Duchovní rozvoj poradna

K vážnému zájmu o duchovní rozvoj přivedou většinu lidí různé životní krize, a stejné to bylo i u mě, když se mi rozpadlo v roce 1990 manželství. Někoho přivede na tuto cestu nemoc, někoho krize v povolání, někoho úmrtí blízkých lidí nebo něco jiného.

Důležité je, že se na duchovní cestu dostaneme, protože je to ve skutečnosti úkol nás všech, i když si to v určité době vůbec neuvědomujeme nebo nepřipouštíme, nebo se dokonce duchovnímu růstu vysmíváme, což jsem já sama nikdy nedělala.

Duchovní rozvoj je o uvědomělém a zodpovědném žití.

Já sama jdu duchovní cestou žitou v praxi.
A věřte mi, že tato cesta je mnohem těžší, ale také mnohem účinnější než neplodné sezení v meditacích nebo neplodné diskuse, které lidé neustále vedou na sociálních sítích i jinde.

Duchovní rozvoj

Co je smyslem duchovního rozvoje

  • Dobré sebepoznání a poctivá práce s vlastní povahou, protože když nezlepšíme svůj charakter a své postoje, nezmění se nic.
  • Pochopení toho, na jakých zákonitostech život funguje.
  • Uvedení svého života do souladu s těmito zákony.
  • Služba světu (lidem, přírodě, Bohu…).

A protože máme ve všech těchto směrech stále co dohánět, rodíme se do tohoto světa plného nedokonalostí, abychom se zde mnoha věcem naučili, i mnoha svých slabin zbavili.

Kdo se rozhodne po této cestě jít, bude muset pochopit i dodržovat spoustu zásad, které duchovní rozvoj vyžaduje.

Duchovní rozvoj také vyžaduje naprostou poctivost ve všem, co člověk koná v jakékoli oblasti života. K tomuto způsobu jednání je třeba se postupně neustále přibližovat a záleží jen na člověku samotném, jak dlouho mu bude trvat, než toto pochopí i zvládne.

Duchovní rozvoj, k němuž vedu lidi já, nemá velký význam pro jedince, kteří si jen pro zábavu pouštějí duchovní filmy nebo videa, obcházejí duchovní kurzy nebo přednášky, čtou různé duchovní knihy atd., a tím jejich snažení končí. Tím teprve veškerá práce na sobě začíná.

Proto je třeba dobře pochopit co je třeba dělat i jak se k této činnosti stavět, abyste tímto vývojem prošli úspěšně bez zbytečných bolestných zastávek.

Pokud byste o takový způsob práce na sobě stáli, nabízím vám pomoc těmito způsoby:

  • formou individuálního poradenství
  • formou 11 knih, které jsem napsala
  • formou skupinového vedení

Chcete se objednat?

Ceník

Zobrazit mé knihy

 


Individuální duchovní rozvoj

Probíhá formou on-line konzultací přes skype nebo google meet, i formou osobních setkání.

NABÍDKA
Pokud pracujete vědomě na napravení celého svého života a nechcete sami sebe zbytečně brzdit chybnými kroky, které cestu k cíli jen zdržují, nabízím vám osobní setkání v délce 6. hodin, kde vám jasně ukážu, čím sami sebe brzdíte i jak byste měli přenastavit své postoje, chcete-li se skutečně někam posouvat. Celé setkání si budete nahrávat.

Zda tuto nabídku využijete nebo ne je jen na vás, protože jedině vy sami víte, jak moc jsou pro vás duchovní rozvoj i náprava vašeho života důležité.

Studium knih

Doporučuji vám využít při práci na sobě i knihy, které jsem napsala. Informace v nich vás systematicky povedou a budou vám pomocníkem po mnoho let, pokud budete nějakou pomoc potřebovat.

Mé knihy jsou knihy naučné, a poskytují praktické návody. Proto je třeba vracet se k textům opakovaně a informace z nich je třeba převádět do praxe.

Skupinová setkání

Skupinová setkání poskytuji různými způsoby:

Můžete přijet ke mně domů buď sami, nebo s někým ve dvojici, nebo nejvíce ve třech lidech, ale jen s osobami, s nimiž se dobře znáte a máte podobný zájem. Ptát se můžete na cokoli a já vám budu ráda odpovídat. Nebudete-li vědět na co se ptát, povedu vás sama.

Přijet mohu i já k vám domů, pokud se setkání zúčastní nejméně šest lidí. Tato setkání mohu dělat jen v místě mého bydliště nebo v jeho blízkém okolí.

Další je forma pravidelných přednášek, pokud budete ochotni zajistit si prostory a zorganizujete si tato setkání sami. Tato setkání mohu dělat jen v místě mého bydliště, nebo v jeho blízkém okolí.

Přednáška nebo beseda pro velký počet lidí. Pokud byste měli chuť zorganizovat jednou za čas takové setkání, zavolejte mi a můžeme se domluvit. Podmínky si domluvíme osobně. Jsem zvyklá přednášet před velkým počtem lidí, protože jsem přednášela dlouhé roky a pořádala jsem mnoho let i víkendové kurzy. Proč jsem tyto činnosti přerušila se dozvíte u odkazu o mně.


Duchovní zásady

V následující části naleznete pár mých textů pro inspiraci. Zmiňuji v nich zásady, které sama uznávám a podle nichž se snažím žít. Naleznete zde i pár myšlenek jiných lidí. U nich naleznete vždy i jméno autora citátu. Cílenou a systematickou práci na sobě předkládám jen v knihách a v mé poradně, kde mohu rozebírat vše do hloubky.

Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.
Martin Luther King
Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale zajímejte se o to, co můžeme všichni společně udělat pro svobodu člověka.
John Fitzgerald Kennedy
Nečekejte na to, že někdo jiný vyřeší vaše problémy. Vyřešit je budete muset vždy jen vy sami. Pomůže vám s tím dobré sebepoznání a postupné a hluboké odpoutávání se ode všeho, co je v rozporu s vyšším řádem světa.
Pokud se na cestu duchovního rozvoje vydáte, může se vaše situace navenek dočasně zhoršit. Tím se nenechte nikdy odradit. Život vás tím jen zkouší, zda myslíte tuto cestu vážně. Prožili to mnozí, a prošla jsem si tím i já. Pokud své postoje skutečně uvádíte do souladu s vyššími zákony, z dlouhodobého pohledu porostete, zatímco lidé kolem vás budou žít dál v chaosu i marnosti svých životů.
Při duchovní práci na sobě nikdy nediktujte Vyšší moci, co vám má sesílat ani jak má postupovat. Vyšší moudrost ví lépe než my, co skutečně potřebujeme. Proto jen člověk skutečně hluboce věřící i oddaný s pokorou přijímá zkoušky které k němu přicházejí, a snaží se jimi projít se ctí.
Boha nezajímají naše diplomy ani to, kolika kurzy jsme prošli. Zajímá ho jen čistota našeho vlastního jednání a oddaná služba vyššímu dobru. Pokud toto v sobě máme, získáme jeho ochranu, pomoc i vedení.
Myslíte-li duchovní rozvoj vážně, přestaňte se stydět za to v co věříte, ať je to víra v Boha nebo v nějakou duchovní metodu, a víru v to otevřeně vyjadřujte, i když se vám budou lidé vysmívat nebo vás budou zavrhovat. Pevná víra je též známkou vážného zájmu.
Nikdy se neklaňte žádným pozemským autoritám, i kdyby je okolní svět prohlašoval za sebevíc svaté. Obracet byste se měli především do vlastního nitra, kde naleznete všechny pravdy i vyšší duchovní vedení.
Chcete-li duchovně růst, nezaměňujte nikdy pravdu za nic jiného a buďte vždy pravdiví sami k sobě, k druhým lidem i k životu jako celku. Bohužel někteří lidé, kteří dokáží dobře pracovat se slovy a nejsou poctiví, dokáží jakoukoli lež změnit okamžitě v ctnost, a z pravdy dokáží udělat během chvíle zlo. A ani lidé podléhající strachu se pravdy často nedrží. Proto ji různě překrucují, protože jejich strachy nad nimi mají větší moc než pravda. A lidé nevědomí, kteří ničemu pořádně nerozumějí, ti se pravdy též vůbec nedrží. Jen neustále šíří dál to, co někde pochytili, a vydávají to za pravdu, i když to pravda vůbec být nemusí, a ještě těmito klamavými informacemi ovlivňují nesprávně okolní svět.
Pokud již duchovní cestou jdete, přiznejte si poctivě, kolik času denně nebo týdně poctivému duchovnímu růstu věnujete, aniž by to byla jen povrchní hra na duchovno, jíž se prezentujete před vnějším světem.
Moudrost nezískáte po přečtení pár knih, po návštěvě pár kurzů ani po poslechu pár videí. Moudrost je výsledkem celoživotní poctivé práce na sobě i schopnosti překonávat správným způsobem překážky, které se vám do cesty postaví.
Získáte-li nějaké duchovní schopnosti bez poctivé práce na sobě, budou to schopnosti pochybné, které nikomu nepomohou. Jen jimi zmatete a možná i ublížíte lidem, kteří hledají a chtějí duchovně růst, nedokáží ale zatím rozlišit, kdo jim skutečně pomůže a kdo ne. Ježíš kdysi řekl: „Když vede slepec slepce, padnou oba v jámu.
Duchovno nelze žít pouze rozumem. Rozumem se zpočátku učíte duchovno chápat. Duchovno je nezbytné žít celou svou duší i veškerou láskou, kterou ze sebe dokážete dostat, a tuto lásku, která musí být opravdová a ne hraná, je třeba dávat celému světu (modlitbami, prosbami o dobro i uzdravení sebe i druhých, přímou pomocí i naprosto čistým životem).
Tvrdí-li vám někdo, jak je duchovně vyspělý, podívejte se, jak žije, a hned uvidíte, jak vyspělý skutečně je. Sledujte jeho názory, komunikaci i emocionální reakce na různé životní situace, sledujte, zda se z jeho stránek dá vyčíst o koho skutečně jde, sledujte jakými lidmi se obklopuje, jak tráví svůj čas, jak se chová v práci i v soukromí a mnohé další. Z toho získáte hned obrázek o jeho duchovní vyspělosti.
Pokud se duchovně rozvíjíte, zamyslete se nad tím, v jaké fázi vlastní duchovní cesty se asi nacházíte. – Nacházíte se ve fázi nevědomosti, zmatenosti i otroctví svých emocí i vášní? – Nacházíte se ve fázi používání kvalitního myšlení? – Dosáhli jste již fáze moudrosti? – Blížíte se k fázi svatosti? Jste-li k sobě opravdu poctiví, kde si myslíte, že se na cestě svého duchovního rozvoje nacházíte? A umíte jasně určit, co každá z vyšších fází po člověku vyžaduje?
Při nemoci je třeba léčit mysl, psychiku i duši člověka, a ne pouze jeho fyzické tělo. Chce-li se nemocný trvale uzdravit, bude muset začít ctít mravní zásady a žít v souladu s nimi, bude muset změnit mnohé své názory, způsoby komunikace i emocionální reakce, bude muset zacházet jinak se svým časem, nastavit si jiné priority i hodnoty a mnohé další. V případě fyzické nemoci nemoc většinou ustoupí až jako poslední.
I když budete vědět mnohem víc než jiní, i žít mnohem poctivěji než jiní, lidé vám budou vlivem své nevyzrálosti stále škodit. Na to buďte vždy připraveni a nenechte se tím nikdy odradit. Lidé škodili i Ježíšovi i mnoha jiným duchovně probuzeným lidem, a budou tak jednat i nadále, protože duchovně neprobuzených lidí je na světě stále dost. Takový je bohužel svět a člověk duchovně hledající i ten, kdo již někoho duchovně vede, se s tím musí umět vyrovnat. Docílí toho tím, že nebude sám v žádném případě propadat žádným vnitřním negativním stavům ani vnějším negacím, a bude mít stále na paměti cíl, k němuž jde.
Nikdy neškoďte lidem, kteří škodí vám, protože v čem byste pak byli lepší než oni?
Máte v sobě skutečnou víru? Pokud ano, pak nikdy nezpochybníte Boží spravedlnost.
Mnozí lidé pláčou nad svou bolestí i nad stavem světa. Už ale tolik nepláčou nad svou nevědomostí i neochotou se sebou skutečně něco poctivě dělat.
Má smysl být dobrým člověkem ve světe plném intrik, nepoctivostí, lží i zloby? Ano, smysl to má, a každý, kdo najde odvahu takto neustále žít, odejde jednou s hlubokým klidem ve své duši.
Existuje pouze jediný hřích, a tím je nevědomost.
Buddha