Košík

Knihy o osobním a duchovním rozvoji Miroslava Holoubková

O SVÉM ŽIVOTĚ SI ROZHODUJEME SAMI

450 Kč
VOLBA A ROZVOJ POVOLÁNÍ

400 Kč
POZNEJTE DOBŘE SAMI SEBE

400 Kč
KVALITNÍ PARTNERSKÉ VZTAHY

450 Kč

Na tomto webu naleznete knihy, které vám pomohou s osobním i duchovním rozvojem.

Tyto knihy vám pomohou dát si vlastní život do pořádku ve všech oblastech života, aniž byste k tomu potřebovali nějakou pomoc z venku. Mou zásadou, kterou jsem se řídila i u sebe, je, naučit se vlastní vnitřní síle, a ne být při řízení svého života stále závislý na někom jiném. 

Jsem autorka i vydavatelka těchto knih a zaměřuji se na témata, která jsou nezbytná pro růst nás všech.

Sama na sobě pracuji cíleně již 30let, a s osobním i duchovním rozvojem pomáhám neustále i druhým lidem formou knih i osobních konzultací. Mé knihy seženete pouze na tomto webu, protože je od roku 2019 do prodeje již nikomu nedávám.

S čím bychom měli všichni začít, je dobré sebepoznání a poctivá práce s vlastní povahou, protože naše postoje ovlivňují celý náš život na pozemské i duchovní rovině včetně oblasti zdraví. Proto jsem napsala na toto téma několik knih, v nichž čtenáře srozumitelně vedu, jak s vlastní povahou pracovat, a jednou z těchto knih je kniha "Poznejte dobře sami sebe."

Mé knihy vám pomohou také s partnerskými vztahy i s rozvojem povolání. Každé téma rozebírám v samostatné knize, protože informací je k těmto tématům mnoho. I zde budete muset na svých postojích dál pracovat. I v těchto knihách najdete velké množství rad i návodů, jak tyto oblasti uchopit, abyste v nich zažívali úspěch a růst a nejen samé problémy.
 

Porozumět je třeba dobře i fungování vyšších duchovních zákonů, jimž jsme všichni neustále podřízeni. A nejen to. Je třeba v souladu s nimi také neustále žít. Samotné zákony i to, jak je převést do praxe, vysvětluji v knize "O svém životě si rozhodujeme sami." Další zásady vysvětluji v dalších knihách.
 

Měli byste se naučit také různým technikám, které vám pomohou dostat se hluboko do vlastního nitra, v němž budete muset různé nánosy zpracovávat, nechcete-li, aby vás vedl donekonečna někdo jiný.

Kniha "Jak správně analyzovat" vás naučí, jak přemýšlet, abyste se k nějakým pravdivým závěrům dopracovali, ať řešíte sami sebe, oblast povolání, partnerské vztahy, životní nasměrování, oblast zdraví nebo cokoli jiného. Schopnost systematického myšlení budete potřebovat neustále i při práci s regresní terapií. Budete-li skákat při řešení jakýchkoli situací chaoticky sem a tam, pak nikdy nic neodhalíte, natož abyste to vyřešili.

Kniha "Regresní terapie" vás naučí, jak si můžete dělat regrese sami, abyste se zbavili různých bloků, které máte uložené hluboko ve svém podvědomí. Pokud příčinu svých potíží nedokážete odhalit ani pročistit analýzou nebo jinými technikami, je třeba použít regresní terapii, která jde do veliké hloubky (až do minulých životů, pokud je třeba do nich jít). Tato kniha vyjde v červenci 2021. 

V knize "Cesta duchovního rozvoje" naleznete postupy, jak meditovat, protože když se nenaučíte pravidelně nořit do vlastního nitra, navíc správným způsobem, nevyřešíte opět nic a budete s pomocí stále závislí na druhých lidech. V knize naleznete i jiné informace k duchovní cestě. 

Mé astrologické knihy i videa vás naučí rozumět sobě i životu přes astrologii, pokud byste na sobě chtěli pracovat i tímto způsobem. Knihy naleznete pod odkazem knihy a je dobré je kombinovat s výukou přes videa. Videa mám v uzavřených skupinách na facebooku. Na této stránce dole se dočtete více informací. Na tomto webu mám jen pár videí na ukázku.

Také byste se měli naučit hlubokému pozorování a všímání si detailů, protože když budete pozorovat vše pouze povrchně, nic nepochopíte ani nevyřešíte.

Dále byste se měli naučit schopnosti vybavování, protože když se budete chtít vrátit k situacím minulosti, které vás poznamenaly, což je při jakémkoli léčení naprosto nezbytné, bez dobré schopnosti vybavování nic neodhalíte. Jak tuto schopnost trénovat se naučíte v knihách Regresní terapie a Jak správně analyzovat.

Také byste se měli naučit posouvat se v čase, protože když to nebudete umět, budete viset stále jen v přítomnosti. Tím ale minulost, která vás poznamenala, neodhalíte ani nepročistíte.

Když odhalíte, co vás poznamenalo, ještě to neznamená, že máte vyhráno. Zatím jste odhalili pouze příčiny. Poté budete muset tyto příčiny pročistit a napravit, abyste se svých potíží zbavili jednou provždy. A je jedno zda čistíte svou mysl, psychiku, potíže ve fyzickém těle nebo bolesti ve své duši. Na toto vše musíte znát jasné postupy, které vám s tím pomohou, a ty musíte navíc správně použít.


S tím vším vám mé knihy pomohou. I já jsem dala těmito metodami před mnoha lety svůj život do pořádku ve všech oblastech, a věřte, že těmito návody vyřeším každý problém. Každá kniha je zaměřená na práci s jinou oblastí života, zvládat bychom ale měli postupně všechny oblasti. Čtenáři mých knih oceňují jasnost i uspořádanost informací i to, že poskytují praktické rady podložené životní praxí a ne teorie o ničem, které nikam nevedou.

 

O knihách více

Tyto knihy budou přínosem každému, kdo chce se svými postoji i se svým životem skutečně něco dělat, protože praxí přijdete na to, že svůj život budete muset dát do pořádku jen vy sami a nikdo to nebude moci udělat za vás. Čím dříve toto pochopíte, tím dříve se vám začne dařit lépe. Tyto knihy navíc nejsou knihami, které jen letmo přečtete a poté je odložíte. S mými knihami je třeba pravidelně pracovat a nabádám v nich k poctivé a systematické práci na sobě. Budete-li jednat tak, jak v knihách doporučuji, pak vám ručím za to, že se váš život promění brzy naprosto zásadně lepším směrem.

Tyto knihy jsou zaměřené na osobní a duchovní rozvoj, více ale směřují k duchovnímu rozvoji. Knihy o osobním rozvoji postrádají občas ohledy na druhé i na tento svět a jsou zaměřené jen na hmotný prospěch a kariérní růst bez ohledu na následky, a takové zásady v mých knihách nikdy nenajdete. Proto směřují víc duchovním směrem.

Tyto knihy pomohou i lidem ve firmách nebo v různých organizacích, kde se lidé zabývají vlastním seberozvojem, a nepomáhají jen jednotlivcům, kteří na sobě pracují doma v soukromí.

 

Martin Luther King kdysi řekl:

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se jim snažím svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.


John Fitzgerald Kennedy kdysi řekl:

"Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." 

Citát jsem si lehce upravila. Jeho podstatu jsem ale ani v nejmenším nezměnila. 

 

Vzdělávání v oblasti astrologie

Věnuji se také nahrávání vzdělávacích videí v oblasti astrologie, která jsou užitečným doplněním k astrologickým knihám. Videa mají výhodu v tom, že vás naučí nejen teorii, ale i to, jak s horoskopy pracovat, abyste je dokázali vyložit srozumitelně jako celek. Videa mám nahraná ve dvou uzavřených skupinách na facebooku, a každá skupina zahrnuje rok studia. Pokud byste měli zájem astrologii přes videa studovat, pro více informací klikněte na odkaz Vzdělávání.

Nevidíte-li dole na stránce odkazy jako vzdělávání, reference a videa, přepněte si na jiný prohlížeč.


Poradenství

Poradenské činnosti se věnuji 24 let. V současné době nové klienty přijímám jen omezeně. Nabídnout vám mohu ke studiu mé knihy, a pokud je budete opravdu pečlivě číst a informacemi v nich se poctivě řídit, ručím vám za to, že zažijete velké posuny lepším směrem.

Důležité upozornění: Nejsem zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů atd. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz