Košík

Knihy osobní rozvoj + psychologická poradna
Miroslava Holoubková

O svém životě si rozhodujeme sami

480 Kč
Kvalitní partnerské vztahy

480 Kč
Volba a rozvoj povolání

420 Kč
Poznejte dobře sami sebe

420 Kč

Vítejte na mém webu. Jmenuji se Miroslava Holoubková a již 25 let pomáhám lidem formou psychologického poradenství i formou knih, které píšu, jak zvládat kvalitně vlastní život, s nímž se musíme všichni nějak vypořádat. Knihy jsou zaměřené na práci s vlastní povahou, na partnerské i rodinné vztahy, na oblast povolání, na oblast zdraví, na postoje k životu jako celku atd. a jsou velmi dobrým pomocníkem pro kohokoli, kdo chce se svým životem skutečně něco dělat. Informace z nich čerpají i učitelé, vychovatelé, psychologové, psychoterapeuti, koučové... A s tím vším pomáhám i v mé poradně.

Sama na sobě pracuji již 32 let, kdy se neustále vzdělávám a snažím se poctivě žít podle hodnot, o nichž píšu. O platnosti toho, co učím, ani v nejmenším nepochybuji, protože mám vše ověřené dlouholetou životní praxí.

Z budoucnosti ani ze života nemusíte mít strach. Když pochopíte, jak život funguje, a uvedete své jednání do souladu s vyššími zákony života, pak se vás nedotkne vůbec nic." 

 

Info ke knihám

Dosud jsem napsala i vydala 11 knih a jsem autorkou i vydavatelkou těchto knih.
Mé knihy seženete pouze na tomto webu, protože je od roku 2019 do prodeje již nikomu nedávám.

Proč se věnuji psaní knih? Protože v nich mám možnost poskytovat ucelené informace o oblastech, o nichž píšu, včetně jasných návodů, jak se svým životem pracovat. Toho nelze články ani útržkovitými informacemi na internetu nebo kdekoli jinde nikdy dosáhnout. Proto píšu raději knihy. Výhodou knih je i to, že se můžete k textům neustále vracet, kdykoli si nebudete vědět s něčím rady.

Čtenáři mých knih oceňují jasnost i uspořádanost informací i to, že poskytují praktické rady pro život podložené životní praxí, a ne teorie o ničem. Každá kniha je zaměřená na práci s jinou oblastí života, zvládat bychom ale měli postupně všechny oblasti.

Ráda bych upozornila také na to, že mé knihy nejsou knihami, které jen letmo přečtete a poté je odložíte. S těmito knihami je třeba pravidelně pracovat a nabádám v nich k poctivé a systematické práci na sobě. Budete-li jednat tak, jak v knihách doporučuji, pak vám ručím za to, že se váš život začne obracet brzy naprosto zásadně lepším směrem.

Všechny mé knihy propojují osobní i duchovní rozvoj. Zajímá vás proč? Protože jedině tak můžete porozumět ucelenosti života. Ve všech knihách také učím, jak problémům předcházet (včetně problémů zdravotních), což považuji za mnohem důležitější než řešit už jen následky toho, co jste dříve přehlíželi nebo zanedbali.

Praxí přijdete také na to, že pro zlepšení svého života i života společnosti budete muset neustále něco dělat a jen nečekat, že to někdo jiný vyřeší za vás, protože to za vás nikdo jiný nevyřeší. Já v mé poradně i v knihách jen ukazuji, jak na to.

 

Psychologická poradna, astrologická poradna, osobní a duchovní rozvoj, péče o zdraví

Konzultace vedu tak, abyste měli již po první konzultaci dost podstatných informací, jak se sebou i se svým životem pracovat, a mohli jste různá opatření uvádět hned do praxe. Nevysvětlujte si předchozí větu tak, že si budete vědět okamžitě s celým svým životem hned po první konzultaci rady. Práce na uzdravení celého života vyžaduje čas, a velikou úlohu v tom hraje i váš přístup. V první konzultaci vám ale dokážu předat mnoho podstatných informací, které vám pomohou celý tento proces správně uchopit. 

Doporučuji kombinovat při práci na sobě knihy, které píšu, s informacemi z poradny, které ode mě dostanete. Nejde mi o to, tahat z vás peníze. Jde mi o to, abyste měli co nejrychleji co nejvíce ucelených informací po ruce, jak se sebou i se svým životem pracovat. A v tom mám naprosto čisté svědomí.

Nejsem zastánce přístupů, kdy lidé chodí na různé terapie pět nebo deset let, kde se jen vypovídají ze svých bolestí, aniž by se něco skutečně někam posunulo lepším směrem. Takové přístupy nepovažuji za šťastné ani účinné řešení.

Nejsem také zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů, úniků do práce atd. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

 

Vzdělávání v oblasti astrologie

Chcete-li se naučit horoskopy srozumitelně vykládat, nabízím vám kromě studia astrologických knih které jsem napsala vzdělávání ve dvou uzavřených skupinách na facebooku, kdy každá skupina zahrnuje rok studia. Jedna skupina je zaměřená na výuku začátečníků v oblasti astrologie a druhá na výuku tranzitů, které určují co se kdy bude člověku dít. Ve skupinách jsou videa již nahraná, takže si je můžete pouštět kdykoli budete chtít.

Pokud byste měli zájem astrologii přes videa studovat, klikněte pro více informací na odkaz Vzdělávání.

Nevidíte-li dole na této stránce odkazy vzdělávání, reference a videa, přepněte si na jiný prohlížeč.

 

Martin Luther King kdysi řekl:

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se jim snažím svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.

Spisovatelka Caroline Myssová napsala v jedné své knize tento text, který je naprosto výstižný pro dnešní dobu:

„Nevědomý život je právě tohle – nevědomý. Dokonce si ani neuvědomujete, že si nic neuvědomujete. Myslíte jen na základní životní potřeby – jídlo, oblečení, peníze, práci, zábavu… a nikdy vás nenapadne zamyslet se nad tím, proč jste vůbec tady."

Já s těmito slovy plně souhlasím.


John Fitzgerald Kennedy kdysi řekl:

Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." 

Citát jsem si lehce upravila. Jeho podstatu jsem ale ani v nejmenším nezměnila.


Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz