Astrologická poradna

Díky astrologii vidím okamžitě povahu i životní cestu každého, s kým pracuji, a na základě toho mohu poskytovat mnohem rychleji kvalitní rady. Toto vidím i u nově narozených dětí.

Je třeba si uvědomit, že všichni jdeme po cestě nějakého vývoje. I já po ní jdu. Pokud ale neznáme dobře sami sebe, nebo nerozumíme tomu, proč zde jsme i jak život funguje, můžeme jít také cestami, které nás budou od našich cílů jen vzdalovat.

Astrologie neurčuje nikomu jeho osud, protože svůj osud si určujeme svými postoji vždy sami. Touto prací jen pomáhám svým klientům porozumět věcem, do kterých nemají sami hlubší vhled.

Astrologii používám v rámci psychologické konzultace, kde obě metody vždy kombinuji s dalšími znalostmi, které mám i z jiných oblastí.

Díky dobrým astrologickým, psychologickým i duchovním znalostem jsem zachránila mnoha lidem (pokud na mé rady dali) jejich partnerské vztahy, lidé dali do pořádku svou psychiku i své zdraví a mnozí uchopili lépe i své povolání. Mnozí rodiče uchopili jinak výchovu svých dětí, protože rozbor povahy i života dítěte jim pomohl své děti životem mnohem lépe vést. Mnoha lidem jsem pomohla předejít ztrátám velkého množství peněz, o které by jinak vlivem špatných rozhodnutí v různých situacích přišli, atd.

Astrologická poradna, Miroslava Holoubková

Co potřebuji zaslat včas pro výpočet horoskopu:

  • celé jméno osob, které počítám
  • co nejpřesnější hodinu narození u každého, koho počítám
  • místo narození

Pokud hodinu narození neznáte, zjistěte si ji u rodičů nebo v porodnici. Nebo na matrice, pokud ji v porodnici mít nebudou. Pokud ji ani tam nemají, můžete požádat matriku na Krajském úřadu vašeho kraje. Tam můžete požádat o nahlédnutí do listin narozených, kde by měl zápis být.

Co nejpřesnější hodina narození je pro přesnost výkladu velmi důležitá. Proto neberte její zjišťování na lehkou váhu.

Chcete-li dát svůj život skutečně do pořádku, ráda vám kdykoli pomohu.

Pokud hledáte jen předpovědi a věštby, pak se obracejte na někoho jiného, protože takový způsob práce neuznávám i odmítám.

Chcete se objednat?