Košík

Knihy osobní rozvoj + psychologická poradna
Miroslava Holoubková

O svém životě si rozhodujeme sami

470 Kč
Kvalitní partnerské vztahy

470 Kč
Volba a rozvoj povolání

420 Kč
Poznejte dobře sami sebe

420 Kč

Vítejte na mém webu. Naleznete zde knihy pro osobní a duchovní rozvoj a studium astrologie + psychologické poradenství. Lidem pomáhám s jejich životy již 25 let a ráda pomohu kdykoli i vám, budete-li o mou pomoc stát.
Miroslava Holoubková

 

Info ke knihám

Dosud jsem napsala i vydala 11 knih a zaměřuji se na témata, která jsou nezbytná pro růst nás všech.
Jsem autorkou i vydavatelkou těchto knih.

Vedu lidi k dobrému sebepoznání i k tomu, aby uměli se svou povahou dobře pracovat, zaměřuji se na partnerské a rodinné vztahy, protože kvalitní rodina je základem kvalitního vývoje nejen dospělých, ale i dětí, pomáhám lidem s volbou a rozvojem povolání,  učím rozumět dobře životu i tomu, jak vlastní život uchopit, učím rozumět vyšším duchovním zákonům, jimž jsme všichni neustále podřízeni...

Mé knihy budou přínosem každému, kdo chce se svými postoji i se svým životem skutečně něco dělat a není mu lhostejný ani osud tohoto světa. Praxí přijdete také na to, že svůj život budete muset dát do pořádku jen vy sami a nikdo jiný to nebude moci udělat za vás. Já vám v mé poradně i v knihách ukazuji, jak na to.

Nedomnívejte se ale, že přečtení nějaké jedné mé knihy vyřeší celý váš život. Je třeba studovat i další mé knihy i knihy jiných autorů, kteří životu skutečně rozumějí, a informace z nich je třeba uvádět do každodenního jednání.

Poznámka: Pokud se nevěnujete astrologii, astrologické knihy můžete vynechat. Pokud se věnujete astrologii, je důležité číst i ostatní mé knihy.

Proč se věnuji psaní knih? Protože v nich mám možnost poskytovat ucelené informace o oblastech, o nichž píšu, včetně jasných návodů, jak se svým životem pracovat. Toho nelze články ani videi nikdy dosáhnout. Proto píšu raději knihy. Výhodou knih je i to, že se můžete k textům neustále vracet, kdykoli si nebudete vědět s něčím rady.

Mé knihy seženete pouze na tomto webu, protože je od roku 2019 do prodeje již nikomu nedávám.

 

Doplňující informace ke knihám

Knihy, které píšu, jsou zaměřené na osobní i duchovní rozvoj, více ale směřují k duchovnímu rozvoji. Knihy o osobním rozvoji postrádají občas ohledy na druhé i na tento svět a jsou zaměřené jen na osobní prospěch a kariérní růst bez ohledu na následky, a takové zásady v mých knihách nikdy nenajdete. Proto směřují víc duchovním směrem.

Čtenáři mých knih oceňují jasnost i uspořádanost informací i to, že poskytují praktické rady podložené životní praxí, a ne teorie o ničem. Každá kniha je zaměřená na práci s jinou oblastí života, zvládat bychom ale měli postupně všechny oblasti.

Mé astrologické knihy i videa vás naučí rozumět dobře životu i sobě přes astrologii, pokud byste na sobě chtěli pracovat i tímto způsobem. Astrologické knihy naleznete pod odkazem "Knihy". Knihy je dobré kombinovat s výukou přes videa, která mám v uzavřených skupinách na facebooku. Informace k této výuce naleznete i na této stránce dole pod odkazem "Vzdělávání".

Ráda bych také upozornila na to, že mé knihy nejsou knihami, které jen letmo přečtete a poté je odložíte. S těmito knihami je třeba pravidelně pracovat a nabádám v nich k poctivé a systematické práci na sobě. Budete-li jednat tak, jak v knihách doporučuji, pak vám ručím za to, že se váš život začne obracet brzy naprosto zásadně lepším směrem.

Ucelenost mé práce spočívá v tom, že píšu nejen knihy, ale poskytuji i poradenství, které vás rychle nasměruje k tomu, abyste věděli, jak práci na sobě uchopit i čím začít. 

 

Psychologická poradna, astrologická poradna, osobní a duchovní rozvoj, péče o zdraví

Poradenské činnosti v těchto oblastech se věnuji 25 let.

Konzultace vedu tak, abyste měli již po první konzultaci dost podstatných informací, jak se sebou i se svou situací pracovat, abyste mohli různá opatření uvádět hned do praxe. Zda se mými radami budete řídit nebo ne, to bohužel již neovlivním.  

Důležitá upozornění: Nejsem zastánce přístupů, kde lidé chodí na různé terapie rok, tři roky nebo deset let, kde se jen vypovídají ze svých bolestí, aniž by se něco skutečně někam posunulo lepším směrem. Takové přístupy nepovažuji za šťastné ani účinné řešení. Proto takto se svými klienty nikdy nepracuji.

Nejsem také zastánce antidepresiv ani různých hormonů štěstí, a ani já sama jsem nikdy své problémy těmito způsoby neřešila. Jejich užívání ale nikomu nerozmlouvám ani nevytýkám, pokud věří tomu, že mu pomohou. Je to volba každého jedince, že dává přednost řešení svých potíží těmito způsoby. To samé se týká alkoholu, úniků do jiných vztahů atd. Jsem zastánce poctivého úsilí, které by mělo být na postojích každého z nás prokazatelně vidět, a pouze k tomu lidi vedu.

 

Vzdělávání v oblasti astrologie

Chcete-li se naučit horoskopy srozumitelně vykládat, nabízím vám vzdělávání ve dvou uzavřených skupinách na facebooku, kdy každá skupina zahrnuje rok studia. Jedna skupina je zaměřená na výuku začátečníků v oblasti astrologie a druhá na výuku tranzitů které určují co se kdy člověku bude dít. Ve skupinách jsou videa již nahraná, takže si je můžete pouštět kdykoli budete chtít.

Obě varianty je třeba kombinovat se studiem knih, které vám doporučím.

Pokud byste měli zájem astrologii přes videa studovat, klikněte pro více informací na odkaz Vzdělávání.

Nevidíte-li dole na této stránce odkazy vzdělávání, reference a videa, přepněte si na jiný prohlížeč.


Chcete se stát dobrými poradci i terapeuty?

Otevírám individuální výuku, a dle zájmu od září i skupinovou výuku pro lidi, kteří chtějí skutečně účinně pomáhat tomuto světu i lidem v něm s jejich problémy. Zároveň tím budete dávat postupně do pořádku i svůj život. Do této výuky by se měli hlásit jen lidé, kteří jsou ochotni dělat něco také sami se sebou a kteří jsou ochotni studovat probíraná témata do hloubky. Kdo chce pomáhat druhým, aniž by nejprve změnil sám sebe, nebude nikdy dobrým terapeutem.

V případě zájmu mi pište do mého emailu knihy-holoubkova@seznam.cz. Ráda Vám pošlu více informací.

 

Martin Luther King kdysi řekl:

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se jim snažím svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.


John Fitzgerald Kennedy kdysi řekl:

"Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." 

Citát jsem si lehce upravila. Jeho podstatu jsem ale ani v nejmenším nezměnila.

 
Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz