Duchovní rozvoj poradna

Duchovnímu rozvoji se věnuji 34 let a ráda pomáhám v tomto směru každému, kdo o duchovní posuny skutečně poctivě usiluje.

Duchovní rozvoj, k němuž vedu lidi já, nemá velký význam pro jedince, kteří si jen pro zábavu pouštějí duchovní filmy nebo videa, obcházejí různé duchovní kurzy nebo přednášky, čtou různé duchovní knihy atd., a tím jejich snažení končí. Tím teprve veškerá práce na sobě začíná.

Proto je třeba dobře pochopit co je třeba dělat i jak se k této činnosti stavět, abyste tímto vývojem prošli úspěšně bez zbytečných bolestných zastávek.

Pomoc nabízím těmito způsoby:

  • formou individuálního poradenství
  • formou 11 knih, které jsem napsala
  • formou přednášek
Duchovní rozvoj

Individuální duchovní rozvoj

Probíhá formou osobních setkání. Nemáte-li možnost přijet, pak formou on-line konzultací přes skype nebo google meet.

V konzultaci vám jasně ukážu, čím sami sebe brzdíte i jak byste měli své postoje přenastavit, chcete-li se skutečně někam posouvat. Jedno setkání trvá tři až čtyři hodiny a je důležité si celé setkání nahrát.

Studium knih

Mé knihy jsou knihy naučné, a informace v nich vás nejen systematicky povedou, ale budou vám pomocníkem po mnoho let, pokud budete nějakou pomoc potřebovat.

Proto je třeba vracet se k textům opakovaně a informace z nich je třeba převádět do praxe.

Nejrychlejší způsob, jak se někam posunete, je kombinace konzultací se studiem knih. V konzultacích vám rychle a srozumitelně vysvětlím podstatu, kterou byste v knihách nemuseli hned pochopit. V knihách se již detailně věnuji práci na všem, co jsem zmiňovala.

Chcete se objednat?


Zobrazit mé knihy

 

Skupinová setkání

Skupinová setkání poskytuji různými způsoby:

Můžete přijet ke mně domů buď sami, nebo nejvíce ve třech lidech, ale jen s osobami, s nimiž se dobře znáte a máte podobný zájem. V těchto setkáních vám budu předávat spoustu důležitých informací, a i vy sami se můžete na cokoli ptát a já vám budu ráda odpovídat.

Další je forma pravidelných přednášek, pokud budete ochotni zajistit si prostory a zorganizujete si tato setkání sami. Tato setkání mohu dělat jen v místě mého bydliště, nebo v jeho blízkém okolí (Praha Letňany nebo Čakovice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Neratovice, Měšice aj. Občas i na Praze 6).

Přednáška nebo beseda pro velký počet lidí. Pokud byste měli chuť zorganizovat jednou za čas takové setkání, zavolejte mi a můžeme se domluvit. Podmínky si domluvíme osobně. Jsem zvyklá přednášet před velkým počtem lidí, protože jsem přednášela dlouhé roky a pořádala jsem mnoho let i víkendové kurzy. Tuto intenzivní činnost jsem ukončila, protože dostávaly zabrat mé hlasivky.


Duchovní zásady

V následující části naleznete pár mých textů pro inspiraci. Zmiňuji v nich zásady, které sama uznávám a podle nichž se snažím žít. Naleznete zde i pár myšlenek jiných lidí. U nich naleznete vždy i jméno autora citátu. Cílenou a systematickou práci na sobě včetně mnoha návodů, jak vše uchopit, předkládám jen v knihách a v mé poradně, kde mohu rozebírat vše do hloubky.

„Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo."
Martin Luther King
„Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka." Citát jsem lehce upravila.
John Fitzgerald Kennedy
Nečekejte na to, že někdo jiný vyřeší vaše problémy. Vyřešit je budete muset vždy jen vy sami. Pomůže vám s tím dobré sebepoznání a postupné a hluboké odpoutávání se ode všeho, co je v rozporu s vyšším řádem světa.
Vždy si jděte svou cestou, a ne cestou, kterou vám schválí rodina, přátelé nebo společnost. Abyste ale na této cestě uspěli, musíte již ve chvíli volby vědět, která z cest je pro vás skutečně správná.
Nejsme zde proto, abychom byli otroky hmotného světa nebo svého fyzického těla a jeho smyslů. Jsme zde proto, abychom kultivovali svého ducha, a fyzický svět a fyzické tělo nám přitom slouží jako učitelé.
Budete-li věřit jen tomu, co si můžete vědecky ověřit, nebo tomu, že tento život je jediný život který žijete, pak se budete duchovně posouvat někam velmi pomalu, a možná ani to ne.
Pozemský život je obklopen vlivem nevyspělosti mnoha lidí mnoha iluzemi, lhaním i klamy, a jedním z našich úkolů je tyto klamy prohlédnout a osvobodit se od nich. Uvedu jedno z obrovského množství klamných tvrzení. Například věta „Prach jsi a v prach se obrátíš". Tento názor není vůbec pravdivý, protože v prach se obrátí pouze naše fyzické tělo při svém rozkladu v tomto hmotném světě až z něj jednou budeme odcházet. Naše pravá podstata ale žádným prachem není a nikdy se v prach nepromění. Naší pravou podstatou je duše, a ta je nehmotná a navždy nesmrtelná. Proto je zbytečné bát se umírání, a je i zbytečné hledat léky na nesmrtelnost, protože nesmrtelní již ze své podstaty navždy jsme.
Pokud se na cestu duchovního rozvoje vydáte, může se vaše situace navenek dočasně zhoršit. Tím se nenechte nikdy odradit. Život vás tím jen zkouší, zda myslíte tuto cestu vážně. Prožili to mnozí, a prošla jsem si tím i já. Pokud své postoje skutečně uvádíte do souladu s vyššími zákony, z dlouhodobého pohledu porostete, zatímco lidé kolem vás budou žít dál v chaosu i marnosti svých životů.
Při duchovní práci na sobě nikdy nediktujte Vyšší moci, co vám má sesílat ani jak má postupovat. Vyšší moudrost ví lépe než my, co skutečně potřebujeme. Proto jen člověk skutečně hluboce věřící i oddaný s pokorou přijímá zkoušky které k němu přicházejí, a snaží se jimi projít se ctí.
Boha nezajímají naše diplomy ani to, kolika kurzy jsme prošli. Zajímá ho jen čistota našeho vlastního jednání a oddaná služba vyššímu dobru. Pokud toto v sobě máme, získáme jeho ochranu, pomoc i vedení.
Myslíte-li duchovní rozvoj vážně, přestaňte se stydět za to v co věříte, ať je to víra v Boha nebo v nějakou duchovní metodu, a víru v to otevřeně vyjadřujte, i když se vám budou lidé vysmívat nebo vás budou zavrhovat. Pevná víra je též známkou vážného zájmu.
Nikdy se neklaňte žádným pozemským autoritám, i kdyby je okolní svět prohlašoval za sebevíc svaté. Obracet byste se měli především do vlastního nitra, kde naleznete všechny pravdy i vyšší duchovní vedení.
Chcete-li duchovně růst, nezaměňujte nikdy pravdu za nic jiného a buďte vždy pravdiví sami k sobě, k druhým lidem i k životu jako celku. Bohužel někteří lidé, kteří dokáží dobře pracovat se slovy a nejsou poctiví, dokáží jakoukoli lež změnit okamžitě v ctnost, a z pravdy dokáží udělat během chvíle zlo. A ani lidé podléhající strachu se pravdy často nedrží. Proto ji různě překrucují, protože jejich strachy nad nimi mají větší moc než pravda. A lidé nevědomí, kteří ničemu pořádně nerozumějí, ti se pravdy též vůbec nedrží. Jen neustále šíří dál to, co někde pochytili, a vydávají to za pravdu, i když to pravda vůbec být nemusí, a ještě těmito klamavými informacemi ovlivňují nesprávně své okolí.
Pokud již duchovní cestou jdete, přiznejte si poctivě, kolik času denně nebo týdně poctivému duchovnímu růstu věnujete, aniž by to byla jen povrchní hra na duchovno, jíž se prezentujete před vnějším světem.
Moudrost nezískáte po přečtení pár knih, po návštěvě pár kurzů ani po poslechu pár videí. Moudrost je výsledkem celoživotní poctivé práce na sobě i schopnosti překonávat správným způsobem překážky, které vám život do cesty postaví. Tomu učím v mé poradně i v knihách.
Získáte-li nějaké duchovní schopnosti bez poctivé práce na sobě, budou to schopnosti pochybné, které nikomu nepomohou. Jen jimi zmatete a možná i ublížíte lidem, kteří chtějí duchovně růst, nedokáží ale zatím rozlišit, kdo jim skutečně pomůže a kdo ne. Ježíš kdysi řekl: „Když vede slepec slepce, padnou oba v jámu".
Duchovno nelze žít pouze rozumem. Rozumem se zpočátku učíte duchovno chápat. Duchovno je nezbytné žít celou svou duší i veškerou láskou, kterou ze sebe dokážete dostat, a tuto lásku, která musí být opravdová a ne hraná, je třeba dávat celému světu (modlitbami, prosbami o dobro i uzdravení sebe i druhých, přímou pomocí i naprosto čistým životem).
Tvrdí-li vám někdo, jak je duchovně vyspělý, podívejte se, jak žije, a hned uvidíte, jak vyspělý skutečně je. Sledujte jeho názory, komunikaci i emocionální reakce na různé životní situace, sledujte, jakými lidmi se obklopuje, jak tráví svůj čas, jak se chová v práci i v soukromí i na jakých hodnotách staví, a mnohé další. Z toho získáte hned obrázek o jeho duchovní vyspělosti.
Při nemoci je třeba léčit mysl, psychiku i duši člověka, a ne pouze jeho fyzické tělo. Chce-li se nemocný trvale uzdravit, bude muset začít ctít mravní zásady a žít v souladu s nimi, bude muset změnit mnohé své názory, způsoby komunikace i emocionální reakce, bude muset zacházet jinak se svým časem, nastavit si jiné priority i hodnoty a mnohé další. V případě fyzické nemoci nemoc většinou ustoupí až jako poslední.
I když budete vědět mnohem víc než jiní, i žít mnohem poctivěji než jiní, lidé vám mohou vlivem své nevyzrálosti stále škodit. Na to buďte vždy připraveni a nenechte se tím nikdy odradit. Lidé škodili i Ježíšovi i mnoha jiným duchovně probuzeným lidem, a budou tak jednat i nadále, protože duchovně neprobuzených lidí je na světě stále dost. Takový je bohužel svět a člověk duchovně hledající i ten, kdo již někoho duchovně vede, se s tím musí umět vyrovnat. Docílí toho tím, že nebude sám v žádném případě propadat žádným vnitřním negativním stavům ani vnějším negacím, a bude mít stále na paměti cíl, k němuž jde.
Nikdy neškoďte lidem, kteří škodí vám, protože v čem byste pak byli lepší než oni?
Máte v sobě skutečnou víru? Pokud ano, pak nikdy nezpochybníte Boží spravedlnost.
Mnozí lidé pláčou nad svou bolestí i nad stavem světa. Už ale tolik nepláčou nad svou nevědomostí i neochotou se sebou skutečně něco poctivě dělat.
Má smysl být dobrým člověkem ve světe plném intrik, nepoctivostí, lží, agresí i zloby? Ano, smysl to má, a každý, kdo najde odvahu takto neustále žít, odejde jednou s hlubokým klidem ve své duši.
Nikdy se neřiďte určitými postoji jen proto, že jsou pohodlnější. Vždy se řiďte jen takovými postoji, které jsou skutečně správné, protože jen s těmito postoji v životě uspějete.
Pokud se duchovně rozvíjíte, zamyslete se nad tím, v jaké fázi vlastní duchovní cesty se asi nacházíte. – Dosáhli jste již vědomé jednoty s Bohem? Pokud ne, víte vůbec, jak jí dosáhnete, aniž byste hlásali jen nějaké teorie? – Dosáhli jste již fáze moudrosti? – Nacházíte se ve fázi používání kvalitního myšlení i vyhodnocování? – Nebo se nacházíte stále ve fázi nevědomosti, zmatenosti i otroctví svých emocí i vášní?