Košík

Knihy + poradna pro osobní a duchovní rozvoj,
web spisovatelky Miroslavy Holoubkové

O svém životě si rozhodujeme sami

470 Kč
Volba a rozvoj povolání

420 Kč
Poznejte dobře sami sebe

420 Kč
Kvalitní partnerské vztahy

470 Kč

Vítejte na mém webu.

Naleznete zde mé knihy, poradenství i jiné možnosti vzdělávání v oblasti osobního a duchovního rozvoje, partnerských vztahů, psychologie, astrologie a péče o zdraví. Těmito směry se zabývám již 30 let.

Mou snahou je předávat lidem hluboké a ucelené znalosti, které jim pomohou podchytit správně svůj život ve všech oblastech, protože když různé zákonitosti pochopí a budou s nimi i správně pracovat, vyhnou se v životě mnoha problémům a jejich život se výrazně zjednoduší. Navíc jejich život bude příkladem i pro jejich děti i pro širší okolí. A právě tím se snažím být lidem přínosem. Miroslava Holoubková

 

Info ke knihám

Jsem autorkou i vydavatelkou nabízených knih.

Dosud jsem napsala i vydala 11 knih a zaměřuji se na témata, která jsou nezbytná pro růst nás všech.

Tyto knihy o seberozvoji budou přínosem každému, kdo chce se svými postoji i se svým životem skutečně něco dělat a není mu lhostejný ani osud tohoto světa.

Praxí přijdete také na to, že svůj život budete muset dát do pořádku jen vy sami a nikdo jiný to nebude moci udělat za vás.

Proč se věnuji psaní knih? Protože v nich mám možnost poskytovat ucelené informace o oblastech, o nichž píšu, včetně jasných návodů, jak se svým životem pracovat. Toho nelze články ani videi nikdy dosáhnout. Proto píšu raději knihy. Výhodou knih je i to, že se můžete k textům neustále vracet, kdykoli si nebudete vědět s něčím rady.

knihy seženete pouze na tomto webu, protože je od roku 2019 do prodeje již nikomu nedávám.

 

Doplňující informace ke knihám

Mé knihy jsou zaměřené na osobní i duchovní rozvoj, více ale směřují k duchovnímu rozvoji. Knihy o osobním rozvoji postrádají občas ohledy na druhé i na tento svět a jsou zaměřené jen na osobní prospěch a kariérní růst bez ohledu na následky, a takové zásady v mých knihách nikdy nenajdete. Proto směřují víc duchovním směrem.

Čtenáři mých knih oceňují jasnost i uspořádanost informací i to, že poskytují praktické rady podložené životní praxí, a ne teorie o ničem. Každá kniha je zaměřená na práci s jinou oblastí života, zvládat bychom ale měli postupně všechny oblasti.

Mé astrologické knihy i videa vás naučí rozumět dobře životu i sobě přes astrologii, pokud byste na sobě chtěli pracovat i tímto způsobem. Astrologické knihy naleznete pod odkazem "Knihy". Knihy je dobré kombinovat s výukou přes videa, která mám v uzavřených skupinách na facebooku. Informace k této výuce naleznete i na této stránce dole pod odkazem "Vzdělávání".

Ráda bych také upozornila na to, že mé knihy nejsou knihami, které jen letmo přečtete a poté je odložíte. S těmito knihami je třeba pravidelně pracovat a nabádám v nich k poctivé a systematické práci na sobě. Budete-li jednat tak, jak v knihách doporučuji, pak vám ručím za to, že se váš život začne obracet naprosto zásadně lepším směrem.

 

Martin Luther King kdysi řekl:

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se jim snažím svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.


John Fitzgerald Kennedy kdysi řekl:

"Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." 

Citát jsem si lehce upravila. Jeho podstatu jsem ale ani v nejmenším nezměnila.

 

Psychologická poradna, osobní a duchovní rozvoj, astrologická poradna, péče o zdraví

Poradenské činnosti v těchto oblastech se věnuji 24 let.

Konzultace vedu tak, aby lidé měli již po první konzultaci kolik podstatných informací, jak se sebou i se svou situací pracovat, aby mohli hned různá opatření uvádět do praxe. Chodit na různé terapie rok, tři roky nebo deset let, kde se člověk jen vypovídá ze svých bolestí, aniž by se něco skutečně někam posunulo lepším směrem, nepovažuji za šťastné ani účinné řešení. Proto takto se svými klienty nikdy nepracuji.

Důležité upozornění: Nejsem zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů atd. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

 

Vzdělávání v oblasti astrologie

Chcete-li se naučit horoskopy srozumitelně vykládat, nabízím vám formu vzdělávání ve dvou uzavřených skupinách na facebooku, kdy každá skupina zahrnuje rok studia. Ve skupinách jsou videa již nahraná, takže si je můžete  pouštět kdykoli budete chtít.

Obě varianty je třeba kombinovat se studiem knih, které vám doporučím.

Pokud byste měli zájem astrologii přes videa studovat, klikněte pro více informací na odkaz Vzdělávání.

Nevidíte-li dole na této stránce odkazy vzdělávání, reference a videa, přepněte si na jiný prohlížeč.

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz