset let, kde se jen vypovídají ze svých bolestí, aniž by se něco skutečně někam posunulo lepším směrem. Takové přístupy nepovažuji za šťastné ani účinné řešení. Proto takto se svými klienty nikdy nepracuji a snažím se je hned v první konzultaci dovést k zásadnímu uvědomění proč v tomto životě jsou, jak pracovat se svou povahou i jak uchopit situace, které právě řeší. 

Nejsem také zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů atd. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

 

Vzdělávání v oblasti astrologie

Chcete-li se naučit horoskopy srozumitelně vykládat, nabízím vám vzdělávání ve dvou uzavřených skupinách na facebooku, kdy každá skupina zahrnuje rok studia. Jedna skupina je zaměřená na výuku začátečníků v oblasti astrologie a druhá na výuku tranzitů, které určují co se kdy bude člověku dít. Ve skupinách jsou videa již nahraná, takže si je můžete pouštět kdykoli budete chtít.

Obě varianty je třeba kombinovat se studiem knih, které vám doporučím.

Pokud byste měli zájem astrologii přes videa studovat, klikněte pro více informací na odkaz Vzdělávání.

Nevidíte-li dole na této stránce odkazy vzdělávání, reference a videa, přepněte si na jiný prohlížeč.

 

Martin Luther King kdysi řekl:

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se jim snažím svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.

Spisovatelka Caroline Myssová napsala v jedné své knize tento text, který je naprosto výstižný pro dnešní dobu:

„Nevědomý život je právě tohle – nevědomý. Dokonce si ani neuvědomujete, že si nic neuvědomujete. Myslíte jen na základní životní potřeby – jídlo, oblečení, peníze, práci, zábavu… a nikdy vás nenapadne zamyslet se nad tím, proč jste vůbec tady."

Já totéž vnímám při každodenní práci s lidmi. Když už něco lidé alespoň trochu vědí, jsou to jen teorie načtené z knih nebo informace posbírané někde na internetu. Hluboké znalosti jim ale chybí.


John Fitzgerald Kennedy kdysi řekl:

"Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." 

Citát jsem si lehce upravila. Jeho podstatu jsem ale ani v nejmenším nezměnila.

 

Prodám tyto knihy jiných autorů

  • Dohoda s nemocí (první díl) – (210 Kč)  
  • Dohoda s nemocí (druhý díl) – (185 Kč)
  • Duše v horoskopu (kniha o tom, jak poznat z astrologie vyspělost duše) – (200 Kč)
  • Minulými životy k uzdravení (165 Kč)
  • Má životní cesta za duší (170 Kč)
  • Barvy života (kniha o lidské auře) – (252 Kč)
  • Chiromantie v praxi (kniha o čtení z ruky) – (80 Kč)
  • Taktiky lásky (kniha o tom, jak získat lásku toho, koho milujete) – (98 Kč)
  • Nespěchejte do rakve (100 Kč)

Všechny knihy jsou nové, nepoužívané a nepoškozené.
Měla jsem dříve ve zvyku kupovat si některé knihy dvakrát. Proto mám tyto knihy navíc.
Cena za poštovné je 110 Kč. Toto poštovné jsem platila i já.
Pokud byste si objednávali nějaké mé knihy, mohu vám vybranou knihu přibalit k nim a zaslat vše v jednom balíčku.
U mých knih je poštovné 150 kč při platbě předem na účet. 

   
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz