O mně

Jmenuji se Miroslava Holoubková.

Narodila jsem se 10. 4. 1964 a v současné době je mi 60 let.

Vlastnímu poctivému seberozvoji se věnuji již 34 let, a pomáhám i druhým lidem s jejich posuny v životě.

Jak život uchopit každému ukazuji v mé poradně, v knihách, které jsem napsala, i na přednáškách.

Informace o mně, Miroslava Holoubková

Jak jsem se dostala k práci, kterou dělám

V mých 26 letech (rok 1990) se mi rozpadlo manželství a zůstala jsem sama se dvěma syny, kterým bylo v té době 3 a 5 let.

Když jsem se z této rány vzpamatovala, začala jsem se intenzivně zajímat o to, proč k tomu všemu došlo včetně toho, jaké jsme dělali oba chyby a zda se jim nedalo předejít, a tím jsem se dostávala k oblastem, jimž se dodnes věnuji.

Po sedmi letech studií ve zmíněných oblastech jsem opustila zaměstnanecký poměr ve výpočetním středisku a v roce 1997 jsem si otevřela vlastní poradnu.

Nyní je to již 26 let co touto cestou profesně jdu.

Za tu dobu jsem napsala jedenáct knih, a lidem pomáhám s jejich rozvojem i formou osobních konzultací.

V roce 2001 jsem si založila i vlastní vydavatelství, takže si všechny knihy vydávám sama.

V minulosti jsem publikovala v různých časopisech. Tuto činnost jsem ale ukončila pro velkou pracovní vytíženost, a také proto, že jsem neměla čas na psaní knih.

Vedla jsem také mnoho let víkendové vzdělávací kurzy. Jejich činnost jsem též ukončila, protože jsem se chtěla věnovat víc osobním konzultacím i psaní knih, a také proto, že dostávaly zabrat mé hlasivky, kdy jsem hovořila celé víkendy od rána do večera.


Současnost

Synům je v současnosti 37 a 39 let, žijí již svůj život a já děkuji neustále Bohu, že mi takové děti seslal. Mám také již tři krásná vnoučata Kubíčka, Matýska a Klaudinku, které též velmi miluji.

V roce 2003 jsem se seznámila se svým druhým mužem Pavlem, s nímž žiji již 21 let.

Můj život není postavený na honbě za kariérou, penězi ani požitky. Naprosto zásadní je pro mě práce na vlastním seberozvoji (duchovním a charakterovém rozvoji), abych díky tomu uměla co nejlépe pomoci lidem, kteří mou pomoc vyhledávají, a důležitá je pro mě i rodina.

Svou práci nesmírně miluji a nedovedu si vůbec představit, že bych se měla zabývat něčím jiným.


Má rodina


Co ode mě můžete čekat

  • Jsem velmi pečlivá ve všem, co dělám (v povolání i v domácnosti), a nikdy nedělám sama u sebe žádné ústupky směrem k ledabylosti.
  • Jednám vždy spolehlivě, a co si domluvíme, to u mne vždy platí. Pokud výjimečně (třeba ze zdravotních důvodů) své sliby nemohu splnit, vždy se včas sama omluvím a hledáme další postup.
  • Vyjadřuji se jasně a srozumitelně a faleš, okliky ani přetvářka mě nezajímají. Jednám přímo, také ale vždy slušně a přátelsky.
  • Zaměřuji se na to, co je podstatné, a neřeším nesmysly, které vašemu rozvoji nijak nepomohou.
  • Vše dovedu velmi dobře a srozumitelně vysvětlit, takže během konzultace pochopíte, co se sebou máte dělat i jak své problémy nebo svou životní situaci vyřešíte.
  • Jsem praktik a ne teoretik, a vše, co sděluji, mám podložené životní praxí.
  • Nepodléhám nikdy názorům druhých lidí, ať hlásají cokoli nebo jsou sebevíc vzdělaní, a nešířím ani ničí myšlenky. Spoléhám na vlastní zkušenosti i myšlení, a pouze tím se řídím.
  • Každému věnuji v konzultaci dvě hodiny (a dle domluvy i déle), protože skutečné řešení problémů vyžaduje čas. V mé poradně se vám nikdy nestane, že bych vás odbyla za čtvrt hodiny, aniž byste dostali odpovědi na to, kvůli čemu jste za mnou přišli.
  • Konzultace u mě začínají vždy včas a nikdy si v průběhu konzultace nevyřizuji žádné osobní záležitosti ani objednávání dalších klientů.
  • Můj ceník je jasně zveřejněný a nikdy se u mě nesetkáte s žádnými skrytými poplatky ani intrikami v tomto směru.